HYPO NOSTAA PRIME-KORKONSA 1,75 PROSENTTIIN 20. KESÄKUUTA 2011

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tytäryhtiö Suomen AsuntoHypoPankki Oy nostaa Prime-korkoaan 0,25 prosenttiyksikköä 1,75 prosenttiin. Nosto johtuu markkinakorkojen kehityksestä, yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja inflaationäkymistä. Koronnosto tulee voimaan 20. päivänä kesäkuuta 2011. Muutos vaikuttaa käytännössä vain niiden konsernin talletusasiakkaiden sopimuksiin, joilla talletus on sidottu Hypo Prime -korkoon.

Suomen Hypoteekkiyhdistys                              Suomen Hypoteekkiyhdistys
Suomen AsuntoHypoPankki Oy                         Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Matti Inha                                                         Ari Pauna
toimitusjohtaja                                                  varatoimitusjohtaja
puhelin (09) 228 361 tai 0500 500 013                 puhelin (09) 228 361 tai 050 3534 690


Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä omistama keskinäinen yhtiö, joka toiminnassaan on erikoistunut pelkästään asuntorahoitukseen.

Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan Hypo-konsernin tase oli 660,8 miljoonaa euroa, vakavaraisuus 18,9 %, luottokanta 520 miljoonaa euroa, talletuskanta 131 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,2 miljoonaa euroa. Järjestämättömät saatavat olivat alle miljoona euroa (0,19 % lainakannasta) ja kulu/tuottosuhde 71,0 %. Lisätiedot: www.hypo.fi

Hypo - Parempaan Asumiseen. Turvallisesti

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.

Tilaa

Liitteet & linkit