30 000 KÄVIJÄN RAJA RIKKI AIRISTON LOMA-ASUNTOMESSUILLA PARAISILLA -Kävijätutkimuksen mukaan maisemat ja messutarjonta miellyttävät / 30 000 BESÖKARGRÄNSEN ÖVERSKREDS

Kesän loma-asuntomessut Paraisilla on vetänyt yleisöä jo 30 000 kävijän verran. Tänään kukitettiin messujen 30 000. vieras Kari Pulkkinen perheineen Turusta. Pulkkisten perhe tuli messuille hakemaan vinkkejä ja ideoita loma-asumiseensa. Messut ovat auki vielä reilun viikon. Messujen järjestäjät odottavat viimeisestä viikosta erittäin vilkasta.

Airiston loma-asuntomessut ovat olleet avoinna kaksi viikkoa ja kävijöitä oli lauantai-iltaan mennessä yhteensä 27664. Ensimmäisen viikon kävijöistä 45 prosenttia oli Paraisten kaupungin omasta maakunnasta Varsinais-Suomesta. Messut ovat kiinnostaneet pääkaupunkiseutulaisiakin lähes yhtä paljon kuin turkulaisia. Ensimmäisen viikon kävijöistä noin 15 prosenttia tuli Helsingin seudulta ja Turusta lähes 17 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Suomen Asuntomessujen Suorakanava Oy:llä teettämästä messututkimuksesta, joka julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin syksyllä. Tutkimuksesta on saatu joitakin ennakkotietoja ensimmäisen viikon kävijöiden perusteella. Otoksen suuruus on 1000 kotitaloutta. Ennakkotietojen perusteella messuihin on oltu erittäin tyytyväisiä, peräti 94 prosenttia tutkimukseen vastanneista on pitänyt messuja erinomaisena tai hyvinä. Erityistä kiitosta on saanut luonnonkaunis paikka, rakennusten hyvä sijoittelu maastoon sekä messujen monipuolinen anti. Neljännes aikeissa rakentaa Messuille on tultu etenkin siksi, että vapaa-ajan asunnon rakentaminen on ajankohtaista (neljännes vastaajista). Myös omakotitalon rakentaminen tai remontointi on saanut lähtemään messuille. Remontointitarpeet kohdistuivat kävijöillä muun muassa saunaan, asunnon sisäpintoihin ja keittiö- ja kylpyhuoneisiin. Myös jätevesijärjestelmän remontointi kiinnostaa, mihin messuilla annetaankin tietoja ja neuvontaa. Messuille tullaan tyypillisesti puolison kanssa tai ystävien sekä sukulaisten seurassa. Pääryhmän kävijöistä muodostavat 45-64-vuotiaat ja kävijöistä 60 prosenttia asuu omakotitalossa. Suomen Asuntomessujen ja Paraisten kaupungin järjestämät kuudennet valtakunnalliset loma-asuntomessut ovat avoinna heinäkuun 10. päivään saakka joka päivä klo 10-18. Loma-asuntomessujen viimeinen viikko on perinteisesti messujen vilkkain. Airistolla on kuitenkin varauduttu isoihinkin päivittäisiin kävijämääriin: pysäköintialueelle mahtuu peräti 3000 autoa ja messukohteita on laajalla alueella niin paljon, että ruuhkia ei pääse syntymään. Messuille pääsee Paraisten keskustasta muutoinkin kuin omalla autolla. Vesibussiliikenne kulkee Paraisten keskustan ja messulaiturin välillä kerran tunnissa, lähtö aina varttia yli. Linja-auto puolestaan lähtee keskustasta kaksi kertaa tunnissa, tasa- ja puolitunnein. Lisätietoja: Loma-asuntomessut Paraisilla/ projektipäällikkö Lars Nummelin, puh. 0400 687 305 tai Suomen Asuntomessut / viestintäpäällikkö Tiina Miettinen-Luck, puh. 0400 420 276 Valokuvia messuista löytyy Internetistä verkko-osoitteesta http://asuntomessut.valokuvia.fi ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: PRESSMEDDELANDE 3.7.2005 Publiceringsfritt 30 000 BESÖKARGRÄNSEN ÖVERSKREDS PÅ AIRISTO FRITIDSBOSTADSMÄSSAN I PARGAS Enligt besökarundersökningen tilltalar landskapen och mässutbudet Sommarens fritidsbostadsmässa i Pargas har redan lockat 30 000 besökare. Idag uppvaktades den 30 000 besökare med en blombukett, det var gäst Kari Pulkkinen med familj från Åbo. Pulkkinen kom för att hämta idér till fritidsboende. Mässan är öppen ännu en dryg vecka. Mässans arrangörer väntar sig en ytterst livlig sista vecka. Airisto fritidsbostadsmässa har varit öppen två veckor och besökareantalet var på lördag kväll totalt 27 664. Av första veckans besökare var 45 procent från Pargas stads eget landskap, Egentliga Finland. Mässan har intresserat huvudstadsregionen nästan lika mycket som åboborna. Av första veckans besökare kom ungefär 15 procent från Helsingfors regionen och från Åbo näsan 17 procent. Andelslaget Finland Bostadsmässa låter företaget Suorakanava Oy utföra en mässundersökning, som publiceras i sin helhet senare under hösten. Från undersökningen har man fått en del information i förskott, på basen av första veckans besökare. Urvalsunderlaget består av 1000 hushåll. Enligt förhandsinformationen har man varit väldigt nöjd med mässan, 94 procent av svararna har tyckt att mässan varit utmärkt eller bra. Speciellt beröm har den vackra naturen, byggnadernas placering i terrängen och mässans mångsidiga utbud fått. Till mässan har man kommit främst därför, att det är aktuellt att bygga fritidsbostad (var fjärde svarande). Också byggande av egnahemshus eller renovering har fått folk till mässan. Besökarnas renoveringsbehov är bland annat inriktat på bastu, inomhus ytor samt kök och badrum. Också avfallsvattensystem intresserar, information och råd om detta får man på mässan. Till mässan kommer man vanligtvis med maka, make eller i sällskap med släkt och vänner. Besökare mellan 45-64 år är den största åldersgruppen och 60 procent av besökarna bor i egnahemshus. Finland bostadsmässa och Pargas stad arrangerar den sjätte nationella fritidsbostadsmässan. Mässan är öppen till och med 10 juli, varje dag kl. 10-18. Fritidsbostadsmässans sista vecka är traditionellt mässans livligaste. Airisto har ställt in sig på stora dagliga besökarmängder: parkeringsområdet rymmer 3000 bilar och mässobjektena är många på ett stort område, så att stockningar uppstår sannolikt inte. Till mässan kan man ta sig från Pargas centrum på andra sätt än med egen bil. Båtförbindelse som går mellan Pargas centrum och mässområdets brygga en gång i timmen, med första avgång kl. 9.15. Bussförbindelsen går från centrum två gånger i timmen, varje hel och halvtimme, med första start kl. 9.30. Tilläggsinformation: projektchef Lars Nummelin, tel. 0400 687 305 eller kommunikationschef Tiina Miettinen-Luck, tel. 0400 420 276 Fotografier från mässan finns på Internet adressen http://asuntomessut.valokuvia.fi

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa