Stora Enson Veracel-osakkuusyrityksen luvat kyseenalaistettu

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.7.2008 klo 18.30                

Stora Enson Veracel-osakkuusyritys Brasiliassa on saanut päätöksen Bahian    
liittovaltion tuomarilta koskien väitettä vuodelta 1993, jossa Veracelia    
(silloiselta nimeltään Veracruz Florestal Ltda.) syytetään luonnonmetsien    
hävittämisestä pienellä alueella (64 hehtaaria) vuonna 1993.
          
Päätöksessä väitetään muun muassa, että Bahian liittovaltion Veracelille    
myöntämät luvat eivät ole laillisia ja että ympäristövaikutusten arviointia ei 
ole tehty. Päätöksen mukaan 47 000 hehtaaria Veracelin nykyisistä puuviljelmistä
pitäisi kaataa ja istuttaa tilalle luonnonmetsää vuoden sisällä. Päätös määrää 
Veracelille myös mahdollisen 20 milj. brasilian realin (8 milj. euroa) sakon.  
Veracel ei ole kirjannut varauksia uudelleenmetsittämisen tai mahdollisten   
sakkojen varalle. 
                               
Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien mukaisesti. Kattava       
ympäristövaikutusten arviointi tehtiin vuosina 1994-1995 osana lainvelvoittamia 
lupavaatimuksia. Veracel on saanut kaikki tarvittavat ympäristö- ja       
liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille Brasilian      
ympäristöviranomaisilta.
                            
Veracel kiistää voimakkaasti oikeuden päätöksen. Se analysoi päätöksen sisältöä,
asemaansa ja kuinka syytöksiin vastataan. Veracel on pyytänyt oikeudelta    
selvennystä tuomioon ja aikoo myös valittaa tuomiosta.             
Veracelin mahdollista laajentumista koskevat valmistelut jatkuvat.       

Lisätietoja:                                  
Nils Grafström, johtaja, Latinalaisen Amerikan liiketoiminnot, puh. +55 1181  
759 283                                     
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 040  
763 8767                                    

Lisää tietoa asiasta myös Veracelin internet-sivuilta www.veracel.com.br    

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Veracelin sellutehdas, joka on Stora Enson ja Aracruzin puoliksi omistama    
yhteisyritys, aloitti kestävän kehityksen mukaisen, edullisen ja korkealaatuisen
eukalyptussellun tuotannon toukokuussa 2005. Veracelin sellutehtaan vuosittainen
tuotantokapasiteetti on miljoona tonnia. Veracelin sellun toimitukset Stora   
Ensolle olivat noin 500 000 tonnia vuonna 2007 ja toimitettiin pääasiassa Stora
Enson tehtaille Euroopassa ja Kiinassa.                     

STORA ENSO OYJ                                 


Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa