KOKKOLAN ASUNTOMESSUALUE HAKEE TEKESIN KESTÄVÄ YHDYSKUNTA -TEKNOLOGIAOHJELMAAN

Hanketta valmistelevassa seminaarissa keskusteltiin exergiasta ja jätteenkeräyksestä

Suomen Asuntomessut ja Kokkolan kaupunki järjestävät valtakunnalliset asuntomessut Kokkolassa kesällä 2011. Meri-Kokkolaan rakennettavan asuntomessualueen on valmistuttuaan määrä olla tulevaisuuden pilottimalli energia- ja ekotehokkaasta asuinalueesta. Tavoitteena on päästä demonstraatioprojektiksi Tekesin Kestävä yhdyskunta -teknologiaohjelmaan. Yhteistyökumppanina hankkeessa toimii VTT. Hanketta valmisteleva seminaari pidettiin maanantaina Kokkolassa.

Kioton pöytäkirja ja EU:n uudet ”20-20-20”-tavoitteet muuttavat Suomessakin rakentamisen energiamääräyksiä. Määräykset tiukentuivat tämän vuoden alussa, ja seuraavan kerran ne tiukentuvat vuonna 2010. Uusia muutoksia määräyksiin on luvassa vielä tämän jälkeenkin. Kokkolan asuntomessut järjestetään juuri uusien määräysten astuttua voimaan.

– Silloin voidaan ottaa askel tulevaisuuteen ja näyttää millainen on asuinalue vuoden 2015 jälkeen. Asumisen energia- ja ekotehokkuus eivät enää ole valinnaisia asuinalueiden ominaisuuksia, vaan tulevaisuuden asuntoalueiden välttämättömiä hyveitä. Energiatehokkuuskeskustelun teemana on tällä hetkellä rakennusten energiankulutuksen pienentäminen merkittävästi nykyiseltä tasolta. Tähän keskusteluun tulee liittymään myös tarve tarkastella energian laatutekijöitä – exergiaa, sanoo johtava tutkija Pekka Lahti VTT:ltä.

Kokkolan asuntomessualue sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa olevan kaukolämpöverkon äärellä ja meren rannalla. Sijainnin ansiosta asuntomessualueesta voidaan tehdä maailman ensimmäinen matalaexergia-asuinalue. Tämä tarkoittaa, että rakennukset voidaan lämmittää esimerkiksi kaukolämmön paluuvedellä, eli verkoston lämpöä käytetään kahteen kertaan. Kesällä ratkaisua voidaan tukea uuden sukupolven aurinkolämmöllä. Aluelämpöratkaisuna voi myös olla meren pohjasta kerättävä aurinkoenergia eli maalämpö. Meriveden lämpöä voidaan käyttää myös rakennusten jäähdytykseen.


Keskitetty jätteenkeräys tuo säästöjä

Kokkolan asuntomessualueelle on tavoitteena saada keskitetty jätteenkeräysjärjestelmä. Yksi mahdollisuus on esimerkiksi Puztec Oy:n putkikuljetuslaitteisto, jollainen on tilattu Shanghai World Expo 2010 -alueelle. Putkikuljetusjärjestelmä mahdollistaa sen, että jäte päätyy sen syntypisteestä kaatopaikalle tai polttolaitokseen ilman välikäsiä, automatisoidusti. Vastaavia järjestelmiä on Suomessa jo kauppakeskuksissa, ja ensimmäisen kotitalousalueella toteutetun version voi nähdä Espoon Suurpellossa ensi vuonna.
– Putkikuljetusjärjestelmä on hygieeninen, ja se poistaa jätteidenkeräilyautojen liikennöinnin asuinalueilla. Järjestelmä myös kannustaa lajitteluun, sanoo Puztec Oy:n toimitusjohtaja Pekka Nurmi.

Kokkolan seudulla Ekorosk Oy:n hoitama jätehuolto perustuukin mahdollisimman pitkälle vietyyn jätteiden syntypaikkalajitteluun ja jätteiden hyötykäyttöön materiaalina ja energiana. Lajittelujärjestelmän hyötykäyttöaste on erittäin korkea: vuonna 2006 Ekorosk-alueen hyötykäyttöaste oli 85 prosenttia, kun kansallinen keskiarvo oli 39 prosenttia.

Asuntomessut loistava alusta kehitykselle

Energia- ja ekotehokkaiden ratkaisujen tarkoituksena on tukea viihtyisää, terveellistä ja turvallista asumista, ja sitä että asuminen nyt rakennetuilla alueilla on mahdollista myös 50 vuoden päästä. Korkealuokkaisen asuinalueen tunnusmerkkejä ovat hyvä ulkotilojen suunnittelu ja perheiden tarpeita vastaavat asuinrakennukset. Energiatehokkuus ja hyvän elämän perusteet voidaan yhdistää asuntomessualueen suunnittelussa. Asuntoalue, joka täyttää vaativatkin asuinympäristön laatutavoitteet ja jolla on sen lisäksi muista erottuva ja tulevaisuuden nostetta omaava brandi, on lisäksi omiaan lisäämään koko kaupungin tunnettuutta ja houkuttelevuutta.

– Asuinympäristön energia- ja ekotehokkuus ovat vaativia tavoitteita. Innostavien juhlapuheiden lisäksi pitää kyetä hyödyntämään sekä jo olevia teknisiä ratkaisuja että kehittämään ja kokeilemaan ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja. Asian haastavuutta lisää se, että mitä todennäköisimmin selkeisiin parannuksiin voi päästä vain soveltamalla samanaikaisesti teknologista, taloudellisia ja hallinnollisia innovaatioita. Kokkolan alueella on lukuisa joukko talotehtaita ja muuta asuinympäristön teknologiaan liittyviä yrityksiä ja osaamista. Asuntomessut tarjoavat osapuolille poikkeuksellisen näyttämön toimia ja saavuttaa jotain aivan uutta yhdessä, toteaa asiakaspäällikkö Jyri Nieminen VTT:ltä


Lisätietoja
- kehitysjohtaja Jarmo Nissi, Kokkolan kaupunki, puh. 044 780 9228
- johtava tutkija Pekka Lahti, VTT, puh. 040 500 4817
- asiakaspäällikkö Jyri Nieminen, VTT, puh. 050 517 4610
- messupäällikkö Pasi Hulkkonen, Suomen Asuntomessut, puh. 040 8400 513

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa