KUTSU VAASAN ASUNTOMESSUJEN PALAUTESEMINAARIIN / INBJUDAN TILL VASA BOSTADSMÄSSAS FEEDBACKSEMINARIUM

Suomen Asuntomessujen ja Vaasan kaupungin kesällä 2008 järjestämän asuntomessutapahtuman palauteseminaari pidetään keskiviikkona 29.10. klo 10.00 – 14.00 Domus Bothnica – Vaasan ylioppilastalo (Yliopistonranta 5).

Seminaariin on kutsuttu messujärjestäjien, näytteilleasettajien, yhteistyökumppaneiden ja tulevien messupaikkakuntien edustajat. Tiedotusvälineet ovat tervetulleita seuraamaan seminaaria.

Palauteseminaarissa julkistetaan messukävijätutkimuksen tulokset ja kaupungin loppuraportti.

Lounastarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumisia etukäteen internetosoitteessa www.asuntomessut.fi/palauteseminaarivaasassa viimeistään 24.10.


Ohjelma:

klo 10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

klo 10.15 Seminaarin avaus
toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Suomen Asuntomessut

klo 10.30 Asuntomessujen kävijä- ja näytteilleasettajatutkimuksen julkistus
viestintäjohtaja Raimo Holopainen, Suorakanava Oy

klo 11.15 Vaasan kaupungin yhteenveto asuntomessuista
kaupunginjohtaja Markku Lumio

klo 11.30 Lounas

klo 12.45 Asuntomessujen loppuraportti – faktat ja numerot kansissa
projektipäällikkö Keijo Ullakko, Asuntomessut Vaasassa

klo 13.15 Vaasan asuntomessut mediassa
viestintäjohtaja Päivi Karvinen, Suomen Asuntomessut

klo 13.30 Asuntomessut Valkeakoskella 2009
projektipäällikkö Arto Vuorijärvi

klo 13.50- Keskustelu ja seminaarin päätös
toimitusjohtaja Pasi Heiskanen

Tervetuloa!


INBJUDAN TILL VASA BOSTADSMÄSSAS FEEDBACKSEMINARIUM

Ett feedbackseminarium om den bostadsmässa som Finlands Bostadsmässa och Vasa stad ordnade sommaren 2008 hålls onsdag 29.10 kl. 10.00–14.00 Domus Bothnica – Vasa kårhuset.

Till seminariet har bjudits in representanter för mässarrangörerna, utställarna, samarbetspartnerna och de kommande bostadsmässorterna. Massmedierna är välkomna att följa seminariet.

Vid feedbackseminariet offentliggörs resultaten av mässdeltagarundersökningen och stadens slutrapport.

Program:
kl. 10.00 Anmälan och morgonkaffe

kl. 10.15 Öppnande av seminariet
verkställande direktör Pasi Heiskanen, Finlands Bostadsmässa

kl. 10.30 Offentliggörande av bostadsmässans deltagar- och utställarundersökning
kommunikationschef Raimo Holopainen, Suorakanava Oy

kl. 11.15 Vasa stads sammanfattning av bostadsmässan
stadsdirektör Markku Lumio

kl. 11.30 Lunch

kl. 12.45 Bostadsmässans slutrapport – fakta och siffror
projektchef Keijo Ullakko, Bostadsmässan i Vasa

kl. 13.15 Vasa bostadsmässa i medierna
kommunikationschef Päivi Karvinen, Finlands Bostadsmässa

kl. 13.30 Bostadsmässan i Valkeakoski 2009
projektchef Arto Vuorijärvi

kl. 13.50- Diskussion och avslutande av seminariet
verkställande direktör Pasi Heiskanen


Välkommen!

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa