ASUNTOMESSUJEN KERROSTALON PERUSPARANNUSTA ESITTELEVÄSSÄ KOHTEESSA KESKITYTÄÄN TALON KUNNOSSAPITOON JA ENERGIANKÄYTTÖÖN

Torstain tiedotustilaisuudessa esiteltiin ympäristöystävällinen hissi

Asuntomessujen perusparannuskohde opastaa, kuinka korjaushanke toteutetaan kerrostaloissa, ja antaa vinkkejä ja konkreettisia esimerkkejä perusparannushankkeiden toteutuksesta. Messuhankkeessa esitellään erityisesti hissin rakentamista jälkikäteen asuinrakennukseen. Oheiskohteella tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa esiteltiin kohteen kaikki toimijat. Alkuperäisten toimijoiden Kone Hissit Oy:n ja Suomen Kiinteistöliiton lisäksi oheiskohteen uusia yhteistyökumppaneita ovat Motiva Oy, Suomen Pelastusalan keskusjärjestö, Vanhustyön keskusliitto sekä Invalidiliitto. Tilaisuudessa kerrottiin myös perusparannuksen tärkeydestä rakennuksen elinkaarelle ja asuntojen arvolle sekä uudesta vastapainottomasta hissistä.

Suomen asuntokanta on saavuttamassa iän, jossa korjaustarve kasvaa merkittävästi. Kiinteistöjen ikääntyessä mittavat perusparannushankkeet käynnistyvät ensimmäistä kertaa suurimassa osassa asuintaloja. Haastetta lisää samanaikainen asukkaiden ikääntyminen, joka tuo painetta esteettömyyden parantamiseen, jotta vanheneva väestö voisi asua kotonaan entistä pidempään. Isot korjaushankkeet ovat uusi kokemus asukkaille, mutta myös isännöitsijöille sekä etenkin taloyhtiöiden hallituksille.

– Suomen Asuntomessut haluaa olla mukana korjaus- ja perusparannuskohteiden esille tuomisessa. Tavoitteenamme on edistää asumistietoutta ja herättää keskustelua. Tulevillekin asuntomessuille järjestetään aiheeseen liittyvä oheiskohde tai muuta tietoa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että Hämeenlinnassa mukaan on saatu myös energia- ja pelastusalan toimijat Motiva ja SPEK sekä Vanhustyön keskusliitto ja Invalidiliitto, kertoi Suomen Asuntomessujen messupäällikkö Pasi Hulkkonen tiedotustilaisuudessa.


Asuintalon kuntotodistus ja asukasviestintä isoja haasteita

Asuinrakennuksen jatkuva kunnossapitäminen ja säännöllinen perusparantaminen turvaavat asuntojen arvon säilymisen. Pitkän tähtäimen kunnossapito- ja remonttisuunnitelmalla tulee olemaan entistä suurempi merkitys asuntokaupassa ja asuntojen arvonmuodostuksessa. Hyväkuntoisessa talossa olevasta asunnosta kannattaa maksaa enemmän. Asuinkiinteistöjen ikääntyessä ja korjaustarpeen kasvaessa on välttämätöntä tietää taloyhtiön keskeisten rakenteiden kunto. Kiinteistöliitto on vetänyt laajaa kehityshanketta taloyhtiöiden kunnon arvioimiseksi ja tarkoituksena on ottaa käyttöön mahdollisimman monessa yhtiössä Taloyhtiön kuntotodistus. Taloyhtiön kuntotodistus edistää suunnitelmallista korjaustoimintaa taloyhtiöissä ja havainnollistaa asuinkiinteistön korjaustarpeen myös maallikoille. Kuntotodistus perustuu kuntoarvioon. Kuntotodistus maksaa noin 500 euroa ja kuntoarvion laatiminen ammattitaitoisesti noin 4 000–5 000 euroa. Kuntotodistuksen sisältöä esitellään yksityiskohtaisesti Asuntomessujen oheiskohteessa.

Toisena teemana Kiinteistöliitolla on asukasviestinnän esille nostaminen perusparannus- ja korjaushankkeiden onnistumisessa. Erityisesti on kyettävä parantamaan asukkaiden tiedonsaantia sekä vaikutusmahdollisuuksia. On muistettava, että lopulta asuintalon kustannukset maksaa asukas, olipa kyse omistus- tai vuokratalosta.

– Hyvin hoidettu asukasviestintä ja vuorovaikutus jouhevoittavat korjaushankkeen läpiviemistä, kun asukkaat tietävät mitä, miksi ja milloin talossa aiotaan korjata. Asukasviestintä on vastuutettava sopimuksia laadittaessa, esitti Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen.


Ympäristöystävällinen ratkaisu tukemaan esteetöntä liikkumista

KONE esittelee Hämeenlinnan asuntomessuilla hissittömään kerrostaloon asennettavan ympäristöystävällisen hissiratkaisun. Messujen oheiskohteeseen asennettava ratkaisu soveltuu erityisesti hissittömiin asuintaloihin, joissa hissikuilulle on rajoitetusti tilaa. Lisäksi energiatehokas ja öljytön hissiratkaisu kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin perinteiset ratkaisut.

– KONE on luonut hissiratkaisun esteettömyyden poistamiseksi ja liikkumisen helpottamiseksi hissittömissä asuinkiinteistöissä. Ratkaisussa on kiinnitetty huomiota ympäristöystävällisyyteen. KONEen ratkaisu kuluttaa energiaa noin 30 prosenttia vähemmän kuin perinteiset ratkaisut ja on öljytön. Hissittömiä rappukäytäviä on Suomessa noin 50 000 kappaletta. Hissien tarve on merkittävä, kertoi KONE Hissit Oy:n toimitusjohtaja Thomas Hietto torstaiaamun tiedotustilaisuudessa.


Yhteistyökumppanit jakavat oheiskohteessa hyödyllistä tietoa

Oheiskohteen uudet yhteistyökumppanit tuovat kohteen yhteyteen tietoa ajankohtaisista ja tärkeistä asioista, kuten esimerkiksi energiatehokkuudesta, väestönsuojista sekä vanhusten opastuksesta.

Motiva Oy nostaa oheiskohteessa esiin asuinkiinteistöjen energiatehokkuuden. Asuinkiinteistön kuluista lämpö-, sähkö- ja vesikustannusten osuus on noin 40 prosenttia. Energiatalouden kannalta perusasioita ovat rakennuksen tiiviys, hallittu ilmanvaihto, tasainen lämmönjako sekä asukkaiden oikeat käyttötottumukset. Energiatehokkaat ikkunat, patteriverkoston perussäätö, ilmanvaihdon, porrasvalaistusten ja talosaunojen tarkoituksenmukaiset käyntiajat ja säädöt sekä asukkaiden neuvonta tuovat tulosta taloyhtiöille. Yhteistyötä asukkaiden ja kiinteistöhuollon välillä edesauttavat energiaekspertit, jotka talossa asuessaan voivat seurata energiankulutusta ja siihen liittyviä tekijöitä, sekä antaa opastusta muille asukkaille.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK esittelee puolestaan väestönsuojiin liittyviä asioita. Väestönsuoja rakennetaan jokaiseen uuteen, yli 600 m2 suuruiseen rakennukseen tai rakennusryhmään. Suomessa on väestönsuojapaikkoja noin 3,4 miljoonalle ihmiselle. Rakennuksen omistajan ja haltijan tehtävänä on huolehtia, että väestönsuojaa pystytään käyttämään hätätilanteessa. Tämä edellyttää, että rakennukseen on nimetty ja koulutettu väestönsuojan hoitaja. Väestönsuojan laitteet ovat toimintavarmoja ja melko yksikertaisia. Ne tarvitsevat kuitenkin kunnossa pysyäkseen huoltoa; metalliosat eivät saa ruostua, tiivisteiden on säilyttävä ehjinä ja työkalujen muun materiaalin on pysyttävä tallessa. Kun laitteet huolletaan ja koekäytetään vuosittain, säästytään suurilta korjauksilta. Laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet on toimitettu suojaan laitteiden mukana.

Vanhustyön keskusliitto esittelee oheiskohteessa valtakunnallista korjausneuvoja-organisaatiotaan, joka auttaa vanhuksia ja vanhustenhuollon jäsenyhteisöjään rakennusten muutostöiden alustavassa suunnittelussa ja avustusten hakemisessa. Korjausneuvontaa on annettu veteraaneille jo 1990-luvun alkupuolelta ja korjausneuvojat ovatkin asiantuntijoita asuntojen esteettömyys- ja turvallisuusasioissa.


Ammattilaispäivät näkyvät myös oheiskohteessa

Tämän kesän asuntomessuilla Hämeenlinnassa pidetään ensi kertaa asuntomessutapahtuman historiassa Ammattilaispäiviä. Ammattilaispäivät pidetään 1. ja 2. elokuuta sekä 8. ja 9. elokuuta. Näinä päivinä messut ovat myös auki normaalia pidempään, eli klo 11–20. Messutapahtuma on Ammattilaispäivinä avoinna kaikille kävijöille, mutta kohteissa on tarjolla monipuolisempaa ja normaalia asiantuntevampaa opastusta, esimerkiksi teknisistä asioista.

Myös kerrostalon perusparannuskohteessa Ammattilaispäivät näkyvät. Kohteessa on paikalla asiantuntijoita neuvomassa kävijöitä ja vastaamassa kysymyksiin.


Lyhyesti kerrostalon perusparannuskohteesta:

 Vuonna 1979 rakennetun 21-huoneistoisen vuokrakerrostalon (Kiinteistö Oy Vatro 14) uudistaminen osoitteessa Harakkamäki 1, Hämeenlinna
 Toimijat: Kone Hissit Oy, Suomen Kiinteistöliitto, Motiva Oy, Suomen Pelastusalan keskusjärjestö, Vanhustyön keskusliitto sekä Invalidiliitto
 Kohteessa esitellään erityisesti hissin rakentamista jälkikäteen asuinrakennukseen. Lisäksi tarjolla on tietoa kiinteistön kunnon selvittämistä ja Taloyhtiön kuntotodistuksesta sekä mm. energiatehokkuudesta, väestönsuojista ja vanhusten opastuksesta
 Avoinna yleisölle messuaikana, 13.7.–12.8.2007, klo 11–19
 Ammattilaispäivät 1.-2. ja 8.-9. elokuuta


Lisätietoja

Suomen Asuntomessut, messupäällikkö Pasi Hulkkonen, puh. 040 8400 513
Suomen Kiinteistöliitto, toimitusjohtaja Harri Hiltunen, puh. 050 5511 295
Kone Hissit Oy, tuotepäällikkö Tuukka Pakkala, puh. 040 560 3480
Motiva Oy, viestintäpäällikkö Kirsi-Maaria Forssell, puh. 0400 464 787
SPEK, varautumispäällikkö Katja Ahola, puh. 045 657 7291
Invalidiliitto, esteettömyysasiamies Harri Leivo, puh. 040 539 7087
Vanhustyön keskusliitto, korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso, puh. 040 502 3807


Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa