Stora Enson vuoden 2016 vuosikertomus julkaistu

STORA ENSO OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 21.2.2017 klo 9.30

Stora Enson vuoden 2016 vuosikertomus on julkaistu osoitteessa storaenso.com/annualreport. Vuosikertomus koostuu neljästä erillisestä julkaisusta: Progress Book 2016, Sustainability Report 2016, Financial Report 2016 ja Corporate Governance Report 2016.

Progress Book esittelee Stora Enson strategian, kuinka yhtiö luo arvoa ja kuinka sen muutosmatka edistyy. Julkaisu on saatavana PDF-muodossa suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Sustainability Report kattaa tiedot Stora Enson toiminnan sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristövastuusta. Raportti on saatavana PDF-muodossa englanniksi.

Financial Report sisältää kuvauksen Stora Ensosta pääomamarkkinoilla, tiivistelmän vastuullisuustyöstämme sekä toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen.

Raportti on saatavana englanniksi, sekä verkkoversiona että PDF-muodossa. Corporate Governance Report sisältää Stora Enson konsernihallinnoinnin periaatteet, käytännöt ja toimenpiteet sekä selvityksen palkitsemisesta vuonna 2016. Raportti on saatavana PDF-muodossa englanniksi.

Painetut julkaisut ilmestyvät 13. maaliskuuta alkavalla viikolla (viikko 11). Progress Book 2016, Sustainability Report 2016 ja Financial Report 2016 ovat tilattavissa painettuna osoitteesta storaenso.com/order tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen group.communications@storaenso.com. Corporate Governance Report 2016 on saatavana PDF-muodossa.

Stora Enso on tänään julkistanut myös seuraavat erilliset PDF-tiedostot:

  • Virallinen suomenkielinen tilinpäätös
  • Englanninkielinen käännös emoyhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksestä
  • Suomenkielinen konsernihallinnointiraportti vuodelta 2016

Nämä dokumentit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa storaenso.com/about/download-center.


Lisätietoja:
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, puh. 02046 21446

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Hanne Karrinaho
talousviestintäjohtaja
puh. 02046 21446

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767