Osuuskunta Suomen Asuntomessut tukee asumisen kehittäjiä

Casa Humana -apurahat tänä vuonna epätavallisten rakennuspaikkojen, esteettisen esteettömyyden sekä omakotitalorakentamisen tutkimukseen

Osuuskunta Suomen Asuntomessut myöntää vuosittain apurahoja ja tunnustuspalkintoja merkittävästä toiminnasta asumisen laadun parantamiseksi. Tänä vuonna 10 000 euron Casa Humana -apurahan saivat arkkitehdit Simo Kaarsalo, Tiina Leppänen ja Jenni Partanen, epäkonventionaalisten rakennuspaikkojen hyödyntämisen tutkimukseen ja joustavien rakennustyyppien kehittämiseen. 8 000 euron Casa Humana -apuraha myönnettiin arkkitehdeille Kaisa Ilkka ja Kristiina Timonen, esteettisen esteettömyyden tutkimukseen. Lisäksi 5 000 euron apuraha myönnettiin arkkitehti Heini Korpelaiselle väitöskirjatyön loppuun saattamiseen.

Casa Humana -tunnustusten pyrkimyksenä on edistää asuntoasioihin kohdistuvaa soveltavaa tutkimusta ja kokeilevaa toimintaa sekä tukea asuntokysymyksiä käsittelevää koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Tänä vuonna ei apurahojen jakoperusteena ollut erityistä teemaa, mutta kaikki apurahan saaneet tutkimushankkeet ovat erittäin ajankohtaisia ja konkreettisia.

Simo Kaarsalon, Tiina Leppäsen ja Jenni Partasen tutkimuskohteen, joustavien rakennustyyppien kehittäminen epäkonventionaalisiin rakennuspaikkoihin, tarkoituksena on tarjota ratkaisuja kasvukeskusten tonttipulaan. Lähes täydessä kaupunkirakenteessa on kasvava tarve uusille rakennuspaikoille, kun parhaat paikat on jo käytetty. Ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä jäljellä on lähinnä standardirakentamiselle sopimattomia ja vaikeita rakennuspaikkoja, kuten melualueita, jyrkkiä rinteitä ja kapeita tontteja.

Kaarsalon, Leppäsen ja Partasen mukaan tutkimuksen tarkoituksena on luoda yleispätevä, eri kaupunkeihin helposti sovellettava metodi, jonka avulla kaupunkirakenteesta voidaan nostaa esille sen hyödyntämätön potentiaali. Lisäksi tutkimuksessa pyritään kehittämään uusia rakentamistypologioita, jotka vastaavat toisaalta asumisen uusiin haasteisiin, toisaalta epäkonventionaalisten rakennuspaikkojen asettamiin ongelmiin. Kaarsalolle, Leppäselle ja Partaselle myönnettiin 10 000 euron apuraha tutkimuksen toteuttamiseen keskiviikkoisessa Casa Humana -tilaisuudessa Vanhalla Ylioppilastalolla.


Esteettömyys voi olla esteettistä

Esteettömän rakentamisen periaatteet ovat viime vuosina lisääntyneet, tiukentuneet ja tulleet käytännöksi myös pientalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille. Tiukkojen vaatimusten paineessa esteettiset yksityiskohdat saattavat jäädä taka-alalle. Kaisa Ilkka ja Kristiina Timonen haluavatkin kehittää ratkaisutapoja, joissa esteettömyys sulautetaan muun rakentamisen kanssa esteettiseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ilkka ja Timonen nimeävät ensisijaiseksi tavoitteekseen etsiä esteettisesti kestäviä ratkaisutapoja ja periaatteita pientalorakentajan avuksi. Heille myönnettiin 8 000 euron Casa Humana -apuraha tutkimuksen toteuttamiseen.

5 000 euron apurahan saanut Heini Korpelainen puolestaan tutkii väitöskirjassaan teollisesti tuotetun omakotitalon valintaan vaikuttavia kriteerejä rakentavan perheen näkökulmasta ja omakotirakentamisen prosessia kulttuurisena tekona. Korpelaisen mukaan yksi tutkimuksen suuria kysymyksiä on, miksi tämän päivän omakotirakentamisessa on vallalla ”perinnetalo-buumi”. Apuraha myönnettiin Korpelaiselle väitöskirjan loppuun saattamista varten.


Suomen Asuntomessut ajassa ja aikaansa edellä

Suomen Asuntomessujen apurahat jaettiin keskiviikkona 30.5. Helsingin Vanhalla Ylioppilastalolla pidetyssä Casa Humana -juhlassa. Juhlatilaisuudessa esitelmöivät Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar arjesta ja muuttuvasta ajankäytöstä ja Tekir Oy:n hallituksen puheenjohtaja Harri Saukkomaa asumisesta median supertrendinä. Casa Humana -apurahat jakoi Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.

Avauspuheen piti Suomen Asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Timo Kietäväinen, joka kiinnitti huomiota ajankohtaiseen energiakysymykseen asumisen näkökulmasta. Kietäväinen viittasi myös Matti Vanhasen toisen hallituksen tavoitteisiin.
- On todella tärkeää, että vuoden 2007 loppuun mennessä laadittava asuntopoliittinen toimenpideohjelma valmistellaan riittävän laaja-alaisesti ja toteuttamiskelpoisesti, sillä valtion asuntopolitiikassa tarvitaan lisää vaikuttavuutta, totesi Kietäväinen.
Lisäksi Kietäväinen painotti tulevaisuuteen suuntautumista niin apurahojen jakoperusteissa kuin koko Asuntomessujen toiminnan kehittämisessä.

Timo Kietäväisen puheenvuoro löytyy kokonaisuudessaan Suomen Asuntomessujen verkkopalvelusta www.asuntomessut.fi .Lyhyesti aiheesta
 Suomen Asuntomessut on myöntänyt vuodesta 1981 Asuntomessurahastosta apurahoja ja palkintoja
 Vuodesta 2002 lähtien apurahat on myönnetty nimellä Casa Humana
 Viime vuonna Casa Humana -apurahoja jaettiin yhteensä 40 000 euroa Osuuskunta Suomen Asuntomessujen 40-vuotisjuhlan kunniaksi
 Apurahoilla ja palkinnoilla tuettu muun muassa lapsen asemaa asumisessa, asumisen terveyttä ja ekologista asumista edistäviä tutkimuksia. Viime vuonna apurahoja myönnettiin monimuotoisten asuntobrändien mallintamiseen, ikääntyvien asumisen Seniorpolis- hankkeen tutkimiseen sekä loft-kerrostaloasumisen, asuntolaivan ja low-cost vapaa-ajanasunnon kehittämiseen

Lisätietoja:
- Suomen Asuntomessut/ toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200
- ”Joustavien rakennustyyppien kehittäminen epäkonventionaalisiin rakennuspaikkoihin tonttipulan ratkaisemiseksi kasvukeskuksissa”, arkkitehti Simo Kaarsalo, puh. 040 579 0445; arkkitehti Tiina Leppänen, puh. 040 720 0909; arkkitehti Jenni Partanen, puh. 040 518 4405
- ”Esteettinen esteettömyys”, arkkitehti Kaisa Ilkka, puh. 040 558 2011; arkkitehti Kristiina Timonen, puh. 050 563 8516
- ”Teollisesti tuotetut omakotitalot ja niiden valintaprosessi rakentavan perheen näkökulmasta”, arkkitehti Heini Korpelainen, puh. 040 724 0971
- www.asuntomessut.fi

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa