Valkeakosken asuntomessualueelle nousee energiatehokkaan rakentamisen uutuuksia

Lintulassa esitellään monimuotoista asumista luonnonläheisessä ympäristössä

Valkeakosken asuntomessualueelle nousee energiatehokkaan rakentamisen uutuuksia

Valkeakoskella vuonna 2009 pidettävien asuntomessujen talot rakentuvat kiivasta tahtia Lintulan luonnonläheiselle asuinalueelle. Messualueelle nousevasta 35 eri-ilmeisestä omakotitalosta ja 2 rivitalosta osa on jo harjakorkeudessaan.

Asuntomessualueen salliva asemakaava mahdollistaa monipuolisen talokokonaisuuden rakentumisen. Talotyypit vaihtelevat alle sadan neliön moderneista mummonmökeistä noin 400 neliön komeisiin kivitaloihin. Suurta yleisöä kiinnostavat puurakenteiset valmistalot ovat messuilla hyvin edustettuina. Alueelle rakentuu myös pieniä, kohtuuhintaisia ja nopeasti rakentuvia pientaloja. Mukana on luonnollisesti lisäksi rakentamisen kokeiluja ja uutuuksia, kuten yksilöllinen ja moderni ensiomakotitalo, jota voi laajentaa ja muokata elämäntilanteen mukaan. Ensiomakotitalo rakennetaan opiskelijasuunnittelukilpailun voittajan ehdotuksen pohjalta.

Messualueen eri-ilmeiset korttelialueet muodostavat kylämäisen kokonaisuuden lapsiystävällisine pihakatuineen. Perinne-, elämänkaari-, moderni-, maisema-, aurinko- ja inno-kortteleiksi nimetyt rakennusryhmät yhdistyvät toisiinsa läpiajettavan kokoojakadun Linnunradan sekä kevyen liikenteen reittien välityksellä.

– Erikoista messualueen talojen sijoituksessa on se, että niiden ei tarvitse olla linjassa naapurin rakennusten kanssa. Talot voivat olla myös erivärisiä. Rakennustapaohjeissa suorastaan toivotaan vaihtelua alueen kylämäisen ilmeen aikaan saamiseksi. Riittävän yhtenäisyyden säilymiseksi on määrätty vain kortteleiden yhteisestä kattomuodosta ja -väristä, Valkeakosken asuntomessujen projektipäällikkö Arto Vuorijärvi kertoo.

Messurakentajista parisenkymmentä on omaa kotiaan rakennuttavia perheitä ja loput pääasiassa rakennusliikkeitä ja talotehtaita. Kuuluisin rakentajista lienee ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan 250 cc -luokassa johtosijoilla ajava Mika Kallio.

Passiivitalot energiatehokkaan rakentamisen malliesimerkkejä

Energiatehokas rakentaminen on vahvasti esillä Valkeakosken asuntomessuilla. Suuri osa messutaloista lämpiää ympäristöystävällisesti maalämmöllä. Messutalojen yleisin energialuokka on A, eli ne kuluttavat alle 150 kWh/m2 vuodessa. Talojen energiatehokkuudesta kertova energialuokitus on osa energiatodistusta, joka on vaadittu uusilta rakennuksilta vuoden 2008 alusta.

Suurta kiinnostusta herättäviä kohteita ovat erityisesti passiivienergiatalot, joita Lintulan messualueelle rakentuu useita. Näistä tunnetuin on tv-talo, jonka keskeiset suunnitteluratkaisut tehdään katsojaäänestysten perusteella. Suomessa vielä harvinaisten passiivienergiatalojen lämmitysenergian tarve on vain noin neljänneksen uuden tavanomaisen talon tarpeesta. Energiansäästöön päästään pienentämällä lämpöhäviöt hyvällä eristämisellä, ilmanpitävillä rakenteilla ja ilmanvaihdon lämmön talteenotolla. Hyvin eristetty talo käyttää hyödyksi myös ikkunoiden kautta saatavaa auringon energiaa sekä kodinkoneista ja valaistuksesta syntyvää lämpöä.

– Suomen Asuntomessut on kannustanut kestävän kehityksen mukaiseen rakentamiseen ja esitellyt energiatehokkaita ratkaisuja kautta historiansa. Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja sen seurauksena asumisen energiansäästö on iso ja ajankohtainen haaste, jossa Asuntomessujen Suomen suurimpana yleisötapahtumana on tarjottava konkreettisia esimerkkejä, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen sanoo.

Messualueella panostetaan viherrakentamiseen

Kaupungin pohjoispuolella, noin kolme kilometriä keskustasta sijaitseva Lintula on uusi asuinalue, jonka rakentamisen asuntomessualue aloittaa. Lintulaan asukkaita vetää erityisesti maaseutumaisen rauhallinen ympäristö ja lyhyt etäisyys lapsiperheiden arvostamiin lähipalveluihin. Alueen sijainti houkuttelee myös nopeiden Tampere-yhteyksiensä vuoksi. ►

Noin 25 hehtaarin kokoinen messualue käsittää Lintulan eteläisimmät korttelit alueen sisään jäävän maisemapeltoalueen ympärillä. Rakennuspaikat sijaitsevat vaihtelevassa maastossa: alueella on sekä tasaisia peltotontteja että metsäisiä rinnetontteja. Suurehkot, keskimäärin noin 1 300 neliön tontit tarjoavat hyvät mahdollisuudet monipuoliseen piharakentamiseen.

Viherrakentamiseen panostetaan myös muualla messualueella, luonnonvaraisuutta ja kylämäisyyttä korostaen. Yleisten viheralueiden perustamistyöt ja istutukset on tehty hyvissä ajoin, jotta puistot olisivat näyttäviä ensi vuonna heti messuporttien avauduttua. Värikkyyttä alueelle tuo muun muassa maisemakosteikko, joka on rakennettu pellon poikki virtaavaa ojaa leventämällä ja muokkaamalla. Kosteikon reunoille on laitettu kivetyksiä ja istutettu yli 15 000 kosteikko- ja rantakasvia. Messualueen keskelle sijoittuu monipuolinen toimintapuisto leikki- ja kuntoiluvälineineen, palloilukenttineen sekä luonnonkivipenkkeineen. Linnunradan varrella on lisäksi Taikatilukset-puistoalue, jonka suunnittelu on lähtenyt Hämeen ammattikorkeakoulun maisemasuunnitteluopiskelijoiden ideoiden pohjalta. HAMKin viheralan opiskelijat toteuttavat myös Valkeakosken ammattiopiston opiskelijoiden rakentaman talon pihan.

Asuntomessut järjestetään Valkeakoskella 10.7.–9.8.2009 yhteistyössä Valkeakosken kaupungin ja Suomen Asuntomessujen kanssa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, Suomen Asuntomessut, puhelin 040 848 6200
Projektipäällikkö Arto Vuorijärvi, Valkeakosken kaupunki, puhelin 040 335 6010
Tiedottaja Reetta Hynynen, Valkeakosken kaupunki, puhelin 040 335 6013

Rakennusaikaisia kuvia messualueesta:
Suomen Asuntomessujen ekstranetin kuvapankki: http://asuntomessut.valokuvia.fi/asuntomes

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa