LÄMMITYS- JA ENERGIARATKAISUT KIINNOSTAVAT YHÄ ENEMMÄN

Suomen Asuntomessut selvitti suomalaisten omakotiasumiseen ja rakentamiseen liittyviä toiveita

Maalämmön käyttö ja matalaenergiaratkaisut kiinnostavat suomalaisia, käy ilmi Suomen Asuntomessujen ja Omakotiliiton internetkyselystä, johon vastasi huhtikuun aikana 707 omakotitalon omistajaa tai omakotiasumisesta kiinnostunutta henkilöä. Peräti 43 prosenttia vastaajista valitsisi omakotitalonsa ensisijaiseksi lämmitysratkaisuksi maalämpöpumpun. Teknisissä ratkaisuissa matalaenergiatalo puolestaan jätti taakseen niin äänieristyksen kuin kiinteän internetyhteyden. Messut koetaan edelleen tärkeäksi tietolähteeksi, ja enemmistö vastaajista aikoo vierailla Hämeenlinnan asuntomessuilla, jotka aukeavat tämän viikon perjantaina.

Suomalainen omakotikulttuuri on vuosikymmenien saatossa muotoutunut näköisekseen, eikä siihen kyselyn perusteella kovin suuria muutoksia ole lähiaikoina odotettavissa. Luonnonläheisyys on suomalaisille tärkeämpää, kuin sijainti päiväkodin, kaupan tai joukkoliikenteen äärellä. Tiivis ja kaupunkimainen pientalorakentaminen ei ole vielä kansansuosiossa: toivotuin tonttikoko on tuhannen ja kahdentuhannen neliömetrin välillä.

Suurin mullistus kyselyn mukaan on odotettavissa energiaratkaisuissa. Maalämpö nousi selvästi suosituimmaksi lämmitysvaihtoehdoksi: 43 prosenttia vastaajista valitsisi omakotitalonsa ensisijaiseksi lämmitysratkaisuksi maalämpöpumpun. Kaukolämmityksen ottaisi 21 prosenttia ja varaavan sähkölämmityksen 15 prosenttia vastaajista. Täydentävistä lämmitysmuodoista puulämmitys oli suosituin: varaavan takan haluaisi 60 prosenttia vastaajista, ja leivinuunin 18 prosenttia.

Omakotitalon teknisistä ratkaisuista eniten kannatusta sai matalaenergiatalo. Peräti 69 prosenttia vastaajista valitsi matalaenergiatalon, kun kysyttiin kahta tärkeintä teknistä ratkaisua omakotitalossa. Hyvän äänieristyksen haluaisi 48 prosenttia vastaajista ja kiinteän internetyhteyden 38 prosenttia. Suomi koetaan edelleen turvalliseksi asumispaikaksi, sillä moderni murtohälytysjärjestelmä sai vain 14 prosentin kannatuksen.

Puutalo ja kivitalo ovat kyselyn mukaan suomalaisten keskuudessa yhtä suosittuja, ja kummallakin on omat kannattajansa ja vastustajansa. Toiveiden omakotitalossa tärkeimmiksi asioiksi nousevat vastaajien mielestä toimivat sisätilat, kestävän kehityksen periaate ja esteettömyys asunnossa ja pihassa. Ihanneasunnosta löytyvät myös muun muassa erillinen keittiö sekä askartelutila.


Messut ja internet yhtä tärkeitä tietolähteitä

Internet (50 prosenttia) ja messut (46 prosenttia) nousivat lähes samanveroisiksi, kun kysyttiin kahta tärkeintä talonrakentamisen tietolähdettä. Talotehtaiden esitteitä tärkeinä piti 35 prosenttia vastaajista. Messut ovat kyselyn mukaan tärkeä tietolähde kaikille ikäryhmille. Esimerkiksi alle 25-vuotiaista vastaajista 60 prosenttia nosti messut kahden tärkeimmän tietolähteen joukkoon, kun internet saavutti tässä ikäryhmässä noin 45 prosentin kannatuksen.

Enemmistö vastaajista aikoo vierailla tänä kesänä Asuntomessuilla Hämeenlinnassa. Vastaajista 16 prosenttia ilmoitti tulevansa Hämeenlinnan asuntomessuille varmasti, 35 prosenttia todennäköisesti ja 43 prosenttia harkitsee asiaa. Vain kaksi prosenttia sanoi varmasti pysyvänsä poissa tapahtumasta.


Asuntomessut Hämeenlinnassa avautuvat perjantaina

Asuntomessut Hämeenlinnassa avautuvat tämän viikon perjantaina. Messut ovat avoinna yleisölle 13.7.–12.8.2007 päivittäin yhdestätoista seitsemään sekä 1.–2.8. ja 8.–9.8. yhdestätoista kahdeksaan.

Luonnonkauniilla Harvoilanmäen messualueella esitellään suomalaista pientalorakentamista tyypillisimmillään. Näyttelyasuntoja on yhteensä 54, näistä 37 on omakotitaloja. Lisäksi kahdessa oheiskohteessa esitellään perusparannusta. Asuntomessujen teemat ovat tänä vuonna hyvä suunnittelu perheiden ehdolla, yhteisöllisyys, luonnonläheisyys ja kodin parhaat ideat. Alueen suunnittelussa on tavoiteltu ihmisläheistä ja lapsiystävällistä tunnelmaa, ja omakotitalot on rakennettu kunkin perheen arjen lähtökohdista.

Lämmitys- ja energiaratkaisut näkyvät myös asuntomessutapahtumassa. Harvoilanmäen messutaloissa esitellään lämmitysjärjestelmiä erittäin monipuolisesti. Lähes kaikissa taloissa on lattialämmitys ja takka. Osaan taloista tulee kaukolämpö, osa lämpiää sähköllä ja pari taloa biopolttoaineella. Käytössä ovat myös pelletti ja maalämpö, yhteen taloon tulee lisäenergianlähteeksi aurinkopaneelit. Messuilla on esillä myös matalaenergiatalo.


Suomen Omakotiliitto ja Asuntomessut solmivat yhteistyösopimuksen

Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Suomen Omakotiliitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Osapuolet sitoutuvat sopimuksella pitkäjänteiseen yhteistyöhön tarkoituksenaan edistää suomalaisen asumisen laatua. Yhteistyötä pyritään kehittämään asteittain molempien sopimuspuolten eduksi. Esimerkkejä yhteistyöstä ovat viimevuotinen Mökkikysely, sekä tänään julkaistu Omakotitalokysely.


Lisätietoja:
- tutkimuksen toteuttaja toimitusjohtaja Jouko Taskinen, JT-Kehitys Oy, puh. 0400 426 194
- toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Suomen Asuntomessut, puh. 020 7437 701


Selvityksen pohjatiedot saatiin internet-kyselynä 1.4.–31.4.2007 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 707 omakotitalon omistajaa tai omakotiasumisesta kiinnostunutta henkilöä. Vastaajista oli naisia huomattava enemmistö eli 521 (74 %), miehiä puolestaan 179 (26 %). Omakotitalossa asui 49 %, kerrostalossa 28 %, rivitalossa 17 % ja paritalossa 6 %. Suomen Omakotiliitto ry:n jäseniä oli vastaajista 8 %.

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa