Asuntoministeri Jan Vapaavuoren AsuntoForumissa keskusteltiin pientaloasumisen tulevaisuudesta

Asuntofoorumin yhteydessä haastateltu Vapaavuori kertoi olevansa iloinen, että Valkeakosken asuntomessuilla on useita aidosti energiatehokkaita taloja.

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren kuudes AsuntoForum järjestettiin tänään Valkeakoskella asuntomessujen yhteydessä. Tämänkertainen AsuntoForum pureutui erityisesti pientaloasumisen tulevaisuuteen ja energiatehokkuuteen, jotka ovat myös kesän asuntomessujen aiheita. AsuntoForumin ohessa asuntoministeri Jan Vapaavuori vastasi myös messujärjestäjien kysymyksiin muun muassa tämän vuoden asuntomessuista. ”Tänä vuonna nähtävillä on enemmän useille messukävijöille realistisia vaihtoehtoja. Olen myös iloinen siitä, että messuilla on useita aidosti energiatehokkaita taloja”, sanoi ministeri Vapaavuori. Kysyttäessä ministerin toiveista tulevien asuntomessujen sisältöön hän sanoi luottavansa messujärjestäjiin. ”Kyse on suuresta asumisen esittelytilaisuudesta, jossa on mahdollista esitellä asumisen innovaatioita”, korosti Vapaavuori. Ministeri peräänkuulutti messuille myös asumisen kokonaisratkaisuja. Esimerkkinä hän käytti Vaasan asuntomessuille toteutettua merenpohjan lämpöä hyödyntävää matalalämpöverkkoa, jonka avulla asuntomessualueesta tuli lähes energiaomavarainen. ”Pientalounelman tulevaisuus turvattavissa” AsuntoForumissa pidetyssä omassa puheessaan Vapaavuori linjasi pientaloasumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän yhteensovittamisen haasteita. ”Asuminen omakotitalossa tai kerrostalossa voi olla ympäristön kuormituksen kannalta yhtä haitatonta tai haitallista. Lopputulokseen vaikuttavat ratkaisevasti rakennuksen teknisistä ominaisuuksista ja asukkaiden elämäntavoista aiheutuvien päästöjen ohella sen sijainti suhteessa yhdyskunnan muihin toimintoihin, ennen kaikkea työpaikkoihin, palveluihin ja vapaa-ajan alueisiin”, Vapaavuori sanoi. ”On todennäköistä, että meillä jatkossa yleistyy sekä aidosti kaupunkimainen, urbaani elämäntapa, että toive pientaloasumiseen erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla. Kokonaisvaltaisella erityisesti ilmastovaikutukset huomioon ottavalla suunnittelulla nämä molemmat on mahdollista toteuttaa kestävällä tavalla. Unelma omasta pientalosta elää ja sen tulee antaa elää, mutta varsinkin suurilla kaupunkiseuduilla ja niiden lähiympäristössä se edellyttää jatkossa tiettyjen reunaehtojen selkeämpää ymmärtämistä”, hän jatkoi. Kokonaisuudessaan ministeri Vapaavuoren puhe löytyy Ympäristöministeriön www-sivuilta: www.ymparisto.fi. Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen sanoi omassa puheenvuorossaan luottavansa teollisuuden kykyyn kehittää energiatehokkaita asumisen ratkaisuja. ”Monet kuluttajat ovat nyt valmiina ekotekoihin, mutta he tarvitsevat suunnitelmiensa tueksi tietoa ja opastusta. On tärkeää, että energiatehokkaan rakentamisen ratkaisut, kuten passiivitalot määritellään yhdenmukaisesti ja ymmärrettävästi”, painotti Heiskanen. Suomen Asuntomessujen ja Valkeakosken kaupungin järjestämät asuntomessut Valkeakosken Lintulassa päättyvät 9.8.2009. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Suomen Asuntomessut, puh. 040 848 6200 http://www.asuntomessut.fi, http://asuntomessut.valkeakoski.fi, http://www.kotitehdas.fi

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa

Multimedia

Multimedia