Passiivitalojen suunnitteluohjeet julkistettiin

Arkkitehti (SAFA) Kimmo Lylykankaan ja VTT:n asiakaspäällikkö Jyri Niemisen laatimat passiivitalojen suunnitteluohjeet arkkitehdeille ja arkkitehtiopiskelijoille julkistettiin Valkeakosken asuntomessujen yhteydessä perjantaina 17.7.2009 klo 10.

Kimmo Lylykangas ja Jyri Nieminen saivat ohjeiden tekemiseen Suomen Asuntomessujen Casa Humana -apurahan. Suunnitteluohjeiden julkistustilaisuuden avasi Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen ja ohjeet esitteli arkkitehti Kimmo Lylykangas. ”Asuntomessujen pilottihankkeilla sekä passiivitalojen suunnitteluohjeilla haluamme omalta osaltamme edistää energiatehokkaiden talojen rakentamista Suomessa”, kertoi toimitusjohtaja Pasi Heiskanen Suomen Asuntomessuilta. Ohjeista on laadittu omat verkkosivunsa, jotka löytyvät osoitteista www.asuntomessut.fi ja www.passiivi.info. Sivuilta ladattavissa oleva tekstimuotoinen aineisto ja PowerPoint -esitykset ovat muokkaamattomina vapaasti käytettävissä opetustarkoituksiin. Uudisrakennuksen suunnittelu- ja toteutusohjeiden lisäksi ohjeissa käsitellään myös olemassa olevan rakennuksen korjaamista passiivitaloksi. ”Passiivitalon kriteerien täyttäminen edellyttää suunnitteluyhteistyötä ja rakennustöiden laadukasta toteutusta. Arkkitehtisuunnittelun ratkaisut vaikuttavat ratkaisevasti rakennuksen energiantarpeeseen”, painotti Kimmo Lylykangas. ”Toivomme että ohjeita hyödynnettäisiin etenkin arkkitehtikoulutuksessa Oulussa, Tampereella ja Espoossa”, Lylykangas jatkoi. Lylykangas vastasi tilaisuudessa myös julkisessa keskustelussa tunteita herättäneisiin kysymyksiin passiivitalojen lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja kosteusongelmista: ”Passiivitalossakin on aina lämmitysjärjestelmä. Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella lämmitystarve kuitenkin saadaan murto-osaan nykyisestä ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia. Energian säästämiseksi itse asiassa vain parannetaan niitä teknisiä ratkaisuja, jotka ovat jo käytössä jokaisessa suomalaisessa uudisrakennuksessa. Ohje kannustaa vastuullisesti toimivaa arkkitehtia esittämään passiivitaloa rakennushankkeensa energiatehokkuustavoitteeksi. Jokainen passiivitalona toteutettu uudisrakennus torjuu osaltaan ilmastonmuutosta.” Lisätietoja: Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Suomen Asuntomessut, puh. 040 848 6200 Arkkitehti Kimmo Lylykangas, puh. 040 5829439 DI Jyri Nieminen, VTT, puh. 050 517 4610 www.passiivi.info www.asuntomessut.fi www.kotitehdas.fi

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa