Stora Enson vuoden 2009 vuosikertomus julkaistu

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.2.2010 klo 9.00                 
Stora Enson vuoden 2009 vuosikertomus julkaistaan tänään PDF-muodossa. Stora  
Enson vuosikertomus koostuu kolmesta erillisestä raportista: Stora Enso 2009  
-julkaisusta, tilinpäätöksestä ja yritysvastuuraportista.            

Stora Enso 2009 julkaistaan suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Tilinpäätös ja 
yritysvastuuraportti julkaistaan englanniksi. Kaikki kolme raporttia ovat    
saatavilla konsernin internetsivuilla osoitteessa                
www.storaenso.com/annualreport.                         

Painettu vuosikertomus julkaistaan viikolla 10. Stora Enso 2009 postitetaan   
niille suomalaisille ja ruotsalaisille osakkeenomistajille, jotka ovat sitä   
pyytäneet, sekä kaikille rekisteröityneille ADR-todistusten haltijoille. Kaikki 
kolme raporttia ovat tilattavissa painettuna osoitteesta www.storaenso.com/order
tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen                    
corporate.communications@storaenso.com.                     

Stora Enso on tänään julkistanut myös seuraavat erilliset PDF-tiedostot:    
Suomenkielinen käännös vuoden 2009 tilinpäätöksestä               
Emoyhtiön tilinpäätös 2009 suomeksi ja englanniksi               
Konsernihallinnointiraportti suomeksi ja englanniksi              

Kaikki dokumentit ovat saatavilla konsernin internetsivuilla.          

Lisätietoja:                                  
Sanna Lahti, johtaja, talous- ja muutosviestintä, puh. 02046 21251       

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso on maailman johtava vastuullinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla 
toimiva yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia 
ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään  
pienemmän vaihtoehdon monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu  
uusiutumattomista materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän  
kehityksen indeksiin ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on    
maailmanlaajuisesti noin 27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 
miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV,
STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla   
(SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.  

STORA ENSO OYJ                                 Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio