Tradewinds Global Investors, LLC:n omistusosuus Stora Ensossa on noussut

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.7.2008 klo 9.00                 

Stora Enso Oyj on saanut 18.7.2008 ilmoituksen, että Tradewinds Global     
Investors, LLC:n omistamien osakkeiden osuus yhtiössä on noussut yli 5 %:iin  
osakepääomasta 16.7.2008.                            

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso ilmoittaa, että
Tradewinds Global Investors, LLC:n osuus yhtiön osakkeista ja äänistä olivat  
16.7.2008 seuraavat:                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Tradewinds    | Kpl-määrä     | % osakkeista   | % äänistä     |
| Global      |          |          |          |
| Investors, LLC  |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| R-osakkeet    | 42 792 233    | 5,41       | 1,80       |
--------------------------------------------------------------------------------

Tradewinds Global Investors, LLC:n omistamien osakkeiden osuus osakkeista ja  
äänistä on laskettu 16.7.2008 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.        


Lisätietoja:                                  
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659       
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358 
40 763 8767                                   


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa