Vaasan Asuntomessuja 2008 markkinoidaan Hämeenlinnassa yhteistyössä VAMK:n kanssa

Vaasan Asuntomessujen 2008 tärkein markkinointitapahtuma on Hämeenlinnan Asuntomessut 13.7.–12.8.2007. Vaasalla on Hämeenlinnassa oma messuosasto, jossa kaupungin henkilöstön lisäksi tulee työskentelemään Vaasan ammattikorkeakoulun matkailualan opiskelijoita. Opiskelijat on koulutettu työhön räätälöidyllä vapaavalintaisella opintojaksolla.

Vaasan Asuntomessutoimistosta otettiin alkuvuodesta yhteyttä ammattikorkeakouluun Hämeenlinnan messuosaston työvoiman vahvistamiseksi. Matkailualan opiskelijoille ideoitiin yhdessä vapaavalintainen tapahtumamatkailun kurssi, joka valmentaa Vaasan matkailun ja Asuntomessujen 2008 myynti- ja markkinointitehtäviin Hämeenlinnassa. Samalla opiskelijat saavat konkreettisesti kehittää osaamistaan ja luoda matkailualan kontakteja. Kurssi käytiin kevään 2007 aikana. Opintojakson opetuksesta vastasi lehtori Peter Smeds. Vierailevina luennoitsijoina toimivat Vaasan Asuntomessujen projektipäällikkö Keijo Ullakko, tiedottaja Anni Kiviniemi sekä Vaasan kaupungin kokous- ja kongressipäällikkö Maria Backman.

Kurssille osallistui kuusi matkailualan restonomi-opiskelijaa. Opetus koostui paristakymmenestä lähiopetustunnista sekä virtuaalisista opinnoista. Opintojakso räätälöitiin soveltamalla tapahtumamatkailun teoreettista viitekehystä. Käsiteltyjä aihealueita olivat muun muassa tapahtumamatkailun määrittely ja ominaispiirteet, tapahtuman toimintaympäristön analyysi, kysyntä ja tarjonta, tapahtuman suunnittelu ja markkinointi, Vaasa matkailukohteena sekä messutyöskentelyn haasteet ja tavoitteet.

Messutyöskentelyn päätavoitteena on kutsua ihmiset ensi vuonna Asuntomessuille Vaasaan ja kertoa upeasta asuntomessualueestamme. Osastolla halutaan myös markkinoida Vaasaa loistavana matkailu- ja asuinkaupunkina. Viikonloppuisin mukana on myös Vaasan työvoimatoimiston väkeä, jotka esittelevät Vaasan vapaita työpaikkoja. Uusien vaasalaisten hankkiminen on siis myös yksi messumarkkinoinnin tavoite.

Vaasan messuosasto on mainostoimistoille järjestetyn ideakilpailun tulos. Ajatuksena on esitellä merellinen, raikas ja moderni kaupunki. Osaston ilme on tyyliltään ”rantabaari”, jossa kattona on korkea valkea purje, ja lattiana veden välkettä. Takaseinänä on merellinen asuntomessualueen maisema. Osaston toteuttaa mainostoimisto Bock’s Office. Hämeenlinnan Asuntomessujen aikana Vaasan messuosastolla on joka päivä paikalla yhteensä 4–5 työntekijää. Matkailuopiskelijoiden lisäksi päivittäin paikalla on myös kaupungin omaa henkilöstöä.

Vaasan Asuntomessutoimistossa ollaan tyytyväisiä, kun ammattikorkeakoulun hyvän yhteistyön ansiosta Hämeenlinnaan on mahdollista saada alaa opiskelevia ja osaavia työntekijöitä. Etuna on myös opiskelijoiden kielitaito, sillä Vaasan ammattikorkeakoulun matkailun kulutusohjelman erityispiirre ja vahvuus on kielikylvetystyyppinen opiskelutapa: suomenkielisen tutkinnon valinneet suorittavat osan opinnoistaan ruotsin kielellä ja vastaavasti ruotsinkielisen tutkinnon suorittajat suomen kielellä. Lisäksi opiskelija voi suorittaa koko tutkinnon englannin kielellä tai valita englanninkielisiä opintojaksoja. Yhteistyötä jatketaan myös Vaasan omana messukesänä 2008.


Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa