HYPO LASKEE PRIME-KORKONSA 2,95 PROSENTTIIN 15. TAMMIKUUTA 2009

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tytäryhtiö Suomen Asuntohypopankki Oy laskee Prime-korkoaan 0,55 prosenttiyksikköä 2,95 prosenttiin. Lasku johtuu markkinakorkojen kehityksestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja inflaationäkymistä. Koronlasku tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2009. Muutos vaikuttaa käytännössä vain niiden konsernin talletusasiakkaiden sopimuksiin, joilla talletus on sidottu Hypo Prime -korkoon. Nyt tehty koronlaskemispäätös on neljäs tänä vuonna. Aiemmat päätökset Hypo Prime -koron laskemiseksi tehtiin 30.10.2008 28.11.2008 ja 12.12.2008.
Suomen Hypoteekkiyhdistys
Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Matti Inha
toimitusjohtaja
puhelin (09) 228 361 tai 0500 500 013


Suomen Hypoteekkiyhdistys
Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Ari Pauna
varatoimitusjohtaja
puhelin (09) 228 361 tai 050 3534 690

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.

Tilaa

Liitteet & linkit