Porin loma-asuntomessut pelasti Reposaaren rannat

Pilaantuneiden maiden puhdistus palautti paarlastimaan uuteen käyttöön

Porin loma-asuntomessualue täydentää ja tiivistää olemassa olevaa rakennuskantaa, mikä säästää luonnontilaista aluetta. Loma-asuntomessuilla ei ole kuitenkaan tyydytty luonnon säästämiseen, vaan rakentamista on edeltänyt huomattava ekoteko: loma-asuntomessualueen puhdistaminen pilaantuneista maista. Samalla parikymmentä vuotta törkyisenä ollut ranta siistiytyi.

– Loma-asuntomessupaikaksi valittu alue oli päästetty todella ränsistyneeseen kuntoon ja paikalta löytyi myös paljon romua. Alueelta jouduttiin puhdistamaan tonneittain maata, mutta se kannatti. Nyt alue on loistokunnossa, kertoo Porin loma-asuntomessujen messutoimikunnan puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus.

Huonokuntoisten alueiden kaavoittaminen ja rakentaminen loivat puitteet loma-asuntomessutapahtumalle ilman, että tarvitsi uhata luonnonsuojelualueita.
– Kun kaavoituksessa käytetään aikaisemmin toisarvoisina pidettyjä maa-alueita, säästetään luonnontilaista rantaviivaa. Reposaaressa on ensimmäistä kertaa loma-asuntomessujen historiassa toteutettu näin mittava maankäsittely- ja maanpuhdistusoperaatio. Reposaaren ekoteko on myös hyvä esimerkki niille lukuisille kunnille, joissa vastaavia toimenpiteitä suunnitellaan, toteaa kehitysjohtaja Oiva Hildén Suomen Asuntomessuilta.

Messualueina olevat vanha Konepajanranta ja Reposaaren sahan alue olivat osin pahasti pilaantuneita. Konepajanrannasta poistettiin paitsi pilaantunutta maata myös rakennusten ja rakenteiden teräsbetoniperustuksia. Pilaantuneen maan tilalle tuotiin puhdasta täytemaata, ja mökkialue pengerrettiin asumiskäyttöön entisestä korkeudestaan tulvarajan yläpuolelle. Sahan alueelta maaperästä puolestaan löytyi erittäin myrkyllisiä kyllästysaineita. Molemmat alueet olivat aiemmin suljettuja. Loma-asuntomessujen johdosta tehdyn puhdistuksen myötä alueet aukeavat koko kansalle.

– Sahan alueen puhdistaminen on ehkäpä suurempi ympäristöteko kuin Konepajanrannan puhdistus. Joka tapauksessa voimme sanoa, että emme ainoastaan suojele olemassa olevaa luontoa vaan parannamme sitä. Alueestahan tulee niin hyvä, että pian meidän pitää suojella se, toteaa Porin kaupunkisuunnittelupäällikkö Olavi Mäkelä.

Messualueen maaperän tutkimuksissa kaikki pilaantuneeksi osoittautunut maa, yli 200 kuormaa eli 6 700 tonnia, kuljetettiin pois. Suurin osa pilaantuneesta maasta vietiin kaatopaikalle.
– Lisäksi noin 25 tonnia ongelmajätteeksi luokiteltuja maamassoja toimitettiin käsiteltäviksi, kertoo ympäristöinsinööri Riikka Jokiainen Porin ympäristötoimistosta.
Ympäristötoimisto oli valvontaviranomaisena maiden puhdistuksessa, ja puhdistustöistä huolehti Porin tekninen palvelukeskus.


Paarlastimaa seulottiin ja siitä syntyi näyttely

Suuri osa Reposaaren maista on tuotu purjelaivakaudella kaukomailta Poriin laivojen painolastina eli paarlastina. Reposaaren pinta-alan arvioidaan vuosien saatossa kasvaneen painolastin ansiosta viitisen hehtaaria. Koko loma-asuntomessualue onkin käytännössä paarlastimaan synnyttämällä alueella.

Monilla reposaarelaisilla pihoilla kukoistavat paarlastin mukana tulleet kasvit muistona 1920-luvulla päättyneestä purjelaivakaudesta. Paarlastikasvillisuus on tyypillistä merenrantakaupungeille, mutta Reposaaressa se on säilynyt erityisen hyvin. Alun perin painolastikasveja lasketaan Reposaaressa olleen noin 140 lajia. Nykyään niitä arvellaan olevan enää noin 65, joista vuosittain tavataan viitisenkymmentä lajia.

Saastunutta maata puhdistettaessa paarlastikasvit otettiin huomioon. Puhdistettava maa seulottiin tarkkaan, ja muun muassa harvinaisten kasvien siemenet ja juuret otettiin talteen. Nämä kasvit saavat nyt oman paikkansa merenrantaan keskelle messualuetta rakennettavaan ruudukkokukkamaahan. Kukkamaan ruudukkoina käytetään paikalle tarkoitusta varten jätettyjä betonisia perustuksia.

Kasveista ja muusta paarlastimaan mukana Reposaareen kulkeutuneista esineistä, kivistä, simpukoista ja fossiileista on koottu myös kiehtova Paarlasti-näyttely. Se koottiin Reposaareen Turun yliopiston Satakunnan ympäristöntutkimuslaitoksen tiloihin biologi Mirja Kortesharjun johdolla. Näyttelytila sijaitsee kelluvien loma-asuntojen läheisyydessä, entisen sahan konttorirakennuksessa ja se on avoinna loma-asuntomessujen ajan. Rakennuksen pihamaalla voi itse kukin halutessaan jatkaa paarlastiaarteiden etsintää aarrekasoista.Lisätietoja:
projektipäällikkö Kirsi Sainio-Taskinen, Porin loma-asuntomessutoimisto, puhelin 044 701 8803
kehitysjohtaja Oiva Hildén, Suomen Asuntomessut, puhelin 0400 662 603

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa