SUOMEN ASUNTOMESSUJEN PUHEENJOHTAJAKSI TIMO KIETÄVÄINEN

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen. Kietäväinen ottaa puheenjohtajan tehtävät vastaan vuoden alusta samalla kun Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallintorakenne uudistuu. Asuntomessujen pitkäaikainen puheenjohtaja, ARAn ylijohtajan tehtävästä vastikään eläkkeelle jäänyt Teuvo Ijäs jatkaa Osuuskunnan hallintoneuvostossa.

Suomen Asuntomessujen hallintorakennetta uudistetaan toiminnan kehittämiseksi ja strategisen osaamisen varmistamiseksi. Osuuskunta Suomen Asuntomessujen tarkoitusperä säilyy yleishyödyllisenä ja osakkaina jatkavat Asuntoreformiyhdistys, Osuuspankkikeskus, Sampo Pankki, Suomen Asuntoliitto, Suomen Kuntaliitto, Suomen Messusäätiö, Suomen Pankkiyhdistys ja Säästöpankkiliitto.

Suomen Asuntomessujen käytännön toimintaa johtaa jatkossa seitsemänjäseninen hallitus, jonka puheenjohtajana aloittaa siis Timo Kietäväinen. Samalla perustetaan laaja-alainen hallintoneuvosto, jossa kaikilla osakkailla on edustus ja jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Reijo Karhinen. Hallintoneuvoston tehtävänä on muun muassa valvoa hallituksen ja osuuskunnan toimintaa sekä antaa hallitukselle ohjeita periaatteellisesti tärkeissä kysymyksissä.

Suomen Asuntomessujen hallituksen jäseniksi on valittu:
- varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, puheenjohtaja
- toimitusjohtaja Juha Salmi, 1. varapuheenjohtaja
- toimitusjohtaja Perttu Liukku
- asuntotoimenjohtaja Teija Ojankoski
- toimitusjohtaja Antti Pohjola
- professori Henrikki Tikkanen
- toimitusjohtaja Marina Vahtola

Hallintoneuvoston jäseniksi on valittu:
- toimitusjohtaja Reijo Karhinen, puheenjohtaja
- varatoimitusjohtaja Jukka Perttula, 1. varapuheenjohtaja
- toimitusjohtaja Pentti Kivinen, 2. varapuheenjohtaja
- toimitusjohtaja Paavo Aunola
- rakennusneuvos Ben Grass
- asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo
- kaupunginjohtaja Tapani Hellstén
- VTM, OTK Teuvo Ijäs
- toimitusjohtaja Risto Kyhälä
- johtaja Jarmo Lankinen
- toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen
- yhteistyöjohtaja Hannu Penttilä
- ylijohtaja Hannu Rossilahti
- toimitusjohtaja Markku Ruutu
- dipl.ins. Pertti Sandberg
- pankinjohtaja Päivi Takanen
- toimitusjohtaja Erkka Valkila

Suomen Asuntomessujen missiona on parantaa asumisen laatua Suomessa yhteistyössä kumppanien kanssa edistämäl-lä asumistietoutta ja alan osaamista sekä järjestämällä valtakunnallisia asunto- ja loma-asunto-messuja. Asumisen tietoutta edistetään vuosittain myös myöntämällä Casa Humana -apurahoja ja -palkintoja asumisen tutkijoille ja muille toimijoille.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Timo Kietäväinen, puh. 0400 486 043
Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa