Tampereen asuntomessujen tonttien haku alkaa

Tampereen Vuoreksessa vuonna 2012 järjestettävien asuntomessujen pientalotonttien hakuaika alkaa 15.4.2010. Hakemukset tulee jättää 15.6.2010 mennessä Tampereen kaupungin asuntomessutoimistoon.

Tulevalla asuntomessualueella on varattavissa kaikkiaan 27 omakotitonttia, 2 yhtiömuotoista pientalotonttia ja yksi rivitalotontti. Omakotitonttien pinta-alat vaihtelevat 500-900 neliömetrin välillä ja rakennusoikeutta niillä on 150-250 k-m2. Lisäksi saa rakentaa tontista riippuen 30-50 k-m2 -suuruisen talousrakennuksen. Kaikki tontit ovat kaupungin vuokratontteja, joiden vuosivuokra vaihtelee 1600 eurosta 2700 euroon. Perinteisten ja yhtiömuotoisten pien- ja rivitalojen lisäksi alueella on kolme rakennuspaikkaa pienkerrostaloasumiselle. Näiden tonttien rakentajat on valittu jo aiemmin ja suunnittelua on viety eteenpäin yhteistyössä valittujen rakennusliikkeiden kanssa. Asuntomessualueen tontteja voivat hakea niin yksityiset perheet kuin yrityksetkin. Tontin hakemista ei rajoita hakijan kotipaikka eikä kaupungilta mahdollisesti aiemmin saatu tontti. Tonteista kiinnostuneille järjestetään yleisölle avoin tiedotustilaisuus 22.4.2010 klo 17 alkaen Vanhan kirjastotalon musiikkisalissa (Keskustori 4). Tonttihakemukseen tulee liittää mukaan ideasuunnitelma tulevasta rakentamishankkeesta. Tontin saajat valitaan näiden suunnitelmien perusteella ja valinnasta ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti syksyllä 2010. Messualue ja teemat Tampereen asuntomessualue on luonnonkaunis ja sijaitsee aivan Vuoreskeskuksen pohjoispuolella vain noin 7 km:n etäisyydellä keskustasta. Asuntomessualueesta rakentuu tiivis ja selkeä, noin 600 asukkaan puutarhakaupunki, jossa jokaisesta korttelista on yhteys puistoon tai virkistysalueelle. Välittömässä läheisyydessä ovat Virolainen ja Pieni Virolainen -järvet. Koko Vuoreksen alue tarjoaa erinomaiset ulkoilu-, urheilu- ja leikkimahdollisuudet. Messualueen tulevien asukkaiden palvelut tulevat sijaitsemaan Vuoreskeskuksessa vajaan kilometrin päässä messualueelta. Parhaillaan rakenteilla olevat kevyen liikenteen reitit tulevat olemaan kattavat ja turvalliset. Särkijärven sillan valmistuttua myös joukkoliikenneyhteydet Tampereen keskustaan ovat sujuvat. Varsinaisen messualueen kunnallistekniset työt alkavat kuluvan vuoden syksyllä ja talonrakentaminen alueella voi alkaa keväällä 2011. Tampereen asuntomessujen alustavat teemat ovat: kansainvälisyys – asumisen ideoita maailmalta, puutarhakaupunki – luonto olohuoneena ja ekotekokasta asumista – tekniikka tukena. Asuntomessualueen rakentamisessa hyödynnetään suomalaista ja kansainvälistä suunnitteluosaamista. Ideoita on haettu myös kansainvälisillä suunnittelukilpailuilla. Alueelle pyritään löytämään mielenkiintoisia, innovatiivisia, energiatehokkaita ja yhteisöllisyyttä tukevia asuinrakennus- ja asuntotyyppejä. Asemakaavamerkintöjen täydennykseksi messualueelle on laadittu rakentamisohjeet. Rakentamisohjeissa on valittujen teemojen mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota energiatehokkuuteen, pihoihin ja hulevesien käsittelyyn. Rakentamisohjeissa on pyritty ennakoimaan vuonna 2012 voimaan tulevia uusia energiamääräyksiä. Ohjeet on laadittu sillä periaatteella, että sopiva tontti alueelta löytyy sekä yksi- ja kaksitasoisille talounelmille, niin puu- hirsi-, tiili- kuin kivitaloillekin. Vuoreksen rakentamista ja asuntomessualuetta esitellään kaikille kiinnostuneille Vuoreksen maastossa pidettävässä esittelypäivässä lauantaina 22.5.2010. Lisätiedot ja tontinhakuohjeet: www.asuntomessut.fi/tampere Projektipäällikkö Arto Vuorijärvi, Tampereen kaupunki: arto.vuorijarvi@tampere.fi, p. 040 8004379 Projektijohtaja Pasi Hulkkonen, Suomen Asuntomessut: pasi.hulkkonen@asuntomessut.fi, p. 040-8400513

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa