Stora Enson synergiahyödyt ennakoitua suuremmat

STORA ENSON SYNERGIAHYÖDYT ENNAKOITUA SUUREMMAT Stora Enso on tarkentanut kesäkuussa julkistamaansa arviota yhdistymisen synergiahyödyistä ja niiden toteutumisaikataulusta sekä toiminnan uudelleenjärjestelystä aiheutuvista kertaluonteisista kuluista. Aikaisempaa tarkempaan tulosryhmäkohtaiseen selvitystyöhön perustuvien uusien laskelmien mukaan vuotuiset synergiahyödyt nousevat noin 300 miljoonaan euroon vuonna 2002, mikä on noin 40 % aikaisempaa arviota enemmän. Merkittävimmät hyödyt saadaan tuotannon tehostamisesta, ostoista ja logistiikasta, markkinoinnista ja hallinnosta. Aikaisempaan arvioon verrattuna eniten kasvavat tuotannon tehostamisesta ja logistiikasta saatavat hyödyt. Suurimmat synergiahyödyt saadaan hienopapereissa, pakkauskartongeissa ja sellussa. Vuonna 1999 synergiahyödyt ovat yli 50 miljoonaa euroa. Vuonna 2000 ne arvioidaan yli 170 miljoonaksi euroksi ja vuonna 2001 noin 240 miljoonaksi euroksi. Yhdistymiseen välittömästi liittyvät kustannukset ovat yhteensä noin 210 miljoonaa euroa, josta 60 miljoonaa euroa on käyttöomaisuuteen kohdistuvia poistoja ja 150 miljoonaa euroa toimintojen uudelleenjärjestelykuluja, neuvonantajien palkkioita ja irtisanomiskorvauksia. Yhtiö on välittömien yhdistymiskustannusten lisäksi päättänyt kirjata tilinpäätökseen muita kuluvarauksia ja arvonalennuksia 245 miljoonaa euroa. Tästä valtaosa aiheutuu tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävistä rakennejärjestelyistä, joita varten kirjataan 45 miljoonaa euroa kuluvarauksia ja 110 miljoonaa euroa koneiden ja laitteiden poistoja. Loput 90 miljoonaa euroa on ylimääräisiä goodwill-poistoja, jotka liittyvät heikosti kannattaviin tuotantolaitoksiin. Kirjattavat poistot vähentävät suunnitelman mukaisia poistoja noin 10 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 1999-2002 henkilöstön vähennystarve on noin 2000 henkilöä. Hallinnosta, myynnistä ja markkinoinnista vähennystarve on aikaisemman ilmoituksen mukaisesti 400-500 henkilöä. Vähennysten lisäystarve johtuu konsernin muissa osissa esille tulleista uudelleen-järjestelytarpeista, jotka perustuvat yhtiöiden väliseen tehokkuusvertailuun ja parhaiden toimintatapojen noudattamiseen. Yhteenveto Kulukirjaukset ennen veroja ovat yhteensä noin 455 miljoonaa euroa ja verojen jälkeen 370 miljoonaa euroa. Kulukirjauksista 185 miljoonaa euroa on kassavaikutteisia ja toteutuvat kahden seuraavan vuoden aikana. Varausten johdosta Stora Enson velkaantumisastekerroin tulee olemaan noin 1,13, kun se 30.9.1998 oli 1,05. Tavoitteeksi on asetettu alle 1,0. Synergiahyödyt parantavat Stora Enson liikevoittoa noin 300 miljoonaa euroa vuonna 2002. STORA ENSO OYJ Lisätietoja antavat: Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404 Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 27 85 Esko Mäkeläinen, johtaja, Taloushallinto ja lakiasiat, puh. 02046 21450 Ingvar Petersson, johtaja, Rahoitus ja IT, puh. +46 70 595 7605 Kari Vainio, johtaja, Viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 02046 21393, 040 500 1063 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/27/19990127BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/27/19990127BIT00010/bit0002.pdf

Tilaa