Stora Enson vuoden 2006 vuosikertomus ilmestynyt


            
Stora Enson vuoden 2006 vuosikertomus on ilmestynyt tänään suomeksi,
englanniksi, ruotsiksi ja saksaksi. Vuosikertomus koostuu kolmesta erillisestä
osasta: konserni, tilinpäätös ja yritysvastuu. Sähköiset versiot (pdf) ovat
saatavilla konsernin internetsivuilta osoitteesta
www.storaenso.com/annualreports. Painetun vuosikertomuksen voi tilata
osoitteesta www.storaenso.com/order tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
corporate.communications@storaenso.com. 

Konserni- ja yritysvastuuraportti postitetaan niille suomalaisille ja
ruotsalaisille osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet, sekä kaikille
rekisteröityneille ADR-todistusten haltijoille. 


Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, 
puh. 02046 21242 


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors Stora Enso Oyj


p.p.	Leena Bergqvist	Jukka Marttila