Vihreä ympäristö lisää viihtyvyyttä

Viherammattilaisten seminaarissa Kuopion asuntomessujen yhteydessä 11.8.2010 pohdittiin viihtyisää asuinympäristöä ja ihmisen luontoyhteyttä.

Kuopion asuntomessujen yksi teemoista on piharakentaminen. Asuntomessuilla on yhteistyösopimus Viherympäristöliiton, Viheraluesuunnittelijoiden, Viheraluerakentajien ja Suomen maisema-arkkitehtien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on nostaa pihasuunnittelun ja piharakentamisen merkitystä ja pihojen ylläpitoa pientalorakentajien keskuudessa, vahvistaa pihojen, puutarhojen ja viheralan imagoa ja tunnettuutta ja parantaa asumisen laatua edistämällä pihaympäristöön liittyvää tietoutta ja alan osaamista.

– Piharakentaminen tuli asuntomessujen teemaksi edellisvuosien kävijäpalautteiden ja asiakkaiden toiveiden perusteella. Viherrakentaminen kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän, joten halusimme vastata tarpeeseen, valottaa Suomen asuntomessujen projektijohtaja Pasi Hulkkonen.

Teema näkyi messuilla jo rakentamisvaiheessa. Messutalojen rakentajat ja messuorganisaation edustajat saivat neuvontaa ja ohjausta pihojen suunnitteluun. Koko messujen ajan yleisöllä on ollut mahdollisuus maksuttomaan asiantuntija-apuun pihaklinikalla. Kävijät saavat myös äänestää parasta pihaa. Äänestyksen tulokset julkistetaan syyskuussa.

Seuraavan vuoden messuille on tavoitteena saada virallinen pihaluettelo kohdeluetteloiden tapaan. Näin messuille tulivat voivat tutustua mielenkiintoisiin pihoihin jo etukäteen.

Yhteisöllisyys ja yksityisyys käsi kädessä

Viherseminaarissa alustanut professori Kalevi Korpela esitteli tutkimustuloksia luonnon ja ihmisen kokonaishyvinvoinnin suhteesta. Tutkimusten mukaan ihmiset virkistyvät ja saavat elvyttäviä kokemuksia luontoympäristöstä. 

Korpelan mukaan yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa tulisi ottaa entistä enemmän huomioon rakennetun ympäristön materiaali ja löytää tasapaino niin sanottujen kovien pintojen ja pehmeiden pintojen välille. Kovia pintoja ovat asvaltit ja kiveykset, pehmeitä nurmialueet ja kasvillisuus.

Yhteisissä tiloissa on kuitenkin muistettava ihmisten tarve sekä yhteisöllisyyteen että yksilöllisyyteen. Puistoista parhaita ovat sellaiset, joissa on mahdollisuus olla myös rauhassa sivullisten katseilta. Esimerkiksi pensaiden suojaamalla puistonpenkillä saavutetaan yksityinen alue yhteisessä tilassa.

Maisema-arkkitehti Aino Aspialan esityksessä tarkasteltiin helsinkiläisiä kerrostalopihoja eri aikoina. Nykyisten pihojen käyttöasteen nostamiseen on mahdollisuus, sillä helsinkiläisistä 86 prosenttia asuu kerrostalossa, mutta vain 21 prosenttia käyttää oman talonsa pihaa.

Viherrakentaminen nostaa kiinteistön arvoa

Viihtyisä ympäristö näkyy suoraan myös kiinteistön arvossa. Suomessa ei ole tutkimustietoa asuntopihojen vaikutuksesta kiinteistöhintoihin, mutta ulkomaisten tutkimusten perusteella maisemoitu tai rakennettu piha nostaa kiinteistön arvoa 5–15 prosenttia. Arvoa nostavat eniten terassit, puut ja suojaavat pensaat.

Lisätiedot:

Suomen Asuntomessujen projektijohtaja Pasi Hulkkonen, p. 040 8400 513

 

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa