Kaj Stenvalls målningar vaknar till liv på sommarens Bostadsmässa

 Under sommarens Bostadsmässa i Karleby 15.7-14.8.2011, förverkligas ett inredningskoncept som baserar sig på Kaj Stenvalls bekanta ankmålningar. I formgivaren Maria Kivijärvis inredning i  mässobjektet Lakka Kivitalo Kaj Stenvall, får man uppleva ankmålningarnas stämning, färger, komposition och situationer.

– Jag förverkligade inredningen med att väcka de älskvärda ankmålningarna till liv. Målningarna tycks hoppa ut ur sina ramar i olika rum och kan ses som intressanta detaljer i inredningen, berättar Kivijärvi.

– Det fantasifulla inredningskonceptet som har skapats stilfullt och med ett otvunget grepp, är avsett för ett vuxet par och deras två barn. En chans att förverkliga en sådan inredning kommer endast en gång i livet, fortsätter Kivijärvi.  

Konstnären tycker att konceptet är bra och väntar också själv på att se resultatet, för Kivijärvi har fria händer att förverkliga helheten enligt sina egna  intentioner.

– Detta är ett utmärkt sätt att ge mina målningar ett nytt intressant liv i en inredning, tolkad av någon annan. Konceptet ger i bästa fall möjlighet att stiga in i mina verk, säger Kaj Stenvall.

Formgivare och konstnärer på sommarens Bostadsmässa

För första gången i Bostadsmässans historia har en konstnärs verk så här konkret tagits som grund för inredning.

– Vi ville vara med och förverkliga konceptet i samarbete med konstnären Kaj Stenvall och formgivaren Maria Kivijärvi, för vi tror att objektet kommer att bli ett av de populäraste samtalsämnena på Bostadsmässan i Karleby, säger marknadsförings- och kommunikationschef Kari Salmi från Finlands Bostadsmässa.

Till  bostadsmässans enhetliga utseende bidrar också  Ristomatti Ratia som planerar ett enhetligt staket till området. Det rutiga staketet som tagit intryck från den gamla delen av Gamlakarleby, Neristan, passar bra in i miljön vid havet.

Drygt två månader till Bostadsmässan

Enligt  huvudtemat för Bostadsmässan sommaren 2011, uppvisas hem i alla storlekar för människor i olika livsskeden. På området färdigställs sammanlagt 131 bostäder, varav 40 uppvisas. Bostäderna är från ettor på 35 kvadrat till villor på drygt 300 kvadrat.

Av objekten som uppvisas är 30 villor, sju våningshusbostäder, två radhuslägenheter och en parhusbostad. Dessutom uppvisas ett Produkthus som objekt nummer 41. I Produkthuset presenteras olika byggmaterial och lösningsmodeller till verkliga byggobjekt.

Byggandet och förberedelserna på det runda mässområdet vid havet, fortskrider enligt tidtabellen.

– Byggnaderna inreds som bäst och följande steg är att ta i tu med utomhus- och planteringsarbeten. Projektet fortskrider enligt planerna, säger projektchef Touko Rauma belåtet.

Bostadsmässan i Karleby 2011 öppnas 15.7  klockan 10.00. Föregående dag, 14.7. presenteras mässområdet och objekten för pressen,  klockan 10.-16.00. Tilläggsuppgifter om pressinfodagens program kommer senare.

Tilläggsuppgifter

Marknadsförings- och kommunikationschef Kari Salmi, Finlands Bostadsmässa, 0400 350 021

Projektchef Touko Rauma, Karleby stad, 044 78 09 233

Designer Maria Kivijärvi, MagissoOy, 050 5438819, kivijarvimaria@gmail.com

Konstnär Kaj Stenvall, 050 520 5388, kaj.stenvall@kajstenvall.com

www.asuntomessut.fi/kokkola

Bilder av mässobjekten och området:

www.asuntomessut.fi/kokkola/kuvapankki/

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa