HYPON ASUNTOMARKKINA-ANALYYSI Q4/2006

Asuntomarkkinoiden köydenvetoa

Syyskuun alussa julkistetun Hypon asuntomarkkinoiden kolmannen neljänneksen asuntomarkkina-analyysin otsikoita olivat: ”Asuntomarkkinoiden rauhoittuminen odotuttaa itseään” ja ”Huolta asuntoaloituksien vähenemisestä & Töitä tarjolla - Mistä asuntoja?”.

Eri suuntiin vetävien voimien mittely on syksyn aikana lisääntynyt asuntomarkkinoillamme. Viime katsauksen (Q3/2006) analyysin pisteet + 405 (40,5 %) ovat edelleen laskeneet + 285 pisteeseen (28,5 %), mutta mistään suuresta muutoksesta tai dramatiikasta ei ole kyse.

Markkinoiden rauhoittumista nousevien korkojen myötä on tapahtunut, vaikka syksy edelleenkin on ollut varsin vilkasta asuntolainojen nostojen ja asuntokauppojen lukumäärien näkökulmasta. Aivan
ennätysvuoden 2005 tasolle ei kuitenkaan ylletä.


Kohti ostajan markkinoita, edes hetkeksi

Asuntomarkkinat ovat nyt selvästi ainakin pienessä suhdannekäänteessä. Ostajien voima on markkinoilla parantunut. Oltaisiinko jo vuosikymmen jatkuneilla myyjien markkinoilla edes hiukan siirtymässä ostajien voimien vahvistumisen suuntaan. Ja vaikka vain edes vuodeksi.
Kehitystä voidaan pitää omasta kodista tai paremmasta sellaisesta haaveilevan asukkaan näkökulmasta positiivisena asiana.
Vaikka useat toisin ajattelevatkin, kun oman asunnon hinnan kova nousu tuntuu niin mukavalta.

Joka tapauksessa on selvää, että markkinoiden rauhoittuminen on tervetullut asia ja se luo edellytyksiä tasapainoisempaan kehitykseen tulevina vuosina.


Tilanteesta ei pidä vetää vääriä johtopäätöksiä. Tarjontaa ja kilpailua uustuotannon kautta on
kasvukeskuksissa kaikin voimin edistettävä

Myyntiaikojen pidentyminen markkinarauhoittumisen seurauksena johtaa luonnollisesti tarjonnan
väliaikaiseen lisääntymiseen. Asiasta on varsin paljon näkynyt päivittelyä pitkin syksyä. Vähemmälle on jäänyt se näkökulma, että muutos on asiakkaan, ostajan kannalta ihan hyvä. Tarjontaa ja valinnanvaraa on enemmän ja hintaneuvotteluissakin ostajan asema on parantunut.

Kun samanaikaisesti rakennuttajat, täysin oikeaoppisesti oman liiketoimintansa lähtökohdasta, jarruttavat uusien hankkeiden käynnistymistä, on asiasta hiukan pidemmällä tähtäimellä syytä kantaa huolta. Kasvukeskusten pidemmän aikavälin kysyntä/tarjonta ongelmaan pienellä rauhoittumisella ei ole merkitystä ja siksi juuri nyt tarjontapuolen ongelmiin pitäisi entistäkin enemmän kiinnittää huomiota. Siis ne tontit.

Hypon Asuntomarkkina-analyysi Q4/2006 on kokonaisuudessaan nähtävissä Internet-sivuillamme www.hypo.fi


Suomen Hypoteekkiyhdistys & Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Matti Inha
Toimitusjohtaja
Puhelin (09) 228 361 tai 0500 500 013

Yrityksestä

Suomen Hypoteekkiyhdistys on itsenäinen asuntorahoitukseen erikoistunut luottolaitos. Hypo on Suomen vanhin yksityinen luottolaitos, ikää nyt 149 vuotta. Toimintamme on finanssiryhmistä riippumatonta eikä Hypoteekkiyhdistys jaa voittoa ulkopuolelle, joten pystymme pitämään lainaehdot kohtuullisina.