MANSIKKAPAIKAN TONTIT VARATTAVISSA

Valkeakosken kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestävät vuoden 2009 asuntomessut Valkeakosken Lintulassa. Alueen edulliset tontit ovat ostettavissa tai vuokrattavissa loppukevään ja alkukesän ajan. Messujärjestäjät uskovat tonttien käyvän hyvin kaupaksi alueen erinomaisen sijainnin ja perheystävällisen aluekaavan ansiosta. Kaava mahdollistaa myös hyvin monimuotoiset ja erilaiset talovaihtoehdot.

Valkeakosken asuntomessujen messualue sijaitsee kaupungin pohjoisosassa noin 3,5 km:n etäisyydellä keskustasta rajoittuen Mäntylän ja Roukonperän asuntoalueisiin. Alueen maisema on vaihtelevaa pelto- ja metsämaata ja ympäristö on maaseutumaisen rauhallinen. Tampereelle on alueelta alle puolen tunnin ajomatka.

Messualue aloittaa uuden luonnonläheisen Lintulan pientaloalueen rakentamisen Valkeakoskella. Rakennusryhmät, ”kylät”, liittyvät toisiinsa läpiajettavan kokoojakadun, Linnunradan, kevyen liikenteen reittien ja virkistysalueiden välityksellä. Suurin peltoalue alueen sisällä jää rakentamattomaksi virkistysalueeksi, johon rakennetaan leikki- ja liikuntapaikkoja. Pellon poikki virtaava oja hyödynnetään viherrakentamisen vesiaiheena.

Messualueelta on varattavissa 37 kpl omakotitontteja sekä muutamia yhtiömuotoisesti toteutettavia pientalorakennuspaikkoja. Alueelle voidaan rakentaa joko yhteen tai kahteen tasoon. Omakotitonttien keskimääräinen koko alueella on 1200 - 1300 m2 ja yhtiömuotoisesti toteutettavien rakennuspaikkojen koot ovat noin 4000 - 5500 m2. Osa tonteista soveltuu rinneratkaisuille. Yhtiömuotoiset tontit luovutetaan erillisen tontinluovutuskilpailun kautta.

- Messualueeseen sisältyy reilun hehtaarin suuruinen korttelialue rakentamisen uutuuksia ja kokeiluja varten, missä tonttijakoa ei ole ennalta tehty, vaan kortteli voidaan jakaa rakentajien tarpeiden mukaisiin osiin, kertoo projektipäällikkö Arto Vuorijärvi Valkeakoskelta.

Asuntomessuille valittujen alustavien teemojen - asumisen mansikat, vaihtoehtoiset energiaratkaisut ja innovatiivinen rakentaminen - tehtävänä on tukea messualueen rakentumista kokonaisuutena. Mansikkapaikan korttelit onkin nimetty teemojen mukaan: elämänkaari-, perinne-, moderni-, maisema-, aurinko- ja innokortteleiksi.

- Erikoista messualueen talojen sijoituksessa on se, että niiden ei tarvitse olla linjassa eikä edes saman värisiä naapurin rakennusten kanssa, vaan laadituissa rakennustapaohjeissa suorastaan toivotaan vaihtelua alueen kylämäisen ilmeen aikaan saamiseksi. Riittävän yhtenäisyyden säilymiseksi on sen sijaan määrätty alueittain yhteisestä kattomuodosta ja –väristä, Vuorijärvi kertoo.

Messualueella huomioidaan erilaisten perheiden tarpeet. Rakennettavat asunnot voivat olla eri kokoisia ja hintaisia, yksi- tai kaksitasoisia, paikalla rakennettuja tai talotehtaiden tuotteita. Myös rakennusmateriaalit voivat vaihdella. Messualueelle toivotaan myös pieniä ja samalla kustannuksiltaan edullisia asuntoja, joita voidaan tarvittaessa myöhemmin laajentaa tai rakentaa erillinen sivuasunto. Messualue antaa hyvän mahdollisuuden myös piha- ja puutarharakentamiseen.

- Asuntomessujen yhtenä tarkoituksena on esitellä asumiseen ja rakentamiseen liittyviä uutuuksia ja kokeiluja. Messualueella onkin helpommin perusteltavissa mm. poikkeamat yleisistä rakentamismääräyksistä, poikkeavat arkkitehtoniset tai rakenneratkaisut ja esim. kierrätysmateriaalien käyttö, kommentoi aluekaavaa messupäällikkö Pasi Hulkkonen Suomen Asuntomessuilta.

Tonttien hinnat messualueella ovat 11 ja 15 €/m2 ja tontit voidaan myös vuokrata. Asuntomessualueen tontteja voi varata 14.6.2007 saakka. Mikäli tämän jälkeen alueella on vielä vapaana tontteja, niiden varaus on määräajan jälkeen jatkuvaa. Tonttien hakemisen yhteydessä tulee esittää idealuonnos suunnitellusta rakentamisesta. Rakentamaan alueella pääsee viimeistään keväällä 2008. Kunnallistekniikan rakentaminen alueella on parhaillaan alkamassa.


Lisätietoja:
projektipäällikkö Arto Vuorijärvi puh. 0400-377 930 tai
messupäällikkö Pasi Hulkkonen puh. 040 - 840 0513.Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa