Stora Enson vuoden 2008 vuosikertomus julkaistu

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2009 klo 9.00                 

Stora Enson vuoden 2008 vuosikertomus julkaistaan tänään suomeksi, englanniksi 
ja ruotsiksi. Raportti on saatavilla konsernin internetsivuilla osoitteessa   
www.storaenso.com/annualreport.                         

Vuosikertomuksessa esitellään Stora Enson uusi missio ja visio.         

Painettu vuosikertomus julkaistaan viikolla 11. Painettu vuosikertomus     
postitetaan niille suomalaisille ja ruotsalaisille osakkeenomistajille, jotka  
ovat sitä pyytäneet, sekä kaikille rekisteröityneille ADR-todistusten      
haltijoille. Painetun vuosikertomuksen voi tilata osoitteesta          
www.storaenso.com/order tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen        
corporate.communications@storaenso.com.                     

Stora Enso on myös julkistanut seuraavat erilliset pdf-dokumentit:       
Emoyhtiön tilinpäätös 2008 suomeksi ja englanniksi               
Konsernihallinnointiraportti englanniksi                    
Sustainability Performance 2008 -raportti englanniksi              

Kaikki dokumentit ovat saatavilla konsernin internetsivuilla.          

Lisätietoja:                                  
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, 
puh. 02046 21242             

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka      
päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi,  
kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Konsernin   
palveluksessa on 32 000 henkilöä ja sillä on noin 85 tehdasta ja        
tuotantolaitosta. Toimintaa on yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan 
Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enso vuotuinen        
tuotantokapasiteetti on 12,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,5     
miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 6,9 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita,  
josta 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Konsernin liikevaihto   
vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.                      


STORA ENSO OYJ                                 


p.p.	Leena Bergqvist	Jukka Marttila