SAUNAKORTTELISSA TIIVIS KYLÄMÄINEN TUNNELMA/ AIRISTO FRITIDSBOSTADSMÄSSAS SPECIALITET ÄR SNART KLAR

Airiston loma-asuntomessut Paraisilla tarjoaa messukävijöille mielenkiintoisen saunamaailman. Esillä on saunoja loma-asunnoissa, rannoilla ja erityisessä saunakorttelissa. Uusi, innovatiivinen saunakortteli on lähes tulkoon valmis, onhan messujen avajaisiin enää pari viikkoa.

Airiston loma-asuntomessualueen asemakaavassa on pääosin kolmea rakennustyyppiä: yhden perheen ympärivuotiseen vapaa-ajan asumiseen tarkoitettuja tontteja, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettuja tontteja ja tontti, jossa on rakennusoikeus ryhmävapaa-ajan asumiseen. Lisäksi kaava sisältää erikoisuuden: kahdeksan saunarakennuksen tiiviin korttelialueen aivan meren rannalla. Tätä messualueen erikoisuutta esiteltiin tänään ennakkoon lehdistölle. Saunapalstan lunastaminen oli mahdollista alueen ympärivuotisten tontin omistajille. Kaikki kahdeksan palstaa lunastettiin, joten messujen avautuessa kortteli on valmis. – Saunapalstat, 300–400 neliötä/palsta, vuokrataan 50 vuoden vuokrasopimuksella, ja vuokrasopimus on sidottu johonkin ympärivuotiseen tonttiin ylempänä alueen maisemakortteleissa. Tällä haluttiin välttää että saunapalstoilla tehtäisiin erikseen kauppaa, toteaa messujen projektipäällikkö Lars Nummelin. Saunakorttelia voi pitää tiiviinä rakennustapana, mutta siinä on sitä kylämäistä kortteliajattelua ja ennakkoluulotonta kaavoittamista mitä haettiin. Saunakorttelin ajatus viehättää myös messujen toista järjestäjää Osuuskunta Suomen Asuntomessuja. - Yhä useammin rantakaavoituksessa pyritään ympäristön kannalta parempiin ratkaisuihin. Loma-asuntojakin kaavoitetaan mieluummin yhtenäisiin, tiiviimpiin ryhmiin. Tällä tavoin loma-asuja voi säästää kunnallistekniikan kustannuksissa. Hieman tiiviimpi loma-asuminen lisää tietysti myös yhteisöllisyyttä ja turvallisuuden tunnetta, puhui Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen. - Kaiken kaikkiaan pidämme saunakorttelia hienona ajatuksena ja kokeiluna. Näin nekin tontin omistajat, joilta puuttuu suora oma yksityinen ranta, voivat nauttia rantasaunaelämästä, Heiskanen kiteytti. Messujen saunomisteemaan liittyen tarjolla on pysyvien rakenteiden lisäksi saunomiseen ja kylpemiseen liittyviä tuotteita. Onpa messuilla esillä läpinäkyvä saunakin. Kesän 2005 loma-asuntomessualue sijaitsee Paraisilla Airiston Sandvikenissä noin 13 kilometrin päässä Paraisten keskustasta. Messualueen läheisyydessä sijaitsee Airiston matkailukeskus. Airiston loma-asuntomessut ovat avoinna viikon ennen juhannusta ja kaksi viikkoa juhannuksen jälkeen (17.6.–23.6. ja 27.6.–10.7.05), päivittäin klo. 10–18. Airiston loma-asuntomessut ovat järjestyksessään jo kuudennet messut. Loma-asuntomessut järjestävät yhteistyössä Paraisten kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut. Aiheeseen liittyen on tehty myös äänitiedote radioille. Käy kuuntelemassa osoitteessa www.deski.fi/radioille Lisätietoja: www.asuntomessut.fi/parainen http://loma-asuntomessut.parainen.fi Suomen Asuntomessujen viestintäpäällikkö Tiina Miettinen-Luck, puh. 0400 420 276 ja Airiston loma-asuntomessut Paraisilla, tiedottaja Anja Kuusisto-Wilson, puh. 044 358 5979 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Airisto fritidsbostadsmässas specialitet är snart klar I BASTUKVARTERET FINNS INTIM BYAKÄNSLA Airisto fritidsbostadsmässa i Pargas visar en intressant bastuvärld för mässbesökaren. Det finns bastur i fritidsbostäderna, det finns bastur på strandtomter och det finns bastur i bastukvarteret. Det nya, innovativa bastukvarteret är snart klart, det är ju också enbart två veckor till mässans öppning. Detaljplanen för Airisto fritisbostadsmässområde innehåller tre byggnadstyper: tomter för fritidsboende året runt, tomter för permanent året runt boende och en tomt som har byggnadsrätt för fritidsbostäder i grupp. Dessutom har den här detaljplanen en specialitet; en kvarterstomt med åtta bastubyggnader tätt intill varandra alldeles vid havsstranden. Det är den här specialiteten, bastukvarteret, som idag har presenterats för pressen. Rätten att hyra en bastuparcell i bastukvarteret tillkom åtta sådana tomtägare som har en tomt i egnahemshuskvarteren. Alla bastuparceller har gått åt, så när mässan öppnar står det åtta bastubyggnader i kvarteret. – Bastuparcellerna, 300-400 kvm mark, hyr man med ett hyresavtal för 50 år. Hyresavtalet är knutet till någon tomt i det som i detaljplanen är egnahemskvarter. Med det här hyresavtalsförfarandet ville man undvika att bastulotterna, eller parcellerna, skulle bli en handelsvara i sig, säger projektchef Lars Nummelin. Bastukvarteter kan ses som ett tätt strandbyggande, men det visar också prov på fördomsfri innovationsförmåga och har prisats för sin intima byakänsla. Idén med ett bastukvarter tilltalar också den andra mässarrangören, Andelslaget Finlands Bostadsmässa. Allt oftare försöker man i strandbyggandet beakta miljöfaktorer. Även fritidsbostäder planeras numera oftare mera tätt, i grupp. Det här är en inbesparing på miljön och även en kostnadsmässig inbesparning när det gäller kommunalteknik. Dessutom leder ett tätare byggnadssätt till intimitet och trygghetskänsla, säger Pasi Heiskanen, VD för Andelslaget Finlands Bostadsmässa. – På det hela taget upplever vi att bastukvarteret är en fin idé och ett fint experiment. På det här sättet får också sådana tomtägare, som inte har egen strand, ändå tillgång till strandbastu, menar Heiskanen. I samband med mässtemat Bastuvärlden blir det också en hel del bastu- och badprodukter som visas under mässan. Till det som finns till påseende under mässan, utöver de bestående bastubyggnaderna, hör också en genomskinlig bastu. Sommaren 2005 ligger fritidsbostadsmässan alltså i Pargas, i Airisto Sandviken 13 km från Pargas centrum. I mässans närhet finns anrika Airisto turistcentrum. Airisto fritidbostadsmässa är öppen en vecka före midsommar och två veckor efter, dvs. 17.6 – 23.6 och 27.6 – 10.7, dagligen kl. 10–18. Airisto fritidsbostadsmässa är den sjätte fritidsbostadsmässan i ordningen. Fritidsbostadsmässan ordnas av Pargas stad och Andelslaget Finlands Bostadsmässa i samarbete.

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa