HYPON ASUNTOMARKKINA-ANALYYSI Q2/2009

Maailmanlopun odotus on peruutettu

Maaliskuun alussa julkistetun Hypon asuntomarkkinoiden ensimmäisen neljänneksen asuntomarkkina-analyysin otsikoita olivat: ” Asuntomarkkinavolyymista neljännes pois” ja ”Taantumassa ollaan. YT-neuvotteluja käydään. Asunnonosto ei silloin ole monellakaan ensimmäisenä mielessä”. Sen jälkeen taantuma on oikeastaan vain syventynyt reaalitalouden puolella eikä vaikeutuva taloustilanne antanut perinteisesti vilkastuvalle kevään asuntomarkkinalle kovin hyviä lähtöasetelmia. Tähän nähden asun-tomarkkinat ovat kuitenkin toipuneet ja toimineet yllättävän hyvin. Maailmanlopun tunnelma on väistynyt. Viime katsauksen (Q1/2009) analyysin pisteet olivat - 285 eli - 28,5 %. Nyt uusi markkina-analyysi parantaa pisteissä selvästi eli palataan ylöspäin syvältä miinukselta jo lähelle + - nollatasoa, nyt miinus 5 pisteeseen (= - 0,5 %). Halvat korot ja kohtuullinen kauppavolyymi ovat niitä positiivisia asioita kevään asuntomarkkinoil-la. Maltillinen asuntohintojen lasku näyttää jatkuvan. Vahvistunut kuluttajien luottamus toivottavasti säilyy. Asunnonvaihtajiakin aletaan jo odotella markkinoille. Takapakkejakin silti varmasti tulee. Asuntomarkkinoiden olosuhteisiin nähden selvästi parempi kehitys kevään aikana antaa uskoa siihen, että ke-sän jälkeenkin asuntomarkkinoilla kohtuullinen kehitys voisi jatkua. Suomessa asuntomarkkinat näyttävät pa-hassa talouslamassa nyt selviävän soft landing -ajattelun mukaisesti. Hinnat laskevat toki edelleen, mutta mark-kinoiden rajuun romahdukseen ei ole aihetta uskoa. Uusien kovanrahan asuntojen aloitus on toistaiseksi täysin jäissä, vaikka reippaasti alentuneet rakennuskustan-nukset, kuluttajien palautunut luottamus ja asumisen tarve puolustaisivat aloituspäätösten tekemistä. Hypon Asuntomarkkina-analyysi Q2/2009 on kokonaisuudessaan nähtävissä internet-sivuillamme www.hypo.fi Suomen Hypoteekkiyhdistys & Suomen AsuntoHypoPankki Oy Matti Inha, toimitusjohtaja Puhelin (09) 228 361 tai 0500 500 013

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.