Suomalaiset vaativat tapahtumilta vastuullisuutta – kyselyn mukaan puolet maksaisi enemmän vastuullisista urheilutapahtumista

Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan kävijät olisivat valmiita maksamaan enemmän täysin vastuullisista tapahtumista. Kaksi kolmesta suomalaisesta viihtyisi paremmin urheilutapahtumassa, joka toimisi täysin vastuullisesti ja uusiutuvilla raaka-aineilla. Kyselyn toteutti uusiutuvien materiaalien yhtiö Stora Enso, joka on Lahdessa järjestettävien hiihdon MM-kisojen pääyhteistyökumppani. 

Puolet suomalaisista kertoo olevansa valmiita maksamaan enemmän urheilutapahtumasta, joka toimisi täysin vastuullisesti ja käyttäisi uusiutuvia raaka-aineita. Nuorimmat suomalaiset ovat ympäristötietoisimpia: 18–22-vuotiaista suomalaisista peräti 65 prosenttia yhtyi väittämään. Saksassa väittämän allekirjoitti kaksi kolmesta vastaajasta ja Ruotsissakin lähes 60 prosenttia. 

Kyselyn mukaan tapahtumajärjestäjillä on vielä paljon parannettavaa; suomalaisista vain 21 prosenttia, ruotsalaisista 16 prosenttia ja saksalaisista 10 prosenttia on sitä mieltä, että tapahtumajärjestäjät huomioivat yleisötapahtumien ympäristövaikutukset tällä hetkellä hyvin.

“Me Stora Ensossa uskomme, että urheilutapahtumia voidaan järjestää ympäristön kannalta täysin vastuullisesti yhä uudestaan ja uudestaan. Tämä tulee olemaan lähitulevaisuudessa tärkeimpiä elementtejä urheiluelämyksissä”, sanoo Seppo Parvi, Stora Enson talousjohtaja ja Suomen maajohtaja. ”Yhä paremmat kierrätysmahdollisuudet tapahtumissa ovat hyvä alku, mutta tulevaisuudessa uusiutuviin materiaaleihin siirtymisellä on iso merkitys. Lahden MM-kisat ovat hieno esimerkki siitä, miten puuta ja muita uusiutuvia materiaaleja voidaan käyttää laajasti.”

Tapahtuman vastuullisuus vaikuttaa vahvasti kävijän kokemukseen

Suomalaisista kaksi kolmasosaa kertoi vastuullisuuden ja uusiutuvien materiaalien vaikuttavan heidän kävijäkokemukseensa positiivisesti. Ruotsissa ja Saksassa yli 70 prosenttia vastaajista kertoi samaa.

Vastuullisuuskysymykset ja uusiutuvat materiaalit tuntuvatkin olevan tärkeimpiä juuri saksalaisille – peräti 73 prosenttia saksalaisista vastasi, että tieto tapahtuman ympäristökuormituksesta vaikuttaisi negatiivisesti tapahtumakokemukseen.

Kyselyyn vastanneista talviurheilukansoista suomalaiset vaativat tapahtumajärjestäjiltä eniten vastuullisuutta. Suomalaisista peräti 71 prosenttia vastasi, että yleisötapahtumien pitäisi pyrkiä toimimaan täysin vastuullisesti. Ruotsissa vastaava luku oli 68 prosenttia ja Saksassa 58 prosenttia.

Selvitys toteutettiin online-kyselynä. Kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2016 ja siihen osallistui yli 1 000 iältään 18–80-vuotiaista vastaajaa kussakin maassa. Tulokset ovat kansallisesti edustavia iän, sukupuolen ja alueellisten erojen osalta.

Uusiutuvien materiaalien yhtiö Stora Enso on Lahdessa helmi-maaliskuussa 2017 järjestettävien pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen pääyhteistyökumppani. Stora Enso ja Lahti2017 haluavat yhdessä näyttää tietä edistämällä ympäristön kannalta kestävämpiä tapahtumia.

Lisätiedot:

Liisa Nyyssönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 544 3491

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Lisätiedot:
Liisa Nyyssönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 544 3491

Tilaa