VUODEN 2010 ASUNTOMESSUT PIDETÄÄN KUOPION SAARISTOKAUPUNGISSA

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus päätti tänään myöntää vuoden 2010 asuntomessut Kuopion kaupungille. Asuntomessut pidetään Kuopion Saaristokaupungissa Lehtoniemessä, joka sijaitsee Kallaveden äärellä noin viisi kilometriä kaupungin keskustasta.

Asuntomessut on perinteikäs kesän suuri yleisötapahtuma, joka kerää keskimäärin 150 000 maksavaa messuvierasta. Messuja on järjestetty eri paikkakunnilla jo neljänkymmenen vuoden ajan. Suomen Asuntomessujen tavoitteena on järjestää messusisällöltään monipuolisia tapahtumia ja sitä kautta edistää asumisen tietoutta sekä parantaa asumisen laatua maassamme.

Tänään tehdyn päätöksen mukaisesti messut pidetään vuonna 2010 Kuopiossa. Suomen kahdeksanneksi suurimmassa kaupungissa on yli 90 000 asukasta ja koko Kuopion vaikutusalueella elää 600 000 ihmistä. Kuopion pinta-alasta on vesialuetta yli kolmannes ja metsää puolet. Valtaosan vesialueesta muodostaa Kuopiota ympäröivä Kallavesi-järvi. Vesistöt, rikas kasvillisuus ja Kuopiolle tyypillinen korkeuserojen vaihtelu antavat oman ainutlaatuisen kauneuden paikalliselle luonnolle.

- Kuopion Saaristokaupungissa pidettävät asuntomessut kiinnostavat varmasti yhtä hyvin suurta yleisöä kuin ammattilaisiakin. Messuille pyritään saamaan näytteille monipuolisia omakotitaloja kattaen tyypillisimmät talotehdasmallit. Alueen kaavoituksessa hyödynnetään kaunis luonto, rantaviivat ja haasteellinen rinnemaasto. Kuopion vahvuutena päätöstä tehtäessä oli myös kaupungin vahva sitoutuminen ja Saaristokaupunki –hankkeen tunnettuus, kertoi päätöksen perusteista Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen.

Messualue sijoittuu valmisteilla olevan Keilankannan kanavan ja sillan läheisyyteen. Keilankannasta alkava Lehtoniemen alue muuttuu kanavan valmistuessa niemestä saareksi. Alustavien kaavasuunnitelmien mukaan alueelle valmistuu kolmisenkymmentä omakotitonttia ja lisäksi tuottajamuotoisia rivitalo- ja kerrostalotontteja. Tarkoitus on kaavoittaa myös pieniä omakotitaloja vastaamaan tavallisten perheiden tarpeita.

Kuopioon vuosina 2006-2020 valmistuva Saaristokaupunki on jo nyt saanut suuren huomion. Saaristokaupunki pitää sisällään neljä niemeä sisältäen paljon rantaviivaa ja näitä yhdistävän Saaristokadun. Rakentamisen myötä syntyy myös uusia saaria kuten juuri messualueeksi valmistuva Lehtoniemi.

- Saaristokaupungissa on rantaviivaa yhteensä 42 kilometriä, joten luonnollisesti messuilla tulee olemaan näytteillä rantarakentamisen eri tapoja. Veden läheisyys ja Kuopion panostukset terveelliseen asumiseen antavat hyvät lähtökohdat messusisällön ja teemojen kehittämiseen, kertoi hankkeesta Kuopion asuntotoimenjohtaja, Saaristokaupungin projektipäällikkö Hannu Harjunheimo.

Suomen Asuntomessut ja Kuopion kaupunki järjestävät yhteistyössä asuntomessut Kuopiossa 2010. Tätä ennen messut ovat Hämeenlinnassa 2007, Vaasassa 2008 ja Valkeakoskella 2009.

Lisätietoja:
Suomen Asuntomessut/ toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200
Kuopion kaupunki / asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo, puh. 0447 185 050

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.

Tilaa