Stora Enson vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen kertaluonteisilla erillä on 24 milj. euron positiivinen vaikutus liiketulokseen

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.4.2014 klo 9.00

Stora Enso kirjaa vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen kertaluonteiset erät, joilla on noin 24 milj. euron positiivinen nettovaikutus liiketulokseen ja noin 6 milj. euron positiivinen vaikutus tuloveroihin. Kertaluonteiset erät kasvattavat osakekohtaista tulosta 0,04 euroa.

Kertaluonteiset erät ovat:

  • Positiivinen noin 44 milj. euron kertaluonteinen erä, johon sisältyy positiivinen 7 milj. euron lopullinen oikaisu, ja joka on seurausta Stora Enson 40,24 % omistusosuuden myymisestä yhdysvaltalaisesta käsiteltyä kaoliinisavea valmistavasta Thiele Kaolin -yrityksestä Thiele Kaolinille;
  • Negatiivinen noin 13 milj. euron kertaluonteinen erä, joka on seurausta suunnitellusta Sollenaun sahan pysyvästä sulkemisesta Itävallassa;
  • Negatiivinen noin 7 milj. euron kertaluonteinen erä, joka on seurausta Veitsiluodon tehtaan paperikone 1:n pysyvästä sulkemisesta.

Kertaluonteisten erien* jakautuminen segmenttien välillä

Segmentti Milj. euroa
Printing and Reading -7
Biomaterials -
Building and Living -13
Renewable Packaging -
Muut 44
Liiketulos 24
Tuloverot 6
Nettotulos 30

* Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä raportoidaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Seppo Parvi
talousjohtaja
puh. 02046 21205

Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 02046 21242

Tilaa