Stora Enson vuoden 2013 kolmannen neljänneksen noin 180 miljoonan euron operatiivinen liikevoitto ylittää aiemmin annetun arvion

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.10.2013 klo 9.01

Stora Enso arvioi 19. heinäkuuta 2013 kolmannen neljänneksen operatiivisen liikevoittonsa olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuoden 2013 toisen neljänneksen 124 miljoonan euron operatiivinen liikevoitto. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen toteutunut noin 180 miljoonan euron operatiivinen liikevoitto on merkittävästi korkeampi kuin vuoden 2013 toisella neljänneksellä lähinnä Renewable Packaging –liiketoiminnan sekä Muut-segmentin puunhankinnan ja pohjoismaisten metsien osakkuus- ja yhteisyritysten odotettua paremman tuloksen ansiosta.

Vuoden 2013 neljännen neljänneksen operatiivisen liikevoiton odotetaan olevan selkeästi alhaisempi kuin vuoden 2012 neljännen neljänneksen 158 miljoonan euron operatiivinen liikevoitto. Syynä on erityisesti Euroopan paperimarkkinoiden jatkunut heikko kysyntä- ja hintatilanne. Renewable Packaging –liiketoiminnan  vuoden 2013 neljännen neljänneksen operatiivisen liikevoiton odotetaan heikkenevän tavanomaisen kausivaihtelun takia.


Operatiivinen liikevoitto koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia.

Stora Enso julkistaa vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tuloksensa tiistaina 22. lokakuuta 2013.

Lisätietoja:
Jyrki Tammivuori, väliaikainen talousjohtaja, p. 02046 21043
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa