KÄVIJÄT TYYTYVÄISIÄ HÄMEENLINNAN ASUNTOMESSUIHIN

Sisustusratkaisut kiinnostavat vuosi vuodelta enemmän


Asuntomessut Hämeenlinnassa sai kiitosta kävijöiltä: sekä palveluihin että kohteisiin oltiin tyytyväisiä. Peräti 92 prosentin mielestä messut olivat hyvät tai erinomaiset. Kiinnostus asumiseen ja sisustamiseen olivat yleisimpiä syitä messuille lähtöön, mutta lisäksi messut koettiin mielenkiintoisena ajanvietteenä. Eniten kävijöitä saapui Uudenmaan, Hämeen ja Pirkanmaan alueilta.

Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta, Suomen Asuntomessujen teettämästä kävijätutkimuksesta, johon vastasi messujen aikana lähes 14 000 kotitaloutta.


Asuntomessuilla Hämeenlinnassa vieraili yhteensä 195 345 kävijää. Lähes kolmannes saapui Uudeltamaalta, lisäksi suuri osa kävijöistä tuli Pirkanmaalta ja lähialueen kunnista. Messuilla vierailleista perheistä 87 prosentilla oli jokin rakentamis- tai remontointiaikomus. Usein aikomus liittyi omakotitaloon, ja 70 prosenttia vastaajista toivoikin asuvansa viiden vuoden päästä omakotitalossa. Vastaushetkellä omakotitalossa asui vain noin puolet vastaajista. Vuoden sisällä remonttiaikomukset liittyivät sisustukseen ja sisäpintoihin, kylpyhuoneeseen sekä keittiöön. Kiinnostavimmiksi tuotteiksi kävijät nostivat valaisimet, peililiukuovet, ilmalämpöpumput sekä kiukaat.

Sisustus kiinnostaa messuvieraita yhä enemmän. Yli puolet kävijöistä lähti messuille katsomaan nimenomaan uusia tai erilaisia sisustusratkaisuja. Luku on noussut vuosi vuodelta, esimerkiksi viime vuonna Espoossa se oli 42 prosenttia. Yli puolet vastaajista myös toivoi, että sisustuksen roolia messuilla lisättäisiin. Toiseksi yleisin syy messuille tuloon oli mielenkiintoinen ajanviete. Uudet tai erilaiset rakenneratkaisut kiinnostivat myös yli kolmasosaa. Keskimäärin messuilla vietettiin 4,6 tuntia ja peräti neljännes kävijöistä vieraili kaikissa messukohteissa.


Mielenkiintoinen ja monipuolinen tapahtuma

92 prosenttia kävijöistä antoi messuille kokonaisarvosanaksi erinomainen tai hyvä. Kukaan vastaajista ei pitänyt messuja huonoina. Kävijät olivat kauttaaltaan tyytyväisiä palveluihin ja messutarjontaan. Noin neljänneksellä tyytymättömyyttä aiheuttivat muun muassa yleisö-wc:t, messuravintola ja messuluetteloiden myynti.

Spontaani kuva messuista oli erittäin myönteinen. Messuvieraita pyydettiin kertomaan yhdellä sanalla, mikä parhaiten kuvaa asuntomessuja. Viiden kärjestä löytyivät muun muassa adjektiivit mielenkiintoinen, viihtyisä ja monipuolinen. Kielteisiä ilmauksia listalta löytyi vain vähän, ja nekin liittyivät lähinnä väenpaljouteen.

Suurin osa kävijöistä vieraili Hämeenlinnassa vain päivän verran. Palveluista käytetyimpiä olivat ruokaravintolat ja kahvilat. 83 prosenttia messuvieraista piti Hämeenlinnan kaltaista asuinaluetta hyvänä tai erittäin hyvänä ja 41 prosenttia piti asumista messualueen kaltaisella alueella haluttavana tai erittäin haluttavana. Lähes viidennes kävijöistä oli kiinnostunut Hämeenlinnasta asuinpaikkana. Yleisesti ottaen Hämeenlinna oli kaupunkina odotusten mukainen, ja 15 prosenttia piti sitä jopa parempana, kuin oli ennakkoon odottanut.

Asuntomessujen kävijätutkimus julkaistiin tänään palauteseminaarissa Hämeenlinnan Raatihuoneella. Tutkimukseen osallistui 13 889 perhettä. Naisia vastanneista oli kaksi kolmasosaa ja miehiä yksi kolmasosa. Tutkimuksen toteutti Suomen Asuntomessujen toimeksiannosta Rakennustutkimus RTS Oy.


Hämeenlinnan kaupunki: asuntomessut onnistuivat erinomaisesti

Palauteseminaarissa julkaistiin myös Hämeenlinnan kaupungin loppuraportti, jossa todetaan asuntomessujen olleen menestys monella muullakin tapaa kuin kävijämääriltään. Hämeenlinnan kaupungille messuista jäi käteen muun muassa paljon asumisesta kiinnostuneita ihmisiä sekä uusia toimintatapoja. Erityisen iloisia kaupungilla ollaan tonttitarjonnan markkinoinnin onnistumisesta. Siirin uuden asuinalueen tonteille saatiin monia hakijoita myös ulkopaikkakuntalaisista. Hotelleissa puolestaan iloitaan käyttöasteiden huippuluvuista.

Onnistuneen tapahtuman lisäksi Hämeenlinnan markkinoinnissa onnistuttiin, viesti hyvästä asumiskaupungista meni perille ja keskustan ja matkailun yritykset ovat tyytyväisiä. Lisäksi messuporttien ulkopuolella suoriuduttiin hienosti. Messuvieraat löysivät Linnaniemellä sijainneen oheiskohteen, keskustan ravintolat ja muut yritykset sekä kaupungin hotellit.
Kuljetukset toimivat, pysäköinti meni hyvin, ja jopa bussikuskien ystävällisyydestä saatiin positiivista palautetta. Oheiskohteella Linnaniemellä kävi puolestaan yhteensä yli 22 000 vierasta, mikä oli yli odotusten. Myös keskustan eri paikoissa myyntiin ollaan oltu tyytyväisiä.

Lisätietoja:
- toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Suomen Asuntomessut, puh. 020 7437 701
- projektipäällikkö Ilkka Ruutu, Hämeenlinnan kaupunki, ilkka.ruutu@hel.fi
- messutukimuksen löydät kokonaisuudessaan asuntomessujen verkkopalvelusta: www.asuntomessut.fi

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa