HÄMEENLINNAN ASUNTOMESSUT AVATTIIN TÄNÄÄN

Kauppa- ja teollisuusministeri Pekkarinen painotti asuntosektorin vastuuta päästö- ja energiakysymyksissä

– Asuntojen lämmityksessä tarvittava energian kulutus on kasvanut viime vuosina noin 1,5 prosentilla viime vuoteen saakka vuosittain ja sähkön kulutus noin kahdella prosentilla vuodessa. Kasvihuonekaasupäästöjen sanottu vähentäminen kolmanneksella edellyttää nyt myös sitä, että energian kulutuksen kasvu on ensin pysäytettävä ja käännettävä jo lähimpien vuosien kuluessa laskuun asuntosektorilla. Tähän päästään parantamalla yhtäältä asuntosektorin kaikkien osien energiatehokkuutta ja lisäämällä energian säästötoimia. Tämä puolestaan edellyttää kuluttajien ilmasto- ja energiatietouden parantamista ja energiapalvelujärjestelmän uudistamista niin, että se palkitsee niitä, jotka toimivat energiataloudellisesti oikein, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen sanoi Hämeenlinnan asuntomessujen avajaisissa.

Asumisen osuus hiilidioksidipäästöistä on Pekkarisen mukaan erittäin suuri. Yli neljännes Suomen hiilidioksidipäästöistä aiheutuu asuinrakennusten ja asuntosektorin tarpeista. Pekkarisen mukaan asuntosektorin on otettava kokonsa mittainen osavastuu päästöjen vähentämisestä ja uusiutuvan energian käytön lisäämisestä.

– Hallitus on parhaillaan valmistelemassa johdollani ilmasto- ja energiastrategiaa, jossa Suomen on tarkoitus määritellä konkreettiset vastauksemme ilmasto- ja energialinjauksiin vuoteen 2020 mennessä ja yleisemmät vastaukset aina vuoteen 2050 saakka. Kolme on kuitenkin selvää jo nyt. Kasvihuonepäästöjen vähennysvelvoitteista pidetään kiinni ja uusiutuvaa energiaa lisätään ennen näkemättömällä tavalla ja energian säästötoimia tuetaan entistä runsaammin, kertoi Pekkarinen

Pekkarisen mukaan vanha asuntokanta tarjoaa suuren mahdollisuuden sekä kotitalouksien energian säästön että päästöttömämmän vaihtoehdon edistämisessä.

– Hallitus on päättänyt suunnilleen kaksinkertaistaa energiataloudelliset korjausavustukset sekä laajentaa tuntuvasti kotitalousvähennyksen samoihin tarkoituksiin. Ja uusia saman sukuisia ratkaisuja valmistellaan. Lämpöpumput, aurinkopaneelit, pelletit ja muut päästöttömät vaihtoehdot tulevat parantamaan kilpailuasemaansa vauhdilla, sanoi Pekkarinen.

Messujen avajaisissa puhuivat myös Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja ja Suomen Asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Timo Kietäväinen sekä Hämeenlinnan kaupunginhallituksen ja asuntomessutoimikunnan puheenjohtaja, Erkki Niemistö.

Timo Kietäväinen painotti kuntien roolia maapolitiikassa.
– Valtion taholta on kunnille annettu runsaasti välineitä maapolitiikan hoitoon. On tärkeää, että kunnat käyttävät rohkeasti niille annettuja välineitä turvatakseen riittävän tonttitarjonnan määrän. Näin ei ole riittävässä määrin tapahtunut.

Kietäväisen mukaan Hämeenlinnan kaupungin pyrkimys hallittuun kasvuun on hyvä esimerkki järkevästä asuntopolitiikasta. Erkki Niemistö esitteli kaupungin kasvustrategiaa tarkemmin.

– Pyrimme turvaamaan palveluiden saannin jokaiselle sitä tarvitsevalle. Tästä johtuen olemme määritelleet esimerkiksi tonttien luovuttamismäärät vuositasolla. Kokonaistavoitteena on kaupunkirakenteen hallittu kehittäminen ja tasainen kasvu. Tällä hetkellä tonttien keskiarvohinta kaupungissa on noin 17 €/m².

Asuntomessut Hämeenlinnassa ovat avoinna 13.7.–12.8.2007. Luonnonkauniilla Harvoilanmäen messualueella esitellään suomalaista pientalorakentamista tyypillisimmillään. Näyttelyasuntoja on yhteensä 54, näistä 37 on omakotitaloja. Lisäksi kahdessa oheiskohteessa esitellään perusparannusta. Asuntomessujen teemoja ovat tänä vuonna hyvä suunnittelu perheiden ehdolla, yhteisölli-syys, luonnonläheisyys ja kodin parhaat ideat. Hämeenlinnan asuntomessujen pysäköintipaikka messuvieraille sijaitsee Hattelmalassa, jonne pääsee helposti Helsinki-Tampere moottoritieltä sekä 10-tieltä Lahden ja Turun suunnasta. Pysäköintialue sijaitsee valtatie 3: n ja valtatie 10:n eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä. Pysäköintipaikalle on viitoitus kaikilla pääteillä.

Avajaispäivän puheet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.asuntomessut.fi

Valokuvia lehdistölle Hämeenlinnan asuntomessuilta ja avajaisista löytyy internetistä osoitteessa http://asuntomessut.valokuvia.fi. Myös Hämeenlinnan kaupungin sivuilta löytyy kuvapankki: www.hameenlinna.fi/asuntomessut.

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa