HARVOILANMÄENPUISTOON SYNTYI PUNAINEN AURINKO

Ympäristötaideteos tuo lisäarvoa asuntomessualueelle Hämeenlinnaan

Hämeenlinnan asuntomessualueelle Harvoilanmäelle on valmistunut ympäristötaideteos nimeltä Punainen aurinko. Väribetonista ja Verkatehtaan puretuista seinätiilistä rakennettu mäen laki, luonnonkiviin kiinnitetyt pronssiveistokset ja tiilimurskapolut kattavat suurena taivaankarttana koko Harvoilanmäenpuiston. Taideteoksesta voivat nauttia niin messuvie-raat kuin jatkossa alueen tulevat asukkaatkin.

Punaisen auringon suunnittelijoina ja tekijöinä ovat kirjailija Olli Jalonen, kuvanveistäjä Olli Larjo ja kuvanveistäjä Anssi Taulu. Hämeenlinnan kaupungin puolelta ainutlaatuista puiston ja ympä-ristötaideteoksen kokonaisuutta ovat olleet valmistelemassa ja rakentamassa teknisen viraston eri toimistot.

- Ympäristötaideteoksessa Harvoilanmäen alue sidotaan historiaan ja aikaan. Vuosien kiertokulkua mitataan auringon avulla, kertoi Olli Jalonen maanantain tiedotustilaisuudessa.

Tiili- ja betonivalukehällä näkyväksi laeksi tehty mäen korkein kohta on muistuma entisistä kylien yhteisistä kokoontumispaikoista, tanssikallioitten kivipermannoista. Valuun upotetusta Hämeen-linnan kulkuväylien reliefikartasta, viereiseen kiveen kiinnitetystä pronssiveistoksesta sekä auringon ja varjon liikkeestä muodostuu luonnon kello ja kalenteri.

- Laen ympärille alenevaan rinteeseen on merkitty pronssisilla reliefeillä ja veistoksilla luonnonki-viä, jotka sijaitsevat niin, että ne muodostavat osia suuresta tähtikartasta. Tällaisia tähtitieteen his-toriaan kuuluvia kivi-instrumentteja on löydetty eri puolilta maailmaa vuosituhansien takaa, selitti Jalonen.

Punaisen auringon pronssimerkityt kivet liittyvät niihin taivaankappaleisiin, jotka ovat olleet suomalaisille tärkeitä näillä pohjoisilla leveysasteilla. Kuun ohella muut silmillä näkyvät planeetat, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus ovat saaneet omat Olli Larjon ja Anssi Taulun muotoilemat pronssiveistoksensa. Tähtikuvioista ja kiintotähdistä tärkeimmät taas on merkitty kivien pintaan pronssireliefeillä.

Sekä laen kelloa ja kalenteria että rinteen kivistä tähtikarttaa voi käyttää myös havaintomateriaali-na, jonka luona koululaiset ja pienemmätkin lapset voivat leikin ohessa oppia perusasioita niin ajan mittaamisesta kuin tähtitaivaan kuvioista.


Hämeenlinnassa meneillään rakentamisen aika

Punainen aurinko kertoo osaltaan Hämeenlinnassa menossa olevasta poikkeuksellisen vilkkaasta rakentamisen ajasta. Siksi siinä on haluttu käyttää tärkeältä rakennuspaikalta toiselle ketjuna kul-kevia kierrätysmateriaaleja.

- Punaisen auringon sisarteos on heinäkuun lopussa avattavan Kulttuuri- ja kongressikeskus Ver-katehtaan lasipihalle valmistuva Musta aurinko. Kun Musta aurinko koostuu mm. Poltinahon tule-valta asuntoalueelta löydetyistä hylätyistä metalliesineistä, on Punaisen auringon tiilet valittu Verkatehtaan purkutiilistä, kertoi Jalonen.

Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuon mukaan Punainen aurinko on omiaan sitomaan asuntomessualuetta kaupungin muuhun vilkkaaseen rakennus- ja kehitysvaiheeseen.

- Hämeenlinnassa on väestömäärään nähden meneillään huomattavan suuria rakennushankkeita, jotka kuvastavat kaupungin yleistä toimeliaisuutta ja positiivista asennetta alueen kehittämisen suhteen, sanoi Isosuo.

- Punainen aurinko linkittää Harvoilanmäen muihin rakentamiskohteisiin Hämeenlinnassa. Samalla Harvoilanmäki avaa uuden kaupunginosan, kun asuinalueet lännestä keskustan kautta itään kasvavat. Taideteos onkin symbolinen avaus tälle kaupungin itäpuolelle rakentuvalle Harvoilanmäen asuinalueelle, jota viereinen Siirin uusi asuinalue jatkaa, totesi Isosuo.

Harvoilanmäenpuistoa ja Punaisen auringon ympäristötaideteosta ovat olleet toteuttamassa taiteili-joiden lisäksi mm. Hämeenlinnan kaupungin teknisen viraston Luonnonhoitotoimisto, Maisemata-wasti Oy ja Lujabetoni Oy.


Asuntomessut Hämeenlinnassa järjestetään Harvoilanmäen alueella 13.7.-12.8.2007. Messut järjestävät yhteistyössä Hämeenlinnan kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut.


Lisätietoja:
Kirjailija Olli Jalonen, puh. 040 831 9154
Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinnan kaupunki, puh. (03) 621 2300


Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa