HÄMEENLINNAN ASUNTOMESSUILLE TOINEN OHEISKOHDE

Kerrostalon perusparannuksista ja hissien rakentamisesta tietoa tarjolla

Hämeenlinnan asuntomessujen yhteydessä tarjotaan ajankohtaista tietoutta kiinteistöjen perusparannuksista. Messukävijöillä on mahdollisuus tutustua maksutta toiseenkin perusparannuskohteeseen, sillä Kone Hissit Oy ja Suomen Kiinteistöliitto ry asettavat näytteille hämeenlinnalaisen kerrostalon ja sen perusparannustyöt. Kohteeseen asennetaan hissit jälkikäteen ja projektin arvioidaan kiinnostavan erityisesti kiinteistöalan ammattilaisia sekä taloyhtiöiden päättäjiä.

Hämeenlinnan asuntomessut pidetään Harvoilanmäellä 13.7.-12.8.2007. Varsinaisella messualueella voi tutustua monipuoliseen uudisasuntotarjontaan, sillä messuilla tulee olemaan esillä kattava valikoima omakotitaloja. Messutarjontaa täydentämään on valittu kaksi eri perusparannuskohdetta, jotka molemmat ovat yleisölle avoinna maksutta asuntomessujen aikana.

Toinen, jo aikaisemmin julkistettu oheiskohde on suojeltu Linnankasarmin asuinalue, jossa kävijöillä on mahdollisuus tutustua mittavaan Kruunuasunnot Oy:n perusparannuskohteeseen. Messuaikainen näyttelyhuoneisto sisustetaan talon rakentamisajan mukaisesti 1800-luvun lopun tyyliin. Toinen, vastikään Suomen Asuntomessujen, Kone Hissit Oy:n ja Kiinteistöliiton kanssa sovittu kohde on etenkin ammattilaisille suunnattu, vuonna 1979 rakennetun 21-huoneistoisen vuokrakerrostalon (Kiinteistö Oy Vatro 14) uudistaminen osoitteessa Harakkamäki 1, Hämeenlinna.

Kone Hissit Oy:n ja Kiinteistöliiton yhteisessä messuhankkeessa esitellään erityisesti hissin rakentamista jälkikäteen asuinrakennukseen. Talon sisään vanhaan rappukäytävään toteutetaan kahteen eri rappuun hieman erilaiset hissit ja uudet portaat rakennetaan vanhan talovaipan ulkopuolelle. Hissien asentaminen parantaa merkittävästi rakennuksen päivittäistä käytettävyyttä. Myös myöhemmin tulevien putkiremontin ja kylpyhuoneremonttien toteutus helpottuu, kun liikkuminen kiinteistössä paranee.

Hissirakentamisen lisäksi kohteessa on tarkoitus esitellä kiinteistön kunnon selvittämistä ja Taloyhtiön kuntotodistusta sekä yleensäkin kiinteistön kunnossapitoa ja kuntotodistuksen tärkeyttä. Suomen asuntokanta on selvästi vanhentunut ja perusparannushankkeet ovat hyvin ajankohtaisia monessa taloyhtiössä. Monilta taloyhtiöiltä puuttuu kuitenkin edelleen pitkän tähtäimen kunnossapito- ja remonttisuunnitelma, jolla tulee olemaan entistä suurempi merkitys asuntokaupassa ja asuntojen arvonmuodostuksessa.

Kiinteistöliitto on vetänyt laajaa kehityshanketta taloyhtiöiden kunnon arvioinnista ja tarkoituksena on ottaa käyttöön mahdollisimman monessa yhtiössä Taloyhtiön kuntotodistus. Kuntotodistuksen sisältö julkistetaan huhtikuussa ja sitä esitellään yksityiskohtaisesti myös Hämeenlinnan messujen oheiskohteessa Harakkamäessä.

Hissittömiä kerrostaloja edelleen 45 000

Hissin asentaminen olemassa olevaan kiinteistöön on vaativa projekti. Kiinteistön rakenteet ja talotekniikka tuovat omat erityispiirteensä sekä hankkeen suunnitteluun että toteutukseen, joten lopullisen hankintapäätöksen tekeminen ilman perusteellista suunnittelua voi olla hyvin vaikeaa.
Huolella toteutettuna hissi istuu rakennukseen kuin se olisi aina ollut siellä, nostaen kiinteistön profiilia ja arvoa.

Hissittömiä kerrostalon portaikkoja on meillä Suomessa vielä runsaat 45 000 kappaletta. Hissin puuttuminen kiinteistöstä haittaa yhtä hyvin lapsiperheiden, liikuntavammaisten kuin vanhusten asumista. On laskettu, että kiinteistössä olevan hissin avulla vanhusten asumisaika pitenee omassa kodissaan 4 - 7 vuotta. Tämä on myös yhteiskunnallisesti ajateltuna suuri säästö vanhustyön hoidossa.

Hissi lisää kiinnostusta kiinteistöä kohtaan, kiinteistön arvo on korkeampi kuin hissittömän talon ja näin kiinteistön arvo myös säilyy hyvänä näkyen asuntomyynnin neliöhinnoissa. Hissi voidaan aina asentaa portaikkoon tai vaihtoehtoisesti talon ulkopuolelle erilliseen hissikuiluun, poikkeuksena kuitenkin erityiset suojelukohteet.

Valtion asuntorahasto (ARA) avustaa hissin rakentamista hissittömään taloon. Valtion asuntorahaston avustuksen määrä on enintään 50 prosenttia kaikista kustannuksista (hissi, rakennustyöt, suunnittelut). Tuen saaminen hankkeelle edellyttää, että on olemassa selvä hankesuunnitelma ja taloyhtiön päätös hissin tekemiseksi. Myös eri kunnat ja kaupungit saattavat myöntää paikallisia avustuksia.Lisätietoja:
Suomen Asuntomessut, messupäällikkö Pasi Hulkkonen, puh. 040 8400 513
Suomen Kiinteistöliitto, järjestöpäällikkö Timo Tossavainen, puh. 050 320 9464
Kone Hissit Oy, tuotepäällikkö Tuukka Pakkala, puh. 040 560 3480.

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa