Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru kannattaa mökkeilyn monimuotoisuutta

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun mielestä loma-asuntojen keskittäminen erillisille alueille ei ole ensisijaista ekotehokkuuden kohentamisessa. Sen sijaan huomio tulisi kiinnittää uusien ja vanhojen rakennusten energia- ja ekotehokkuuteen sekä taajama-alueiden yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen.

– Lakiteksti ei voi sanella ihmisten tahtotilaa, vaan ihmisillä pitää olla oikeus valita loma-asuntonsa paikka edelleen omien mieltymysten mukaan. Toki tiiviimpi loma-asuminen esimerkiksi matkailukeskusten ympärillä saattaa kasvaa edelleen, Kiuru arvioi vieraillessaan torstaina Loma-asuntomessuilla Mäntyharjussa.

Asunto- ja viestintäministeri kannustaa kuitenkin myös kuntia käyttämään valtaansa loma-asuntoalueiden kaavoituksessa.

– Kaavoitus on yksi väline, jolla voidaan edistää loma-asumisen ekotehokkuutta, jos kuntapäättäjät niin haluavat.

Korjausrakentaminen otetaan tarkasteluun

Kiurun mukaan uudisrakentamista koskevat energiatehokkuusmääräykset ovat jo hyvällä tasolla, mutta tarkastelua pitäisi laajentaa myös korjausrakentamiseen. Loma-asuminen on hänen mukaansa osa tätä keskustelua, sillä ympärivuotinen mökkeily lisääntyy jatkuvasti.

– Ei kuitenkaan tarvitse pelätä, että valtiovalta puuttuisi pieniin remontteihin, vaan kyse on suuremmista linjoista. Tämä pitää ajatella koko Suomen yhteisenä projektina, Kiuru toteaa.

Kiuru pitää hyvänä asiana, että loma-asumisen ekotehokkuuden mittaamista varten on luotu uusia mittareita kuten Loma-asuntomessuilla Mäntyharjussa esiteltävä ekopassi. Hänen mukaansa tähän asti kuluttajan on ollut vaikea arvioida itse asumisen ympäristöystävällisyyttä.

– Harva ostaa autonkaan nykyisin katsomatta, kuinka paljon se kuluttaa polttoainetta, Kiuru vertailee.

Myös Loma-asuntomessujen kohdevalikoima sai Kiurulta kiitosta.

– Messuilla näkee, kuinka pienilläkin asioilla voi vaikuttaa mökkeilyn ympäristöystävällisyyteen.

Keskustelu kaksoiskuntalaisuudesta ei ajankohtaista

Tuore asunto- ja viestintäministeri ei innostu ainakaan tässä vaiheessa keskustelusta kaksoiskuntalaisuudesta, jonka myötä esimerkiksi kesäasukkaat voisivat olla virallisesti kahden kunnan asukkaita.

Kiurun mielestä tällä hetkellä on keskityttävä isompiin haasteisiin.

– Nyt on menossa suuria rakenteellisia muutoksia ja taloudellinen tilanne on monessa suhteessa vaikea. Kaksoiskuntalaisuutta harkitessa pitäisi arvioida laajasti muun muassa tulonjakoa, joten kaksoiskuntalaisuudesta päättäminen vaatisi kattavia selvityksiä. Tällä hetkellä ne eivät ole mielestäni ajankohtaisia, toteaa Kiuru.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Osuuskunta Suomen Asuntomessut p. 040 848 6200

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa