Stora Enson vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä ja vuotuiset biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutokset

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä on 34 milj. euron negatiivinen nettovaikutus vuoden 2016 viimeisen neljänneksen liiketulokseen. Lisäksi vuotuisilla biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutoksilla Guangxissa, Tornatorissa ja Bergvik Skogissa oli positiivinen 30 milj. euron nettovaikutus.

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 19.1.2017 klo 9.00

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC)  

Stora Enso kirjaa vuoden 2016 viimeisen vuosineljänneksen tulokseensa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, joilla on noin 34 milj. euron negatiivinen nettovaikutus liiketulokseen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät lisäävät veroja noin 11 milj. euroa vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat:

 • negatiivinen 78 milj. euron erä, joka on seurausta Paper-divisioonan Newsprint Europe -yksikön aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista. Tulevia hinta-arvioita on alennettu, mikä vaikuttaa negatiivisesti kannattavuuteen.
   
 • negatiivinen 77 milj. euron erä Consumer Board -divisioonassa, joka on seurausta biologisten hyödykkeiden arvon alentamisesta alle kustannuspohjan arvon Guangxissa, Kiinassa Taustalla on korjuukypsyyden ohittaneiden puiden hyvin suuri osuus. 
   
 • negatiivinen 22 milj. euron erä, joka on seurausta ympäristövastuiden kasvusta useissa yksiköissä Paper-divisioonassa ja Muut-segmentissä.
   
 • positiivinen 155 milj. euron erä Paper-divisoonassa, joka liittyy aiemmin ilmoitettuun Suzhoun tehdasalueen myyntiin Kiinassa.
 • 12 milj. euron arvonalentuminen Packaging Solutions -divisioonan Corrugated China -yksikössä, josta 11 milj. euroa on seurausta liikearvon arvonalentumisesta ja 1 milj. euroa aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista. Taustalla ovat pääasiassa haasteellinen markkinatilanne ja muutos asiakaskunnassa.

Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä tehdyt arvonalentamiset pienentävät vuotuisia poistoja Paper-divisioonassa 11 milj. euroa vuoden 2016 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Paper-divisioonan poistot vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä olivat 3 milj. euroa alhaisemmat kuin vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä. Biologisten hyödykkeiden kustannuspohjan alentaminen Consumer Board -divisioonassa alentaa vuotuisia kasvatuskustannuksia noin 23 milj. euroa ja sillä on positiivinen vaikutus operatiiviseen liiketulokseen vuoden 2017 ensimmäiseltä neljännekseltä alkaen.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien jakautuminen segmenteittäin: 

Milj. euroa 
Consumer Board  -77
Packaging Solutions -12
Biomaterials  - 
Wood Products  - 
Paper  69
Muut  -14
Liiketulos  -34
Tuloverot  -11
Katsauskauden tulos  -45

Vuotuiset biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutokset

Vuoden 2016 lopussa konsernin biologisten hyödykkeiden käypä arvo Guangxissa, Kiinassa oli 174 milj. euroa, kun se oli 356 milj. euroa vuotta aiemmin. Alentuminen on pääasiassa seurausta pienentyneistä varastoista, mikä johtuu korjuukypsyyden ohittaneiden puiden hyvin suuresta osuudesta. Edellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä esitetyn 77 milj. euron kustannuspohjan alentumisen lisäksi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä kirjataan 105 milj. euron käyvän arvon alentuminen, joka ei sisälly konsernin operatiiviseen liiketulokseen.

Lisäksi, kuten aiemmin on ilmoitettu, Stora Enson pohjoismaiset metsäosakkuusyritykset ruotsalainen Bergvik Skog AB ja suomalainen Tornator Oyj nostavat biologisten hyödykkeidensä käypää arvoa. Stora Enson osuudet arvonnoususta ovat 490 milj. Ruotsin kruunua (52 milj. euroa) Bergvik Skogissa ja 83 milj. euroa Tornatorissa.

Edellä mainitut käyvän arvon nettokorotukset kirjataan Stora Enson liiketulokseen. Korotukset eivät vaikuta konsernin operatiiviseen liiketulokseen.
 

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2016 tulos julkaistaan 3.2.2017.

Lisätietoja:

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:

Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767 

Tilaa