Asuntomessut Kuopiossa avattiin tänään

Kuopion asuntomessujen poikkeuksellisen kaunis ympäristö Saaristokatuineen ja messujen hyvin toteutunut teema kaupunkikodista järven rannalla herätti ihastusta avajaisten puheenvuoroissa. Erityistä kiitosta sai Kuopion hyvä yhteishenki: näytteilleasettajat, messuorganisaatio, paikalliset järjestöt, Kuopion kaupunki ja sen eri hallintokunnat ovat luoneet messuille kiitosta saaneen Kuopio-hengen.

Suomen Asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Erkka Valkila kiinnitti tervehdyspuheenvuorossaan huomiota siihen, että asuntomessujen 39 kohteesta kaksi on passiivitaloa ja 27 kuuluu parhaaseen A-energialuokkaan. Kehitys on ollut nopeaa, sillä kaksi vuotta sitten Vaasan messuilla 19 talosta vain 2 kuului A-luokkaan.

– Energiaomavaraiset ja energiaa yli oman tarpeen tuottavat plusenergiatalot tulevat lisääntymään, ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävät ratkaisut tulevat yhä lähemmäs tavallista ihmistä. Uusia ratkaisuja suunnitellaan tulevillekin asuntomessuille, ennakoi Valkila.

Asuntomessut avannut asuntoministeri Jan Vapaavuori antoi kiitosta Kuopion hyvinvointia lisäävälle kaupunkisuunnittelulle ja monipuoliselle kaupunkirakenteeseen.

– Täällä kaupunki ja sitä reunustanut maalaiskunta osattiin jo aikapäivää sitten kaukonäköisesti yhdistää yhdeksi kaupungiksi. Monilla muilla kaupunkiseuduilla kokonaisvaltaista suunnittelua hankaloittavat tai sitä jopa turmelevat kuntarajat eivät täällä – ainakaan samassa mitassa – estä järkevää kehitystä, totesi Vapaavuori.

Vapaavuori otti puheenvuorossaan kantaa korkovähennysoikeuden säilyttämisen puolesta.

– Jos jostain syystä järjestelmästä edes osittain luovuttaisiin, tulisi muutoksen vaikutukset asuntomarkkinoihin arvioida hyvin perusteellisesti. Vähennysoikeuteen puuttuminen tarkoittaisi ilman muita rakenteellisia muutoksia asuntolainalaisten osalta selkeää verotuksen kiristymistä. Kiristys kohdistuisi vieläpä painotetusti nuoriin aikuisiin ja lapsiperheisiin, mikä ei voine olla kenenkään tavoitteena, painotti Vapaavuori Kuopiossa.

Valtion elvytystoimien vaikutus rakentamiseen on ministerin mukaan ollut niin merkittävä, että kriisistä huolimatta asuntorakentaminen pysyi 2009 edellisvuoden tasolla ja asuntojen korjausrakentaminen jopa lisääntyi.

– Ensi vuoden näkymät ovat hyvät matalan korkotason, talouskasvun elpymisen ja vahvan omistusasuntokysynnän takia. Käytössä olleet elvytystoimet – niin sanottu välimalli, laajennettu käynnistysavustus ja 10 % korjausavustus – voidaan aikaisempien päätösten mukaisesti lopettaa ensi vuodenvaihteessa.

Ministeri kehotti yksityisiä rakentajia ja lainanottajia noudattamaan Finanssivalvonnan hyväksi havaittuja riskinhallintaohjeita: lainanottajan maksukykyä pitäisi testata 6 prosentin korkotasolla eikä lainoja pidä myöntää liian pitkinä.

– Haluaisinkin muistuttaa unelmataloihinsa tutustuville nuorille perheille, että unelmoikaa ja haaveilkaa rauhassa niin täällä kuin kotona, mutta pitäkää pankkikäynneillä jalat maassa. Pysyvä asuntohintojen nousu ei ole fakta, korkotason nousu ennemmin tai myöhemmin sen sijaan on, varoitteli Vapaavuori.

Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marja-Leena Puputti muistutti, että huvin suunniteltu ja toteutettu asumisympäristö vaikuttaa moniin elämänlaadun ulottuvuuksiin.

– Kuopiossa on suunniteltu ja rakennettu jo vuosia kaupungin uutta ylpeydenaihetta Saaristokaupunkia, jonka osa Lehtoniemen asuntomessualuekin. Hyvinvointia lisäävät Kuopiolle ominainen veden läheisyys, lähiliikuntapuistot ja uimarannat, julkisen liikenteen saavutettavuus ja turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvä tutkimus-, kehitys- ja yritystoiminta.

Kuopion asuntomessut ovat avoinna 16.7.–15.8.2010 joka päivä klo 10–18.

Lisätiedot:

Suomen Asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Erkka Valkila, puh. 020 134 4000

Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marja-Leena Puputti, puh. 044 718 1695

Kuopion Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 020 743 7701

Kuopion kaupungin projektipäällikkö Mervi Heiskanen, puh. 044 718 5317

 

Linkit:

Avajaispuhe: Asuntoministeri Jan Vapaavuori

Avajaispuhe: Suomen asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Erkka Valkila

Avajaispuhe: Kuopion kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Marja-Leena Puputti

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa