Stora Enson vuoden 2014 viimeisen neljänneksen kertaluonteisilla erillä 225 milj. euron negatiivinen vaikutus liiketulokseen

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.1.2015 klo 9.00

Stora Enso kirjaa vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen tulokseensa kertaluonteiset erät, joilla on noin 225 milj. euron negatiivinen nettovaikutus liiketulokseen ja noin 53 milj. euron positiivinen vaikutus tuloveroon. Kertaluonteiset erät vähentävät osakekohtaista tulosta 0,22 euroa.

Kertaluonteiset erät ovat:

  • negatiivinen noin 204 milj. euron kertaluonteinen erä, joka on seurausta lähinnä Printing and Reading -liiketoiminnan aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista, joiden syynä ovat Euroopan paperimarkkinoiden laskusta johtuvat edelleen heikentyneet pitkän ajan tuotto-odotukset.
  • negatiivinen Printing and Reading -liiketoiminnan noin 30 milj. euron kertaluonteinen erä, joka on seurausta aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista ja varaston arvonalentumisista liittyen Saksan Uetersenin tehtaan aiemmin ilmoitettuun, meneillään olevaan myyntiin. Kauppaan tarvitaan viranomaishyväksyntäprosessi. Kauppa saataneen päätökseen vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.
  • positiivinen Renewable Packaging -liiketoiminnan noin 9 milj. euron kertaluonteinen erä, joka on seurausta aiemmin ilmoitetusta Corenson liiketoiminnan myynnistä. Kauppa saatiin päätökseen 1.12.2014.

Noin 53 milj. euron positiivinen vaikutus tuloveroon koostuu noin 40 milj. euron positiivisesta operatiivisten kertaluontoisten erien verovaikutuksesta sekä noin 12 milj. euron positiivisesta verovaikutuksesta, joka johtuu laskennallisten verosaatavien arvostuksesta.

Vuoden 2014 viimeisen vuosineljänneksen arvonalentumiset pienentävät poistoja vuosineljänneksittäin 7 milj. euroa vuoden 2014 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Kertaluonteisten erien jakautuminen segmenttien välillä

Segmentti Milj. euroa
Renewable Packaging 8
Biomaterials -
Building and Living 2
Printing and Reading -235
Muut -
Liiketulos -225
Tuloverot 53
Nettotulos -172

Stora Enson vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos julkaistaan 4.2.2015.

Lisätietoja:

Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 29 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242

Tilaa