HYPON ASUNTOMARKKINA-ANALYYSI Q1/2007

Tyyntyy vaan ei taannu

Joulukuun alussa julkistetun Hypon asuntomarkkinoiden neljännen neljänneksen asuntomarkkina-analyysin otsikoita olivat: ”Asuntomarkkinoiden köydenvetoa” ja ”Kohti ostajan markkinoita, edes hetkeksi”.

Tasaantuminen on alkuvuonna jatkunut asuntomarkkinoillamme. Viime katsauksen (Q4/2006) analyysin pisteet + 285 (28,5 %) ovat edelleen laskeneet + 175 pisteeseen (17,5 %). Näkymät ovat markkinoiden tasaantumisen suuntaan, mutta mitään varsinaista asuntomarkkinoiden taantumaa ei kasvukeskusten osalta ole näköpiirissä.

Korkojen selvä nousu alkaa nyt näkyä markkinoilla ja se yhdistettynä vuosia jatkuneeseen asuntojen reippaaseen hintojen nousuun rauhoittaa kevään asuntomarkkinaa. Asuntomarkkinoiden ennätysvuodeksi jäi tällä kertaa vuosi 2005 vaikka viime vuosi ei siitä lopulta paljoa jälkeen jäänytkään. Alkanut vuosi 2007 on todennäköisesti edelleen hyvä asuntomarkkinavuosi, mutta näitä kahta kuitenkin hiukan rauhallisempi..


Vaalit, uuden hallituksen asuntopolitiikka, Sipoo

Puolueiden vaalikampanjoinnissa ei asuntopolitiikka ole juurikaan noussut esiin, Sipoon kysymystä lukuun ottamatta. Hyvää asiassa on se, että ainakaan vielä työkalupakista ei ole kaivettu esiin perinteisiä kysynnän leikkaamiseen tähtääviä toimia. Ja toivottavasti näin ei tehdäkään, koska perusongelmat ovat tasaantumisesta huolimatta tarjonnan puolella. Suomalaisilla on vahva halu ja entistä paremmat mahdollisuudet parantaa asumistasoaan ja siksi kaikki voitava olisi tehtävä kasvukeskusten tarjontakapeikkojen torjumiseksi. Ja tätä tukee myös Sipoo hanke. Uudelta hallitukselta voisi toivoa lisäohjelmaa tonttitarjonnan lisäämiseksi ja voimakkaampia toimia rakentamattomien tonttien saamiseksi nopeammin liikkeelle. Kilpailun lisääntyminen rakentamisessa ei olisi huonompi ajatus ainakaan ostajan kannalta.


Myyntiajoissa tyyntymislisää, ostajalla enemmän valinnan vaihtoehtoja ja harkinta-aikaa. Rakennuttajilla jalka ei jarrulla, mutta moottorijarrutus on käynnissä

Myyntiaikojen pidentyminen markkinarauhoittumisen seurauksena on johtanut tarjonnan lisääntymiseen. Ostajalla on nyt hyvät mahdollisuudet etsiä rauhassa itselleen sopiva kohde ja huolellisesti myös harkita hankkeen riskit.

Rakennuttajat eivät ole varsinaisesti painaneet jarrua uusien hankkeiden käynnistymisessä, mutta varovaisuus on uusien kohteiden aloituksessa selvästi kasvanut. Ennakkomarkkinointi ja sen tulokset ratkaisevat kohteiden aloitukset. Toivotaan ettei ”moottorijarrutus” vähennä aloituksia liikaa. Talous kasvaa, asuntoja tarvitaan.

Hypon Asuntomarkkina-analyysi Q1/2007 on kokonaisuudessaan nähtävissä Internet-sivuillamme www.hypo.fi


Suomen Hypoteekkiyhdistys & Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Matti Inha
Toimitusjohtaja
Puhelin (09) 228 361 tai 0500 500 013

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.

Liitteet & linkit