ASUNTOMESSUT VALKEAKOSKELLA PIDETÄÄN LINTULAN ALUEELLA

Asuntomessut Valkeakoskella 2009 on päätetty järjestää Lintulan alueella.
Asiasta syntyi tänään päätös asuntomessutoimikunnassa. Messujen vaihtoehtoinen paikka Heritynniemi osoittautui aikataulullisesti mahdottomaksi toteuttaa. Kaupungin pohjoispuolella sijaitsevaan Lintulaan on tarkoitus rakentaa uusi pientalovaltainen lapsiperheiden suosima asuinalue.

Valkeakosken asuntomessuja on suunniteltu pidettäväksi joko Heritynniemessä tai Lintulassa. Messujen suunnittelu lähti käyntiin, kun Osuuskunta Suomen Asuntomessut päätti helmikuussa myöntää vuoden 2009 messut Valkeakosken kaupungille.

Ensisijaisesti messuja lähdettiin suunnittelemaan Mallasveden ympäröimään Heritynniemeen ja vaihtoehtoisesti Lintulaan. Asemakaavaa suunniteltaessa Heritynniemestä löytyi luontoselvityksissä oletettua enemmän suojeltavaa jalopuumetsikköä ja lajistoltaan monimuotoisia alueita. Alueen maankäytön suunnittelu osoittautuikin siten liian haasteelliseksi eikä messuja pystyttäisi toteuttamaan vaadittavassa aikataulussa Heritynniemessä.

Messut pidetään siis Lintulassa, joka sijaitsee nopeiden Tampere-yhteyksiensä vuoksi suositussa kaupungin pohjoisosassa. Lintulan etuja ovat monipuolinen maasto sekä kävelyetäisyys erityisesti lapsiperheiden arvostamiin lähipalveluihin. Alue on rakentamatonta pelto- ja metsämaata, jonne on mahdollista muodostaa hyvin vaihtelevia rakennuspaikkoja.

Lintulaan on suunnitteilla rakentaa pientalovaltainen asuinalue. Messujärjestäjien tavoitteena on saada mukaan suuren yleisön suosimat talotyypit ja lapsiperheiden suosimia yhdentason ratkaisuja. Messualueelle tullaan sijoittamaan 30-40 tonttia. Messualueen tontit tulevat varattaviksi ensi vuoden keväällä.

Suomen Asuntomessut ja Valkeakosken kaupunki järjestävät yhteistyössä asuntomessut Valkeakoskella kesällä 2009. Tätä ennen messut ovat Hämeenlinnassa 2007 ja Vaasassa 2008.


Lisätietoja: Suomen Asuntomessut, toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200 ja Valkeakosken kaupunki, projektipäällikkö Arto Vuorijärvi, puh. 0400 377 930

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa