Stora Enson yt-neuvottelut Tolkkisten sahalla päättyivät

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.10.2009 klo 15.00                
Stora Enson yhteistoimintaneuvottelut Tolkkisten sahalla Porvoossa ovat     
päättyneet. Stora Enso julkaisi 19.8.2009 suunnitelmansa vähennyksistä mukaan  
lukien Tolkkisten sahan pysyvä sulkeminen vuoden 2009 loppuun mennessä. Syyt  
suunnitellulle sulkemiselle eivät valitettavasti ole muuttuneet:        
sahatavaramarkkinoiden pitkäaikaisesta ylikapasiteetista sekä          
kustannustehokkaiden raaka-aineiden rajallisesta saatavuudesta johtuen     
Tolkkisten saha suljetaan pysyvästi vuoden 2009 loppuun mennessä.        

Tolkkisten saha on ollut tilapäisesti suljettuna ja suurin osa sahan 41     
työntekijästä on ollut lomautettuna tammikuusta 2009 lähtien. Sahan sulkeminen 
vähentää Stora Enson vuotuista sahatavaran tuotantokapasiteettia 260 000    
kuutiometrillä.                                 

”Stora Enso tekee yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja Porvoon kaupungin  
kanssa auttaakseen toimenpiteiden kohteena olevia työntekijöitään löytämään   
uusia työpaikkoja. Stora Enso edistää työllistymistä myös pyrkimällä tilanteen 
mukaan tarjoamaan uusia työtehtäviä yhtiön sisällä sekä             
uudelleensijoittumispalvelujen avulla. Tolkkisten tehdasaluetta kohtaan on   
esitetty suurta mielenkiintoa jo ilmoittaessamme sulkemissuunnitelmista, ja   
toivomme tehdasalueen hyödyntämiseen löytyvän uutta yritystoimintaa, jotka   
tarjoaisivat pitkäaikaisia ratkaisuja tehtaan sulkemisen seurauksena      
työpaikkansa menettäville työntekijöillemme“, sanoo Hannu Kasurinen, Stora Enson
puutuotteiden johtaja.                             

Lisätietoja:                                  
Hannu Kasurinen, johtaja, puutuotteet, puh. 02046 21222             
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242         
Päivi Kauhanen, johtaja, Suomen viestintä, puh. 02046 21292           

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme  
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global 
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen   
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.   
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja       
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet    
noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R).
Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa  
OTC-listalla International OTCQX:ssa.                      

STORA ENSO OYJ                                 


Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa