Suomen Asuntomessujen Casa Humana -apuraha myönnetty

Arkkitehtiopiskelijat suunnittelevat minimikodin Osuuskunta Suomen Asuntomessut on myöntänyt 15 000 euron Casa Humana -apurahan Tampereen teknilliselle yliopistolle. TTY:n arkkitehtuurin laitos toteuttaa tuen turvin hankkeen, jonka tarkoituksena on suunnitella minimikokoinen asuinrakennus Kuopion asuntomessuille 2010. Minimikoti-niminen hanke toteutetaan arkkitehtiopiskelijoille suunnattuna asuntosuunnittelun jatkokurssina. Kurssi on alkanut syyskuussa 2009 ja se päätyy helmikuussa 2010.

– Pienen, mutta toimivan asunnon suunnittelu on vaativaa. Mitä pienempi talo, sitä yksityiskohtaisemmin sitä täytyy suunnitella, ja siksi tämä onkin hyvä ja haasteellinen tehtävä opiskelijoille, projektijohtaja Pasi Hulkkonen Suomen Asuntomessuilta kertoo. Hankkeen tavoitteena on selvittää kansainvälisiä esimerkkejä minimikodeista sekä tutkia niiden soveltuvuutta suomalaiseen asuntorakentamiseen. – Samalla valaistaan minimikoti-käsitteen historiallista taustaa, jota tarkastellaan sekä varhaisten nomadisten kulttuurien, 1900-luvun modernistisen minimiasunto-käsitteen että lähimenneisyyden erilaisten minimiasunnon ilmenemismuotojen näkökulmista, professori Markku Hedman TTY:lta selventää. – Haluamme hankkeen myötä tuoda uudenlaista ajattelua ja uusia innovaatioita esille. Toivomme myös herättävämme keskustelua siitä, onko nykyinen elämänmeno isoine asuntoineen kestävän kehityksen mukaista, Pasi Hulkkonen perustelee. Minimikoti edustaakin nykyajan vaatimuksia ympäristöystävällisestä asumisesta. Tarkoituksena on suunnitella minimikoti, jonka toteuttaminen ja käyttö aiheuttavat mahdollisimman pienen ekologisen jalanjäljen. Hanke tarjoaa mahdollisuuden sekä tutkia asumisen tilankäytön tehostamista, ekologisia energiantuotannon ja jätteenkäsittelyn ratkaisuja, kierrätysmateriaalien hyödyntämistä, että kehittää uudenlaisia materiaalien käyttötapoja ja innovatiivisia rakenneratkaisuja. Hankkeen yhteyshenkilöitä ovat Suomen Asuntomessuilta projektijohtaja Pasi Hulkkonen sekä professori Markku Hedman Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitokselta. – Parasta aikaa on myös haussa sellainen yhteistyökumppani, joka voisi sekä toteuttaa asunnon Kuopion asuntomessuille että osallistua suunnittelunohjaukseen, Pasi Hulkkonen lisää. Casa Humana on Osuuskunta Suomen Asuntomessujen vuosittain myöntävä apuraha asumisen, asuntosuunnittelun ja rakentamisen tutkijoille. Apurahoja on myönnetty vuodesta 1981. Apurahoilla ja palkinnoilla on tuettu muun muassa lapsen asemaa asumisessa, asumisen terveyttä ja ekologista asumista edistäviä tutkimuksia. Lisätietoja: Suomen Asuntomessut, projektijohtaja Pasi Hulkkonen, gsm. 040 8400 513 Tampereen teknillinen yliopisto, professori Markku Hedman, gsm. 040 7024 884

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa