MERELLISET LOMA-ASUNTOMESSUT AVATAAN YLEISÖLLE HUOMENNA/DEN HAVSNÄRÄ FRITIDSBOSTADSMÄSSAN ÖPPNAR I MORGON

Valtakunnalliset loma-asuntomessut avataan huomenna perjantaina Paraisilla Airistolla. Airiston messualue sijaitsee luonnonkauniilla paikalla meren äärellä esitellen yhteisöllistä ja tiivistä loma-asumista lähellä palveluita. Messujen teemoina ovat saunamaailma ja herkkä saaristo. Teemat tuovat lisäsisältöä messutarjontaan: perinteisten loma-asuntojen lisäksi esillä on kattava valikoima saunoja ja tärkeätä tietoa mökkeilijöille jätevesien käsittelystä. Messujen oheiskohteessa voi vielä tutustua hyvään korjausrakentamiseen.

Kesän 2005 loma-asuntomessualue sijaitsee Airiston Sandvikenissä, noin 13 kilometriä Paraisten keskustasta, aivan Airistonselän tuntumassa. Paraisten kaupunki puolestaan on Turunmaan saaristossa suurten asutuskeskusten läheisyydessä. Matkaa on Turkuun 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen kaupunki ja sen talouselämä on vireää. Loma-asuntomessut järjestetään ensimmäistä kertaa meren äärellä. Näkymät merelle ovat häikäisevän kauniit. Messualueella on suuret korkeuserot, sillä alue on etelään laskevaa rinnemaastoa, jossa on hyvin valoa läpäisevää mäntymetsää. Rinteestä nousevat avokalliot, hiekka- ja kivikkorannat tervaleppineen ovat alueelle ominaisia. Keskellä messualuetta on suuri soranottoalue, jossa on jyrkkiä seinämärinteitä. Airiston messutarjonta on monipuolinen. Messuyleisö voi tutustua ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuihin loma-asuntoihin, joiden arkkitehtuurissa heijastuu vanha huvilakulttuuri ja merellisyys. Suurin osa kohteista on yksityisten perheiden omaan käyttöönsä rakentamia. Messukohteiden koot vaihtelevat noin 50 neliöstä yli 200 neliöön. Kaikissa asunnoissa on hyvä varustelutaso ja tietoliikenneyhteydet. Airiston messualue edustaa tiivistä ja yhteisöllistä loma-asumista, jossa kokeillaan uutta toimintamallia kunnallistekniikan järjestämisessä. Tontin omistajat ovat tonttikaupan yhteydessä ostaneet osakkeita huoltoyhtiöstä. Huoltoyhtiö omistaa kunnallistekniikan kuten jätevedenpuhdistamon sekä omistaa ja hoitaa sen lisäksi puistot, tiet, uimarannan ja muut yhteiset alueet. Alue on kokonaisuudessaan 35 hehtaaria suuri ja tästä yhteisomistuksessa on noin 20 hehtaaria. Saunojille tarjontaa Messujen toinen kantava teema, saunamaailma, esittäytyy messukävijöille poikkeuksellisen kattavana saunatarjontana. Onhan sauna on pysyvä ja tärkeä osa suomalaista rantaelämää ja lomailua. Rantaelämään liittyvät myös perinteikkäät uimamajat, niitäkin löytyy Airiston Sandvikenin rannoilta. Esillä on saunoja loma-asunnoissa ja rantasaunoja meren äärellä. Messujen ehdoton erikoisuus on tiivis kylämäinen saunakortteli, jossa sijaitsee 8 rantasaunaa vieri vieressä. Saunakorttelin palstat, 300–400 neliötä/palsta, on vuokrattu 50 vuoden vuokrasopimuksella messualueen ympärivuotisten tontin omistajille. Saunoja löytyy vaativampaankin makuun, sillä messuilla on esillä läpinäkyvä sauna, telttasauna, kotasauna, vedenpäällä liikkuva sauna sekä vieläpä savusauna holvikellarissa. Tietoiskuja saaristolaisuudesta Messujen toisen teeman - herkän saariston – tiimoilta yleisölle järjestetään kerran viikossa keskiviikkoisin tietoiskuja vesiensuojelusta ja vaihtuvista aiheista kuten saariston historiasta, elämästä ja arjesta. Tietoiskut toteuttaa Pro Saaristomeri –ohjelma, joka on Lounais-Suomen ympäristökeskuksen, Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen TE-keskuksen vuonna 1999 käynnistämä yhteistyöohjelma Saaristomeren tilan parantamiseksi. Tietoiskujen lisäksi Pro Saaristomeri-ohjelmalla on messuilla oma osasto, missä kerrotaan suurelle yleisölle haja-asutusalueiden jätevesikäsittelyn uusista vaatimuksista, Saaristomeren tilasta ja muusta vesiensuojeluun ja saaristoon liittyvistä asioista. Messuvieraille annetaan vesiensuojeluvinkkejä ja näytteenottoesityksiä järjestetään päivittäin. Sisustukset luetteloon Airiston loma-asuntomessuilla esitellään ensimmäistä kertaa myös loma-asuntojen sisustus. Näyttelyasuntojen sisustusluettelo julkaistaan uudessa Maalla-lehdessä. Maalla-lehti on Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n Kotilieden ja Annan kestotilaajaetu ja lisäksi sitä myydään erikseen irtonumeroina. Varsinaisen messuluettelon, jossa julkaistaan kaikki näyttelyasunnot, julkaisee TM/Rakennusmaailma. Peruskorjausrakennus oheiskohteena Messujen virallinen oheiskohde on peruskorjattava saariston tyypillinen paritupa 1700 -1800-luvulta. Parituvan kunnostamishanke pyrkii havainnollistamaan hyviä korjaustapoja suurelle yleisölle. Messujen aikana kohde on avoinna siten, että korjaustavat ovat näkyvissä ja dokumentoituina. Oheiskohteessa voi myös seurata työnäytöksiä kuten hirsikorjausta, ulkolaudoitusta ja lattiantekoa. Erityinen korjausneuvontapiste on avoinna päivittäin messujen aukioloaikoina. Ikkunoiden korjauksesta järjestetään työnäytöksiä ja neuvontaa koko päivän ajan lauantaina 2.7. Kohde on osa Elävää rakennusperinne-projektia ja hankkeen takana on Turunmaan korjausrakentamisyhdistys. Oheiskohteeseen voi tutustua maksutta messujen aukioloaikana. Tämä punamullattu paritupa sijaitsee Paraisten keskustan vanhimmassa osassa, Vanha Malmi-nimisessä puutalokorttelissa, osoitteessa Malminkatu 6. Avajaiset perjantaina Airiston loma-asuntomessut avataan yleisölle huomenna perjantaina klo 10.15. Avajaisia vietetään messualueella saunakorttelin läheisyydessä Saunakummulla klo 10.15. Messut avaa ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, muut juhlapuheet pitävät Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Teuvo Ijäs ja Paraisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Gia Alexandersson. Messujen suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen. Airiston loma-asuntomessut Paraisilla ovat avoinna 17.6.-23.6. ja 27.6.-10.7.2005 ollen siis juhannusviikonlopun kiinni. Lisätietoja messuista - Kohteisiin voi tutustua ennalta internetissä verkko-osoitteissa www.asuntomessut.fi ja www.asuntomessuopas.fi. - Valokuvia loma-asuntomessukohteista on tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä verkko-osoitteessa http://asuntomessut.valokuvia.fi Kuvat on ottanut valokuvaaja Antero Tenhunen. - Airiston loma-asuntomessut Paraisilla 2005, projektipäällikkö Lars Nummelin, puh. 0400 687 305 - Suomen Asuntomessut, toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Pressmeddelande 16.6.2005 Publiceringsfritt kl.10.30 Till redaktionerna DEN HAVSNÄRA FRITIDSBOSTADSMÄSSAN ÖPPNAR Den nationella fritidsbostadsmässan öppnar i morgon, fredag i Pargas. Mässområdet i Airisto är beläget på en naturskön plats invid havet, och den visar ett urbant fritidsboende med modern servicenivå. Mässans teman är bastuvärlden och den sårbara skärgården. Temana ger ett mervärde till mässinnehållet: förutom de permanenta fritidsbostäderna finns det ett stort utbud med bastur och t.ex. viktig information för stugfolk om avloppsvattenhantering. Mässområdet för fritidsbostadsmässan sommaren 2005 ligger i Airiston Sandviken, ca. 13 kilometer från Pargas centrum, alldeles intill Airistofjärden. Pargas stad ligger i Åbolands skärgård nära stora bosättningscentra. Avståndet till Åbo är 26 km, Helsingfors 173 km och Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig stad med ett livligt näringsliv. Av fritidsbostadsmässorna är det här den första vid havet. Vyerna mot havet är slående vackra. Mässområdet har stora höjdskillnader med en sydsluttning med gles tallskog som dominerar. Klippor, sand- och stenstränder är också typiska egenskaper för området. Mitt inne i området ligger ett gammalt sandtag, som ger området kännetecknande branta sandbranter. Mässutbudet i Airisto är mångsidigt. Mässpubliken kan bekanta sig med fritidshus för året om bruk, vars arkitektur avspeglar både äldre villakultur och maritima närvaro. Huvudsakligen är mässobjekten träbyggnader, det finns stockhus, elementhus och trähus av s.k. långt virke. Dessutom finns det ett brädfodrat stenhus. Största delen av husen ägs av privata familjer. Mässobjekten varierar i storlek från under 50 till över 200 kvadrat. Alla bostäder är välutrustade och har bredbandsförbindelse. Mässområdet Airisto Sandviken representerar ett och samfundsaktigt fritidsboende, där man provar på en ny modell för att lösa kommunaltekniska frågor. Tomtägarna har i samband med tomtköpet köpt aktier i ett servicebolag. Servicebolaget äger områdets reningsverk, samt äger och sköter om gemensamma parker, vägar, simstrand och övriga gemensamma områden. Av områdets totala 35 hektar är ungefär 20 hektar samägt. Utbud för den bastufrälste Mässans ena bärande tema är bastuvärlden, och mässbesökaren får ett sällsynt digert bastuutbud att bekanta sig med. Bastun är ju en viktig del av det finländska strand- och semesterlivet. Mässan visar bastubyggnader intill stranden och bastur inne i husen. Mässans absoluta specialitet är bastukvarteret precis vid havsstranden, ett tätt kvarter med åtta bastubyggnader med byakänsla. Bastukvarterets lotter, 300-400 kvadratmeter mark/lott, hyrs ut för 50 år till åtta olika tomtägare med en tomt i ett egnahemskvarter. Bastuvännen kan på den här mässan också stifta bekantskap med en genomskinlig bastu, men en tältbastu, en kotabastu, en på vattnet mobil bastu och en rökbastu i ett källarvalv. Skärgårdstema på infoeftermiddagar Mässans andra tema – den sårbara skärgården – är målet för de infoeftermiddagar som ordnas varje onsdag. Det blir information om avloppsvattenhantering, vattenskydd och skiftande rubriker såsom skärgårdens historia, liv och vardag. Infoeftermiddagarna förverkligas av programmet Pro Skärgårdshavet. Programmet startades 1999 av Sydvästra Finlands miljöcentral, Egentliga Finlands förbund och TE-centralen för att förbättra Skärgårdshavets tillstånd. Förutom infoeftermiddagarna informerar Pro Skärgårdshavet-programmet via sin egen mässavdelning. Framförallt lyfter man fram de nya bestämmelserna kring avloppsvattenhanteringen på glesbygden. Skärgårdshavets tillstånd och andra frågor kring vattenskydd och skärgårdsnatur kommer också upp. Mässbesökaren får också vattenskyddstips och provtagningar kan man följa med dagligen, utom onsdagar. Restaurering som parallellobjekt Mässans officiella parallellobjekt är en för skärgården typisk parstuga från 1700-1800-tals skiftet. Parstugan restaureras som bäst och tanken är att visa goda restaureringsprinciper och åskådliggöra dem för publiken. Under mässan ordnas också arbetsdemonstrationer och föreläsningar, förutom att föreningen Curatio har en rådgivningspunkt öppen under alla mässdagar. Vid arbetsdemonstrationerna ser man bl.a. stockreparationer, brädfodringsarbete och golvarbete. Lördagen 2 juli pågår fönsterrestaurering hela dagen. Objektet restaureras inom ramen för ett projekt vid namn Levande byggnadstradition, som leds av byggnadsvårdsföreningen i Åboland, Curatio. Tanken är alltså att parallellobjektet Man kan avgiftsfritt bekanta sig med mässans parallellobjekt under mässans öppethållningstider. Den rödmyllande parstugan finns i Pargas centrum, i den äldsta stadsdelen kallad Gamla Malmen, adressen är Malmgatan 6. Invigning på fredag Airisto fritidsbostadsmässa öppnar för allmänheten imorgon fredag kl. 10. Invigningen hålls på Bastuknallen intill bastukvarteret kl. 10.15. Mässan öppnas av miljöminister Jan-Erik Enestam, medan de andra festtalen hålls av Andelslaget Finlands bostadsmässa styrelseordförande Teuvo Ijäs och av Pargas stads styrelseordförande Gia Alexandersson. Mässans beskyddare är republikens president Tarja Halonen. Airisto fritidsbostadsmässa är öppen dagligen kl. 10-18, en vecka före midsommar och två veckor efter midsommar ((17.6-23.6 och 27.6-10.7). Tilläggsuppgifter om mässan: – Med objekten kan man bekanta sig i internet på adressen www.asuntomessut.fi och www.asuntomessuopas.fi, Airisto fritidsbostadsmässa: http://fritidsbostadsmassan.pargas.fi - Fotografier på objekten finns för pressanvändning att hämta på adressen http://asuntomessut.valokuvia.fi Fotografierna har tagits av fotograf Antero Tenhunen. - Airisto fritidsbostadsmässa i Pargas, projektchef Lars Nummelin, 0400 -687 305 - Andelslaget Finlands Bostadsmässa, verkställande direktör Pasi Heiskanen, 040 848 6200 Finlands bostadsmässa: www.asuntomessut.fi/pargas

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa