Asuntomessut 2011 Kokkolaan

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus päätti tiistaina myöntää vuoden 2011 asuntomessut Kokkolan kaupungille.

Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestää vuosittain asuntomessutapahtuman, jonka tarkoituksena on lisätä asumiseen, rakentamiseen ja sisustukseen liittyvää tietoa, tuoda esiin asuntorakentamisen uusia ajatuksia ja innovaatioita, parantaa asuntosuunnittelun ja -rakentamisen laatua sekä herättää yleistä asuntopoliittista keskustelua.

Asuntomessut järjestetään eri paikkakunnilla siten, että messujen sijainnissa ja sisällössä huomioidaan riittävä alueellinen ja sisällöllinen vaihtelu. Asuntomessujen hallitus valitsee messupaikkakunnan 4-6 vuotta ennen messuajankohtaa niiden kuntien kesken, jotka ovat esittäneet kiinnostuksensa ja halunsa olla messutapahtuman yhteistyöosapuolena.

Valittaessa messupaikkakuntaa tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat kunnan vahva tahto ja sitoutuminen, luontainen asuntotarve ja -kysyntä, messualueen omaleimaisuus ja yleinen kiinnostavuus sekä kunnan määrittelemät asuntopoliittiset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet ja teemat. Kokkolan erityisinä etuina ovat merellinen, merestä nostettu ranta-alue ja hyvä logistinen saavutettavuus. Lisäksi Kokkolan vahvuutena on Keski-Pohjanmaan alueella sijaitseva runsas talonrakennusteollisuus.

Messupaikkakunnan ja Suomen Asuntomessujen välinen työnjako, tehtävät, vastuut sekä kustannusten ja tuottojen jako määritellään yhteistoimintasopimuksessa. Messupaikkakuntana Kokkola vastaa messualueen kaavoituksesta, kunnallistekniikasta, tonttien luovutuksesta, rakennuttajien ja rakentajien hakemisesta sekä messupysäköinnistä.

Kokkolassa on järjestetty asuntomessut vuonna 1975. Samoin kuin muutkin kesän 1975 länsirannikolle rakennetut messualueet, Kokkolan messualue suunniteltiin ruotsinsuomalaisille mahdollisille paluumuuttajille malliksi maan asuntotuotannosta. Vuoden 2011 messualueelle on suunniteltu 43 omakotitalotonttia, ja se sijoittuu täyttömaalle Vanhankaupunginlahdelle. Kaavaratkaisussa pyritään saamaan aikaan mahdollisuus myös pienempien ja edullisempien omakotitalojen rakentamiseen. Kaavaillulle messualueelle kohdistuu jo ennakkoon kova kysyntäpaine muun muassa meren läheisyyden takia.

Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Kokkolan kaupunki järjestävät yhteistyössä alueelle tai osaan aluetta kaavoitus- tai korttelisuunnittelukilpailu Suomen Arkkitehtiliiton sääntöjen mukaisena. Tavoitteena on tutkia uusia hallintamuotoja tai/ja uudentyyppistä pientalorakentamista ja saada uutta sisältöä messualueelle.

Suomen Asuntomessujen myönnettyä Kokkolalle messujen järjestämisoikeuden Kokkolan kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa ja tekee lopullisen päätöksen messujen järjestämisestä kokouksessaan maanantaina 28.5.2007.

Asiaa koskeva tiedotustilaisuus pidetään keskiviikkona 16.5.2007 klo 12.00 alkaen Kokkolan kaupungintalolla kaupunginjohtajan neuvotteluhuoneessa. Tässä tilaisuudessa esitellään tarkemmin asuntomessualue ja tämän hetkiset suunnitelmat.

Lisätietoja:
Suomen Asuntomessut
Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 020 7437 701

Kokkolan kaupunki
Kaupunginjohtaja Antti Isotalus, puh. 06-828 9111
Kehitysjohtaja Jarmo Nissi, puh. 06-828 9228
Kaavoituspäällikkö Veli-Pekka Koivu, puh. 06-828 9360

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa