Valkeakosken asuntomessut: Timo Kietäväisen puhe avajaisissa

Suomen asuntomessut, hallituksen pj. Timo Kietäväinen Asuntomessut Valkeakoskella Avajaispuhe 10.7.2009 Arvoisa ministeri, hyvät messuvieraat, Suomen Asuntomessujen puolesta minulla on ilo toivottaa Teidät, arvoisa avajaisyleisö, tervetulleeksi vuoden 2009 asuntomessuille tänne Valkeakosken Lintulaan. Valkeakosken asuntomessut on Suomen Asuntomessuille hyvin tärkeä merkkipaalu, sillä kyseessä on 40. asuntomessutapahtuma. Olen hyvin iloinen, että olette kaikki täällä mukana juhlistamassa tätä tapahtumaa! Ilmasto- ja energiakysymykset ja talouskriisi asettavat haasteita yhteiskunnassamme. Yhteiskunnalliset päättäjät ja vaikuttajat, yritykset ja kuluttajat, me kaikki pohdimme mitä voisimme tehdä energiankulutuksen pienentämiseksi ja sitä kautta epäsuotuisien ilmastovaikutusten torjumiseksi. Rakennukset käyttävät lähes 40 % Suomen energiasta ja rakennusten lämmitys aiheuttaa noin 30 % maamme vuosittaisista kasvihuonekaasupäästöistä. Talojen energiatehokkuuden parantamisella on siis ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tämän päivän kuluttajat ovat myös hyvin perillä siitä, että asumisen ratkaisuilla voidaan merkittävästi pienentää omaa energialaskua ja hiilijalanjälkeä. Talonostajien kiinnostus talojen lämmöneristykseen, ilmatiiveyteen ja lämmön talteenottoon on lisääntynyt. Kuluttajat haluavat olla mukana torjumassa Ilmastonmuutosta ja toisaalta energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen kiinnostavuutta ovat osaltaan lisänneet myös energian nouseva hinta ja vuonna 2010 voimaan tulevat energiatehokkuusvaatimukset, jotka tulevat olemaan 30 prosenttia nykyistä tasoa tiukemmat. Määräyksiä on tarkoitus kiristää vielä lisää vuonna 2012. Energiatehokas rakentaminen on tämän vuoden asuntomessuteema ja siten myös vahvasti tapahtumassa esillä. Nähtävillä on rakentajien, remontoijien, sisustajien ja viherrakentajien toivomia hyvin konkreettisia malleja siitä, kuinka voi tehdä asumisen ”ekotekoja”. Alan johtavan teollisuuden ja asiantuntijoiden kehittämiin ratkaisuihin ja energiataloudellisen asumisen ideoihin pääsee täällä asuntomessuilla tutustumaan aidossa ympäristössä, vehreässä ja kylämäisessä Lintulassa. Messualueella on nähtävillä kolme passiivitaloa, joiden lämmitysenergian tarve on parhaimmillaan vain viidennes normitalon tarpeesta. Passiivitalosta on lähivuosina tulossa suomalainen normitalo, ja kunhan ne yleistyvät, on asiantuntijoiden pohdinnassa mikä on energiatehokkaan rakentamisen seuraava askel. Asummeko tulevaisuudessa plusenergiataloissa, jotka tuottavat energiaa yli oman tarpeen? Messutalojen lämmitysratkaisuissa korostuvat kestävät energiamuodot. Taloista 13 lämpiää ympäristöystävällisesti maalämmöllä. Lisäksi 19 messutaloa lämpenee kokonaan tai osittain ilma-, poistoilma- tai ilma-vesilämpöpumpun avulla. Taloissa on myös aurinkokeräimiä sekä runsaasti varaavia tulisijoja. Jopa tuuligeneraattori on osana yhden kohteen lämmitysjärjestelmää. Messukohteista yli puolet on energialuokituksessa parasta A-luokkaa. Se tarkoittaa, että asuntojen vuotuinen energiantarve on alle 150 kWh neliötä kohden. Energiatehokkaita taloja onkin tämän vuoden messuilla esillä enemmän kuin asuntomessuilla koskaan aiemmin! Valkeakosken asuntomessujen näyttelytarjonta osoittaa myös, että on mahdollista rakentaa mukava ja kodikas omakotitalo kohtuukustannuksin. Pienessä talossa on paitsi vähemmän rakennettavaa myös vähemmän lämmitettäviä kuutioita, joten energiatehokkuutta voidaan tavoitella myös rakennuksen koon kautta. Huomio kannattaakin jo talon suunnitteluvaiheessa kiinnittää asumisen kokonaiskustannuksiin pidemmällä aikavälillä. Hyvin suunniteltu rakennus on paitsi ”puoliksi tehty”, myös elinkaarikustannuksiltaan huomattavasti edullisempi! Hyvät kuulijat, Vaikka energiatehokas rakentaminen ja kohtuukokoiset kodit korostuvatkin Valkeakosken asuntomessuilla, on messutaloissa muitakin asumisen mansikoita moneen makuun. Ratamoottoripyöräilijä Mika Kallion rakennuttama vanhaa aikaa henkivä kartanomainen 400 neliöinen talo kiinnostaa varmasti monia. Siirrettävät ja helposti laajennettavat talot, kodin turvallisuutta parantavat ratkaisut sekä yksilölliset perhekodit tarjoavat messuvieraille varmasti uusia ideoita. Suomen Asuntomessut haluaa olla mukana edistämässä hyvää asumista tuomalla esille esimerkkejä onnistuneista ja toimivista rakentamisen ratkaisuista. Suomen Asuntomessut ja rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL perustivat yhteistyössä messuraadin, joka tutustui messukohteisiin hieman ennakkoon. Asiantuntijaraati valitsi kierroksellaan 10 kohtaa, jotka osoittavat suomalaisen suunnittelun ja rakennusosaamisen hyvää laatua. Esille nousi esimerkkejä mm. taidokkaasta puutyöstä, muurausosaamisesta ja piharatkaisuista. Raadin mukaan ”koko alueella on keskitytty olennaiseen eli ihmisen näköiseen ja kokoiseen rakentamiseen. Eri korttelit poikkeavat toisistaan rehellisesti, mutta sopusointuisesti. Perinne-, elinkaari-, aurinko-, maisema- ja innokortteli täydentävät toisiaan. Talotyyppien mukaan toteutettu rypäsmäinen kaavoitus luo alueelle suomalaisten arvostamaa väljyyden tunnetta”. Messuraadin 10 valintaa ovat kaikkien messukävijöiden nähtävillä RKL:n Rakennusklinikalla Rakentajahallissa. Nämä asuntomessut tarjoavat jälleen kerran uutta nähtävää ja ideoita myös sisustamisessa, piharakentamisessa ja talotekniikassa sekä rakennustarvikkeissa. Asuntomessut on myös aiempaa enemmän netissä, jossa kotisivuillamme asuntomessut.fi ja kotitehdas.fi voitte tutustua näiden messujen tarjontaan sekä saada lukuisia vinkkejä hyvään asumiseen. Laajentamalla toimintaansa entistä enemmän nettiin Asuntomessut pyrkii palvelemaan entistä paremmin kaikkia asumisesta ja siihen liittyvästä kiinnostuneita myös messujen ulkopuolella ympäri vuoden. Olen erittäin iloinen, että tämän vuoden asuntomessut järjestetään Valkeakoskella. Kaupungin pyrkimys järjestää asukkaille viihtyisä asuinympäristö monipuolisine palveluineen on erinomainen esimerkki ihmisläheisestä asuntopolitiikasta. Lintulan kylämäinen ja luonnonläheinen ympäristö tarjoaa kaikin puolin ajanmukaiset puitteet asuntomessujen järjestämiselle. Haluan tässä yhteydessä erityisesti kiittää järjestelyihin osallistunutta Valkeakosken kaupunkia ja sen edustajia. Lisäksi haluan kiittää kaikkia niitä lukuisia eri tahoja, yhtiöitä ja työntekijöitä, joiden aktiivisen mukanaolon, ahkeruuden, osaamisen ja talkoohengenkin ansiosta voimme nauttia täällä messualueella asuntorakentamisen ajankohtaisista teemoista, esittelyistä, neuvontaklinikoista ja mielenkiintoisista asumisen uutuuksista. Toivotan menestystä ja onnea kaikkiin Lintulan uusiin koteihin. Toivotan myös omasta ja Suomen Asuntomessujen puolesta mielenkiintoista ja antoisaa messupäivää teille kaikille. Näillä sanoilla toivotan Teidät kaikki vielä kerran lämpimästi tervetulleiksi ja pyydän ministeri Jan Vapaavuorta avaamaan messut.

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa