Asuntoreformiyhdistyksen seminaari Kuopiossa 10.8.2010

Asuntoreformiyhdistys ry. järjesti asunto- ja yhdyskuntasuunnittelun alalla toimiville jäsenilleen seminaarin Asuntomessut Kuopiossa -tapahtuman yhteydessä. Seminaari kokosi Savon sydämeen noin 50 osallistujaa. Päivä koostui asumisaiheisesta seminaarista ja tutustumisesta Saaristokaupungissa sijaitsevaan messualueeseen.

– Seminaaripäivän tavoitteena oli perehdyttää osallistujat kuopiolaiseen asumiseen ja kaupunkisuunnitteluun, kertoo seminaarissa avauspuheenvuoron pitänyt Kuopion kaupungin asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo.

Seminaari toi Kuopioon merkittäviä asuntoalan vaikuttajia. Se tarjosi kuulijoilleen ajankohtaisia näkökulmia kohtuuhintaiseen ja monipuoliseen kaupunkiasumiseen ja -suunnitteluun.

Kuopion kaupungin kaavoituspäällikkö Leo Kosonen kertoi puheenvuorossaan, että eheyttävä kaupunkirakentaminen on viidentoista vuoden ajan ollut Kuopion kaavoituksen päätavoite. Eheyttävän rakentamisen näkökulmasta kaavatilanne on nyt parempi kuin koskaan aiemmin, sillä hyviä täydennysrakennusalueita on kaikilla kaupunkivyöhykkeillä.

– Eheyttävä kaupunkirakentaminen ei ole ollut pelkkää asuntojen rakentamista. Tärkeää on myös työpaikka- ja palvelualueiden täydennysrakentaminen ja viihtyisyyden lisääminen. Myös katurakentaminen voi eheyttää kaupunkia, muistutti Kosonen

Hannu Harjunheimon ja Leo Kososen puheenvuorojen lisäksi seminaarissa kuultiin Asuntoreformiyhdistyksen puheenjohtajan Hannu Penttilän ja Niiralan Kulma Oy:n Vt. toimitusjohtajan Kari Keräsen puheenvuorot. Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen esitteli Kuopion asuntomessuja.

Satavuotias Asuntoreformiyhdistys perustettiin vuonna 1910 Suomen asuntososiaalisen tilanteen parantamiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on yleishyödyllisen asuntotuotannon edellytysten kehittäminen ja asuntopoliittinen valistustyö. Yhdistyksen jäsenmäärä on yli 200.  Asuntoreformiyhdistys järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja tutkimustoimintaa, antaa lausuntoja ja pitää yhteyttä vastaaviin kansainvälisiin järjestöihin.

Lisätiedot:

Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh: 040 8486 200

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa