Asuntomessut Valkeakoskella avattiin tänään

Asuntomessut avannut asuntoministeri Jan Vapaavuori painotti puheessaan paitsi energiatehokkaan rakentamisen myös energiankulutukseen vaikuttavien asumistottumusten merkitystä. Energiatehokkuus on järjestyksessään 40. asuntomessutapahtuman pääteema.

Vuoden 2009 asuntomessut avattiin tänään perjantaina 10. heinäkuuta Valkeakoskella. Messutapahtuman avannut asuntoministeri Jan Vapaavuori korosti puheessaan rakentamisen energiatehokkuutta ja sen tulevaisuuden haasteita. ”Suomi nousi edellisestä lamasta panostamalla erityisesti tutkimukseen, tuotekehitykseen ja osaamiseen. Vaikka maailma on muuttunut, samat lainalaisuudet toimivat pitkälti edelleen. Aivan erityisesti haluaisin korostaa ilmastovaikutusten merkitystä tulevassa rakentamisessamme. Suomi on juuri näinä aikoina ja erityisesti lähivuosina ottamassa isoja harppauksia matalaenergia- ja passiivitalojen, ja jollakin aikavälillä jopa nolla- ja plusenergiatalojen rakentamisessa. Tämä ei tule onnistumaan ilman alan osaamiseen tehtävää selkeää panostusta. Juuri nyt olisi oikea aika valmistautua myös tähän haasteeseen”, hän sanoi. Vapaavuoren mukaan energiatehokkaampi rakentaminen voi edetä kolmella eri tavalla: kysyntävetoisesti, tarjontavetoisesti tai normivetoisesti. Ministeri korosti, että käytännössä tarvitaan näitä kaikkia eli yleisen tietoisuuden lisäämistä, alan innovaatiotoiminnan kehittämistä ja asteittain tiukkenevia säädöksiä. ”Suomessa rakennusten energiatehokkuutta koskevat määräykset kiristyvät noin 30 prosentilla vuoden 2010 alusta. Olen kuitenkin käynnistänyt valmistelut jo seuraavan määräysten kiristämiskierroksen toteuttamiseksi vuonna 2012. Määräysten kattavuus tulee tällöin laajenemaan, kun tarkoitus on siirtyä kokonaisenergiatarkasteluun ja primäärienergiakertoimiin. Samalla tavoitteena on energiatehokkuuden parantaminen edelleen 20 prosentilla”, hän totesi. Ministeri Vapaavuoren mielestä energiatehokkuuskysymykset samoin kuin uusiutuvien energialähteiden käyttö näyttäytyvät myös näillä messuilla ilahduttavalla tavalla. ”Jokainen aidosti energiatehokas talo on jo sinänsä merkittävä ilmastoteko”, hän mainitsi. Vapaavuori muistutti, että ihmisten energiankulutukseen vaikuttava toiminta on energiatehokasta rakentamista vieläkin olennaisempaa. ”Kysymykset siitä, miten omakotitalossa eletään ja asutaan ja miten sitä ylläpidetään ja huolletaan, muuttuvat jatkossa yhä tärkeämmiksi ja siihen liittyvät kysymykset voisivat olla vahvemmin esillä esimerkiksi tulevilla asuntomessuilla”, muistutti Vapaavuori. Suomen Asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Timo Kietäväinen sanoi puheessaan Valkeakosken asuntomessujen olevan Suomen Asuntomessuille hyvin tärkeä merkkipaalu - onhan kyseessä 40. asuntomessutapahtuma. Kietäväisen mukaan Suomen Asuntomessut haluaa olla mukana edistämässä hyvää asumista tuomalla esille esimerkkejä onnistuneista ja toimivista rakentamisen ratkaisuista. ”Energiatehokas rakentaminen on tämän vuoden asuntomessuteema ja siten myös vahvasti tapahtumassa esillä. Nähtävillä on rakentajien, remontoijien, sisustajien ja viherrakentajien toivomia hyvin konkreettisia malleja siitä, kuinka voi tehdä asumisen ”ekotekoja”. Messualueella on nähtävillä muun muassa kolme passiivitaloa, joiden lämmitysenergian tarve on parhaimmillaan vain viidennes normitalon tarpeesta”, Timo Kietäväinen sanoi. Kietäväinen kiinnitti puheessaan huomiota myös pieniin omakotitaloihin, joita Valkeakosken asuntomessuilla on viime vuosien messuja enemmän. Energiatehokkuutta voidaan tavoitella myös rakennuksen koon kautta, koska pienessä talossa lämmitettävää tilaa on vähemmän. ”Asumisen kokonaiskustannuksiin kannattaa kiinnittää huomioita jo talon suunnitteluvaiheessa. Hyvin suunniteltu rakennus on paitsi ”puoliksi tehty” myös elinkaarikustannuksiltaan huomattavasti edullisempi”, hän sanoi. Avajaisissa puhunut Valkeakosken kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen korosti asuntomessujen merkitystä pyrkimyksissä houkutella uusia asukkaita asumisen laatuun panostavaan kaupunkiin. ”Kaupunkimme oli viime vuonna muuttotilastoissa reilusti voiton puolella kovan työn ja kaavoitukseen panostamisen ansiosta. Valkeakosken tarjoamat tonttien ja talojen kohtuullinen hintataso, tonttien väljyys ja lyhyet etäisyydet peruspalveluihin tekevät muuttamisen ja rakentamisen kaupunkiin houkuttelevaksi. Messualue sijaitsee ihanteellisessa paikassa niille perheille, jotka etsivät hyviä palveluja sekä väljää ja rauhallista asuinympäristöä, vaikka työpaikka sijaitseekin Tampereella tai muualla Pirkanmaalla”, Järvinen sanoi. Valkeakosken asuntomessut ovat avoinna 10.7.-9.8.2009 päivittäin klo 10-18. Messuilla on kaikkiaan 40 näyttelykohdetta. Valokuvia lehdistölle Valkeakosken asuntomessuilta ja avajaisista voi ladata osoitteesta http://asuntomessut.valokuvia.fi. Valokuvat ovat lehdistön käytettävissä korvauksetta asuntomessuihin liittyvässä yhteydessä. Avajaispäivän puheet lähetetään erillisinä tiedotteina. Puheet löytyvät kokonaisuudessaan myös osoitteesta www.asuntomessut.fi. Lisätiedot: Suomen Asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Timo Kietäväinen, puh. 0400 486 043 Valkeakosken kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 0400 731 623 Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Osuuskunta Suomen Asuntomessut, puh. 040 848 6200 Projektipäällikkö Arto Vuorijärvi, Valkeakosken kaupunki, puh. 040 335 6010

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa