Mia Ollikaisen ja Virpi Kirjavaisen pihasuunnitelmat voittivat Valkeakosken asuntomessujen opiskelijakilpailun

<b>Piharakentaminen näkyy asuntomessuilla yhä vahvemmin </b>

Valkeakoskella kesällä 2009 järjestettäville asuntomessuille toteutetaan kaksi messutalon pihaa opiskelijasuunnittelukilpailun voittajien ehdotusten pohjalta. Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun opiskelijoille suunnatun kilpailun ensimmäisessä sarjassa jaetulle ensimmäiselle sijalle ylsivät Mia Ollikainen ja Virpi Kirjavainen. Toisessa kilpasarjassa voittajaksi nousi niin ikään Mia Ollikainen.

Opiskelijoiden tehtävänä oli suunnitella tilankäytöltään sekä muotokieleltään oivaltavia pihoja kahteen messukohteeseen. Ensimmäisessä sarjassa kohteena oli Suomen Kodikas-Talot Oy:n messutalo Kodikas ja toisessa sarjassa Lappli-talot Oy:n messutalo Mustarastas. Talo Kodikkaan suunnitelmassa oli tarkoituksena huomioida esteettömyyden vaatimukset. Kilpailuun osallistui kaikkiaan 30 ehdotusta. Kilpailuehdotukset arvioi Hämeen ammattikorkeakoulun ja Valkeakosken kaupungin edustajista koostuva palkintolautakunta. Voittajat palkittiin tänään 11. joulukuuta 2008.

”Mia Ollikaisen suunnitelman yleisilme on keveä ja sen muotokieli hieno, mielenkiintoinen ja hyvin kehittyvä. Tilarakenne on avoin ja silti mielenkiintoinen. Invaluiskan yhdistäminen perusmuotoon on hieno oivallus. Virpi Kirjavaisen suunnitelman etuna on selkeä ja johdonmukainen muotokieli pihan kaikissa osissa. Erityisenä vahvuutena on tonttipoikkileikkaus, jossa liittyminen ympäristöön on huomioitu,” arvioi palkintolautakunta ensimmäisen sarjan voittajaehdotuksia.

Mia Ollikaisen toiseen kilpailusarjaan tekemää voittajaehdotusta kiiteltiin erityisesti tasapainoisuudesta, sisäänkäynnin puutarhamaisuudesta ja hedelmäpuukaarella toteutetusta näkösuojasta.

”Lähtökohtanani oli suunnitella toimivia ratkaisuja, jotka myös miellyttävät silmää. Talo Kodikkaan pihasuunnitelmassa käytin luiskan kaarevaa muotoa muissakin pihan elementeissä. Toisessa sarjassa suunnittelin talon omistajaperheen toiveiden mukaisen kokonaisuuden, joka pitää sisällään muun muassa runsaasti koristekasveja sekä hyötypuutarhan”, Mia Ollikainen kertoo.

<b>Piharakentaminen kiinnostaa yhä suurempaa osaa messukävijöistä</b>

Viher- ja piharakentamista on korostettu ensi kesän asuntomessuilla Valkeakoskella muutoinkin kuin opiskelijasuunnittelukilpailun osalta. Vehreän asuntomessualueen Lintulan tontit ovat keskimäärin 1 300 neliötä ja tarjoavat siten erinomaiset puitteet monimuotoisille pihoille. Valkeakosken messupihoilla suositaan kotimaisia lajikkeita ja ryhmiksi muotoiluja istutuksia, jotka tukevat messualueen kylämäistä ilmettä.

”On ilahduttavaa, että messuilla esitellään erityyppisiä pihoja, joiden lähtökohtana on ollut tontin alkuperäinen maasto. Tasaiselle peltomaalle sijoittuvilla tonteilla nähdään muuan muassa runsaita puutarhoja omena- ja luumupuineen sekä mansikkamaineen. Usealla rinnetontilla on puolestaan nostettu kivi- ja kallioelementit näkyvästi esille”, Valkeakosken asuntomessujen projektipäällikkö Arto Vuorijärvi sanoo.

"Piharakentamisen suosio jatkaa kasvuaan. Yhä suurempi osa asuntomessukävijöistä haluaa tutustua ensisijaisesti piharatkaisuihin. Haluamme auttaa messukävijöitä entistä paremmin heidän tarpeissaan, joten kehitämme yhteistyössä alan järjestöjen kanssa asuntomessuille yhtenäisen pihakonseptin. Valkeakosken asuntomessuilla piharakentamiseen panostaminen näkyy paitsi monipuolisina pihoina myös alan näytteilleasettajien mukaantulona" Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen kertoo.

<b>Pientaloasumisen mansikoita ja energiatehokasta rakentamista</b>

Asuntomessut Valkeakosken Lintulassa järjestetään 10.7.–9.8.2009. Vuoden 2009 asuntomessujen teemat ovat asumisen mansikat ja energiatehokas rakentaminen. Asumisen mansikoista kertoo muun muassa erilaiset asumistarpeet ja elämäntilanteet huomioon ottava pientalovalikoima: esitteillä on sekä yhden että kahden tason ratkaisuja, perinteisiä ja moderneja talomalleja, pienehköjä kohtuuhintaisia valmistaloja ja yksilöllisiä omakotitaloja vaativampaan makuun. Pientaloasumisen mansikoita ovat myös suuret tontit, luonnonläheinen ja vehreä asuinympäristö sekä kylämäiset korttelit. Energiatehokkaan rakentamisen eri vaihtoehdot näkyvät asuntomessuilla matalaenergiataloina, Suomessa vielä harvinaisina passiivienergiataloina sekä ympäristöystävällisten lämpöenergialähteiden käyttämisenä. Ensi kesän messutaloissa on esillä niin maalämpö-, ilmalämpöpumppu- kuin aurinkoenergiaratkaisujakin.


Lisätietoja:
Maisemasuunnittelun koulutusohjelman lehtori Outi Tahvonen, HAMK, puh. 040 351 9352
Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Suomen Asuntomessut, puh. 040 848 6200
Projektipäällikkö Arto Vuorijärvi, Valkeakosken kaupunki, puh. 040 335 6010

Havainnekuvia pihasuunnittelukilpailun voittajaehdotuksista: tiedottaja Reetta Hynynen, Valkeakosken kaupunki, puh. 040 335 6013
Rakennusaikaisia kuvia messualueesta: http://asuntomessut.valokuvia.fi/

Pihasuunnittelukilpailun tulokset:

Talo Kodikas
1. sija (jaettu): Mia Ollikainen ehdotuksellaan ”A.mollis” ja Virpi Kirjavainen ehdotuksellaan ”Kotipiha”
3. sija Venla Kuusela ehdotuksellaan ”Linnunradan laidalla”
Kunniamaininnat: Olli Jaakkola (”Umpipiha”), Paula-Kaisa Leppänen (”Solaris”) ja Karita Huttunen (”Kodikas pesä”)

Mustarastas
1. sija Mia Ollikainen ehdotuksellaan ”S.Dodong”
2. sija Armi Laukia ehdotuksellaan ”Rectangular Wave”

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa